Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Thị Thơm
Ngày gửi: 08h:14' 22-02-2011
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 170
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự
giờ, thăm lớp 1A
Môn Toán
Giáo viên thực hiện : NguyÔn ThÞ TuyÕt Hoa
Toán

Kiểm tra

Tính:
10 - 9 =
10 - 5 =
3 + 7 =
8 + 2 =
1
5
10
10
Toán
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
BảNG CộNG, TRừ
TRONG PHạM VI 10
phép cộng, trừ trong phạm vi 7
phép cộng, trừ trong phạm vi 8
phép cộng, trừ trong phạm vi 6
phép cộng, trừ trong phạm vi 5
phép cộng, trừ trong phạm vi 4
phép cộng , trừ trong phạm vi 3
phép cộng, trừ trong phạm vi 10
phép cộng, trừ trong phạm vi 9
2+1=3
1+2=3
3 -1=2
3-2=1
3+1=4
1+3=4
2+2=4
4 -1=3
4 -3=1
4 -2=2
1+4=5
4+1=5
2+3=5
3+2=5
5 -1=4
5 -4=1
5 -2=3
5 -3=2
1+5=6
5+1=6
2+4=6
4+2=6
3+3=6
6 -1=5
6 -5=1
6 -2=4
6 -4=2
6 -3=3
1+6=7
6+1=7
2+5=7
5+2=7
3+4=7
4+3=7
7 -1=6
7 -6=1
7 -2=5
7 -5=2
7 -3=4
7 -4=3
1+7=8
7+1=8
2+6=8

8 -1=7
8 -7=1
8 -2=6

9 -1=8
9 -8=1
9 -2=7

1+8=9
8+1=9
2+7=9

9+1=10
1+9=10
2+8=10

10 -1=9
10 -9=1
10 -2=8


Toán


Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
Bài 1: Tính
5 + 5 = 3 + 5 = 7 + 2 = 8 + 1 =
6 + 4 = 9 - 2 = 6 - 4 = 9 - 1 =
4 8 5 10 4
+ - + - +
4 3 3 9 2

10
8
9
9
8
2
7
10
8
5
8
1
6
Bài 2: TÝnh
3 + 4 + 2 =…
4 + 3 + 3 = …
4+ 5– 7 =…
3 + 7 – 6 =…
5 + 4 – 8 =…
3 + 5 – 6 = …
10 – 8 + 7 =…
9 – 6 + 5 =…
9 – 4 – 3 =…9
10
3
2
8
2
9
2
Toán


Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10
2
Bài 3: Viết phép tính thích hợp
a.
?
b. Có: 10 quả bóng
Cho: 6 quả bóng
Còn:.quả bóng?
Giờ học đã kết thúc
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
 
Gửi ý kiến