Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 25. MRVT: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: DBH
Người gửi: Dương Bích Hường
Ngày gửi: 19h:40' 18-02-2011
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 543
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN LÃNG
Kính chào các vị đại biểu
Các thầy cô giáo về dự chuyen đề
ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
Chọn tên con vật điền vào chỗ chấm
- Nhát như....... Khoẻ như .......... Hiền như..........
thỏ
voi
nai
Điền từ chỉ đặc điểm cho mỗi con vật
- Hổ........... Sóc.......... Gấu.......
dữ tợn
nhanh nhẹn
tò mò

1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
M: tàu biển, biển cả
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
M: tàu biển, biển cả
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
tàu biển
TÀU BIỂN
BÃI BIỂN
BIỂN HỒ
BIỂN CẢ
SÓNG BIỂN
BỜ BIỂN
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
b. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi
c. Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
( suối, hồ, sông)
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được.
sông
Sông Hương
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
b. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi
suối
Suối Hoa Lan
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
c. Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền.
hồ
Hồ Hoàn Kiếm
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu
Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy.
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?
Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị Nương?

Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì đã dâng lễ vật
lên vua Hùng trước Thuỷ Tinh.
Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì
tức giận không lấy được Mị Nương
b) Vì sao Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh?
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Ở nước ta có nạn lụt vì hằng năm Thuỷ Tinh
tức giận dâng nước lên đánh Sơn Tinh.
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, trả lời các câu hỏi sau:
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
Dòng 1
Dòng 2
Dòng 3
Dòng 4
Dòng 5
Dòng 6
BIỂN CẢ
Nêu từ xuất hiện ở cột dọc
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
4. Dựa theo cách giải thích trong truyện Sơn Tinh,Thuỷ Tinh, trả lời câu hỏi sau:
3. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu
1. Tìm các từ ngữ có tiếng biển.
2. Tìm từ trong ngoặc đơn hợp với mỗi nghĩa sau:
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được: SÔNG
b. Dòng nước chảy tự nhiên ở đồi núi : SUỐI
c. Nơi có đất trũng chứa nước, tương đối rộng và sâu, ở trong đất liền : HỒ
Vì sao không được bơi ở đoạn sông này?
Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Ở nước ta có nạn lụt vì hằng năm Thuỷ Tinh
tức giận dâng nước lên đánh Sơn Tinh.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
CÙNG CÁC EM HỌC SINH
Chào tạm biệt
Câu hỏi
Phần tiếp giáp giữa biển và đất liền( có 5 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
Câu hỏi
Nơi sâu nhất của biển ( có 7 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
Câu hỏi
Tên của một biển trên thế giới chỉ màu sắc
( có 6 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
Câu hỏi
Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó
thuyền bè đi lại được ( có 4 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
Câu hỏi
Các loại cá sống ở biển gọi là gì? ( có 6 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
Câu hỏi

Cảng ở bờ biển được gọi là gì? (7 chữ cái )
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
Thứ bẩy, ngày 26 tháng 2 năm 2011
Luyện từ và câu
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓