Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 23. Sông và hồ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thanh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:43' 19-02-2011
Dung lượng: 11.2 MB
Số lượt tải: 735
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô và các em đến với
môn Địa lí 6
Giáo viên thực hiện : Bùi Thanh Hà
Trường THCS Trung Hà
Tiết 29 Bài 23
Sông và hồ
1. SÔNG VÀ lỵng níc CỦA SÔNG:
a. Sông:
Quan sát các hình ảnh sau và cho biết sông là gì?
SÔNG HỒNG
SÔNG NIN
Tieát 50-Baøi 45:

Sông Amadôn
I- SÔNG VÀ LƯỢNG NƯỚC CỦA SÔNG:
Sông:
Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối
ổn định trên bề mặt lục địa
Em hãy cho biết, ở quê em có sông nào chảy qua?
Sông Gâm, Sông Lô
SÔNG CHÍNH
Quan sát hình sau và cho biết h? th?ng sông g?m các bộ phận nào?
Hình: h? th?ng sông và luu v?c sông.
PHỤ LƯU
CHI LƯU
I- SÔNG VÀ LƯỢNG NƯỚC CỦA SÔNG:
Sông:
Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối
ổn định trên bề mặt lục địa
Hệ thống sông gồm : Sông chính, phụ lưu, chi lưu
Bản đồ sông ngòi Việt Nam
SÔNG CHÍNH
Lưu vực sông là gì?
Hình: h? th?ng sông và luu v?c sông.
PHỤ LƯU
Lưu vực sông
CHI LƯU
I- SÔNG VÀ LƯỢNG NƯỚC CỦA SÔNG:
Sông:
Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối
ổn định trên bề mặt lục địa
Hệ thống sông gồm : Sông chính, phụ lưu, chi lưu
Lưu vực sông là vùng đất cung cấp nước thường
xuyên cho sông.
I- SÔNG VÀ lỵng níc CỦA SÔNG:
Sông:
Lỵng níc c?a sông

I- SÔNG VÀ lỵng níc CỦA SÔNG:
a) Sông:
Hướng chảy
Mặt cắt ngang của sông
Lượng nước chảy qua m?t c?t ngang cđa lng sng trong 1 giy ( m3/s)
LƯU LƯỢNG 1 CON SÔNG
Quan sát sơ đồ sau và cho biết : Lưu lượng nước của sông l gì?
b) Lỵng níc của sông:
1- Sng v lỵng níc cđa sng
a) Sông:
b) Lỵng níc cđa sông:

Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang
lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây ( m3/s)
I-Sông và lượng nước của sông.
a.Sông.
b.Lượng nước của sông.
MÙA CẠN
MÙA LŨ
Sông Hồng chụp từ vệ tinh
Dựa vào các hình ảnh và bẳng số liệu sau, em haừy cho bieỏt chế độ nước của soõng thay ủoồi theo yeỏu toỏ naứo?
Chế độ nước của sông là gì?
I- SÔNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SÔNG
a) Sông:
b) Đặc điểm của sông:

Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang
lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây ( m3/s)

Chế độ nước của sông là nhịp điệu thay đổi lưu lượng
nước trong một năm ( Tức là thuỷ chế sông )
Quan sát và so sánh lưu vưc của Sông Hồng và sông Mê Công
Sông Hồng
Sông Mê Công
Dựa vào bảng s? li?u. So sánh lưu vực và lưu lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công . Rút ra nhận xét?
Nhận xét:
_ Lưu vực nhỏ thì lượng nước ít
_ Lưu vực lớn thì lượng nước nhiều
I- SÔNG VÀ lỵng níc CỦA SÔNG
a) Sông:
b) Lỵng níc của sông:

Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang
lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây ( m3/s)


Lưu lượng nước của một con sông phụ thuộc vào diện
tích lưu vực và nguồn cung cấp nước


Chế độ nước của sông là nhịp điệu thay đổi lưu lượng
nước trong một năm ( Tức là thuỷ chế sông )
I-Sông và lượng nước của sông.

Thảo luận nhóm.(2`)
Quan sát các hình ảnh sau
Nhãm 1+3: Cho biÕt lîi Ých cña s«ng ®èi víi cuéc sèng con ng­êi?
Nhãm 2+4 : Cho biÕt nh÷ng tai ho¹ do s«ng ngßi mang l¹i vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc?
Thuỷ điện
Đánh cá
Thuỷ lợi
Cảnh đẹp
Lụt lội
Ngập úng
Lợi ích sông:
_ Pht triĨn giao thng ng sng.
_ Pht triĨn thủ lỵi( níc ti tiu, níc sinh hot..)
_ Nui trng thủ sản
_ Cảnh quan du lịch
- B?i d?p ph sa cho d?ng b?ng
Khó khăn của sông:
-Giao thông kh khn. Mùa lũ gây gây lũ lụt.
- Gy nh hng n cuc sng, sc khoỴ cđa con ngi
Biện pháp:
- Da?p d ngan lu~
- Du? ba?o lu~, lu?t chi?nh xa?c va` tu` xa
- Co? h? thơ?ng thốt lu~ nhanh cho?ng
Sông ngòi đang bị ô nhiễm
1- SÔNG VÀ lỵng níc CỦA SÔNG
a) Sông:
b) Lỵng níc của sông:

Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang
lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây ( m3/s)

Nhịp điệu thay đổi lưu lượng nước của con sông
trong một năm là thuỷ chế sông (Chế độ nước của sông)


Lưu lượng nước của một con sông phụ thuộc vào diện
tích lưu vực và nguồn cung cấp nước

2- HỒ:
Quan sát các ảnh sau và cho biết: Hồ là gì?
II- HỒ:

Là khoảng nước đọng tương đối rộng và
sâu trong đất liền
I-Sông và lượng nước của sông.
Bài 23 SÔNG VÀ HỒ
II-Hồ.
Một số Hồ nổi tiếng trên thế giới
ẢNH VỆ TINH HỒ DẦU TIẾNG VÀ HỒ TRỊ AN
II- HỒ:

Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong
đất liền

* Phân loại hồ:
Hồ nước ngọt
Căn cứ vào tính chất:

Hồ Bancan (Nga) – Hå n­íc ngät lín nhÊt ThÕ giíi
HỒ VICTORIA
II- HỒ:

Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong
đất liền

* Phân loại hồ:
Hồ nước ngọt
Căn cứ vào tính chất:
Hồ nước mặn
Hồ Namtso - Hồ nước mặn cao nhất thế giới
II- HỒ:

Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong
đất liền

* Phân loại hồ:
Căn cứ vào tính chất: Hồ nước ngọt , hồ nước mặn

Căn cứ theo nguồn gốc hình thành:
Hồ vết tính từ khúc sông cũ
HỒ HOÀN KIẾM
II- HỒ:

Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong
đất liền

* Phân loại hồ:
Căn cứ vào tính chất: Hồ nước ngọt , hồ nước mặn

Căn cứ theo nguồn gốc hình thành:
Hồ vết tính từ khúc sông cũ
Hồ từ miệng núi lửa
HỒ MIỆNG NÚI LỬA TẠI OREGON ( HOA KÌ)
II- HỒ:

Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong
đất liền

* Phân loại hồ:
Căn cứ vào tính chất: Hồ nước ngọt , hồ nước mặn

Căn cứ theo nguồn gốc hình thành:
Hồ vết tính từ khúc sông cũ
Hồ từ miệng núi lửa
Hồ nhân tạo
Em hãy nêu một số hồ nhân tạo mà em biết?
_ Hồ Trị An
_ Hồ Dầu Tiếng
_ Hồ Thác Bà
_ Kẽ Gỗ .
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TRỊ AN
HỒ THÁC BÀ
HỒ KẺ GỖ
THỦY ĐIỆN HỒ BÌNH
Tác dụng của hồ:
I-Sông và lượng nước của sông.
Bài 23 SÔNG VÀ HỒ
II-Hồ.
ĐÁNH CÁ
C ẢNH Đ ẸP
THUỶ ĐIỆN
DU LỊCH
I-Sông và lượng nước của sông.
Bài 23 - tiết 29 SÔNG VÀ HỒ
II-Hồ.

Tác dụng của hồ:
Điều hoà dòng chảy, phát triển giao thông, cung cấp
nước tưới, phát điện, nuôi trồng thuỷ sản, tạo cảnh đẹp,
an dưỡng nghỉ ngơi, tham quan, du lịch.
?. S«ng vµ hå gièng vµ kh¸c nhau ë ®iÓm g×?

+ Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.


+ Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
Sự giống v à khác nhau của sông và hồ
Câu 1: Lượng nước của một con sông phụ thuộc vào:


a) Diện tích lưu vực
b) Nguồn cung cấp nước
c) Cả a và b
Câu 2: Lưu vực của một con sông là:


a) Nơi các con sông nhỏ đổ vào sông chính
b) Tất cả các phụ lưu cùng với sông chính
c) Tất cả các phụ lưu, chi lưu và sông chính
d) Diện tích đất đai cung cấp nước cho một con sông
Câu 3: Phụ lưu và chi lưu khác nhau như thế nào?
Phụ lưu: đổ nước vào sông chính, cung cấp nước cho sông chính.
Chi lưu: thoát nước cho sông chính.
DẶN DÒ
HỌC BÀI 23

HOÀN THÀNH BÀI TẬP 3,4 TRANG 72 - SGK

CHUẨN BỊ BÀI 24: BIEÅN VAØ ÑAÏI DÖÔNG
 
Gửi ý kiến