Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Ôn tập về luận điểm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Huyền
Ngày gửi: 04h:55' 23-02-2011
Dung lượng: 734.0 KB
Số lượt tải: 1533
Số lượt thích: 0 người
2/23/2011
NGỮ VĂN
2011
TIẾT 99: ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
LỚP 8
2/23/2011
Luận điểm.
Luận cứ và lập luận.
Cả hai yếu tố: (A và B)
Luận điểm và luận cứ.
Kiểm tra bài cũ
Câu 1. Một bài văn nghị luận phải có yếu tố nào?
Bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.
2/23/2011
Câu 2. Trong các cách làm sau đây, cách nào được coi là đúng nhất khi
thực hiện bài tập làm văn nghị luận?
Tìm hiểu vấn đề nghị luận,luận điểm và tính chất của đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Tìm hiểu vấn đề nghị luận, tính chất của đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Tìm hiểu vấn đề nghị luận, luận điểm, tính chất của đề để lập dàn ý cho đề bài trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Tìm hiểu vấn đề trước khi viết thành bài văn hoàn chỉnh.
Kiểm tra bài cũ
Bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất.
2/23/2011
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
TIẾT : 99
2/23/2011


Lựa chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
* Ví dụ :
I. KHÁI NIỆM LUẬN ĐIỂM
-Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài nghị luận.
2/23/2011
a. Bài văn “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
TIẾT : 99
“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của Hồ Chí Minh gồm một hệ thống luân điểm:
2/23/2011
Vấn đề nghị luận:Sức mạnh to lớn của tinh thần yêu nước.
2/23/2011
b, Một bạn cho rằng bài: “Chiếu dời đô” của Lý Công Uẩn gồm hai luận điểm:
Luận điểm 1: Lý do cần phải dời đô.
- Xác định luận điểm như vậy chưa đúng
Vì đó chưa phải là tư tưởng quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết nêu ra trong bài văn nghị luận.
Luận điểm 2: Lý do có thể coi thành Đại La là kinh đô bậc nhất
của đế vương muôn đời.
Xác định luận điểm như vậy có đúng không ? Vì sao ?
Luận điểm của văn bản “Chiếu dời đô” là gì?
Luận điểm trong văn bản “Chiếu dời đô”
Luận điểm 1: Dời đô là việc cần thiết
Luận điểm 2: Chọn Đại La làm kinh đô
2/23/2011
II. MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬN ĐIỂM VỚI VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
* Vấn đề đặt ra trong bài: “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” là:
Tinh thần yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta, đó là sức mạnh to lớn trong các cuộc chiến đấu chống ngoại xâm.
-a. Nếu chỉ đưa ra một luận điểm, thì chưa thể làm sáng tỏ vấn đề đó được.
b. Trong bài “Chiếu dời đô” nếu chỉ chưa ra luận điểm: “Các triều đại trước đây đã nhiều lần thay đổi kinh đô” thì chưa đủ làm sáng tỏ vấn đề cần giải quyết (vấn đề nghị luận) là cần phải dời đô đến Đại La.
Luận điểm cần chính xác, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu giải quyết vấn đề
Luận điểm cần phải đủ để làm sáng tỏ vấn đề được đặt ra.
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
Tiết 99:
2/23/2011
Tiết 99:
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
III. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
Bài tập: Để viết bài tập làm văn theo đề bài: “Hãy trình bày rõ vì sao chúng ta cần phải đổi mới phải học tập”, em sẽ chọn hệ thống luận điểm nào trong hai hệ thống sau:
Bởi vì:
Các luận điểm cần liên kết chặt chẽ, nhưng có sự phân biệt với nhau.
Các luận điểm phải sắp xếp theo một trình tự hợp lí : luận điểm trước là cơ sở chuẩn bị cho luận điểm sau, luận điểm nêu sau là dẫn đến luận điểm kết luận.
Các luận điểm liên kết với nhau chặt chẽ, rõ ràng, không trùng lặp - được sắp xếp theo trình tự hợp lý.
2/23/2011
II. MỐI QUAN HỆ GIỮA LUẬN ĐIỂM VỚI VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
III. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LUẬN ĐIỂM TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN
* Ghi nhớ: (sgk 75)
I. KHÁI NIỆM LUẬN ĐIỂM
IV. LUYỆN TẬP
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
TIẾT: 99
2/23/2011
Bài tập 1:
Luận điểm của đoạn văn là: Nguyễn Trãi là anh hùng dân tộc.
IV. LUYỆN TẬP
Tiết 99:
ÔN TẬP VỀ LUẬN ĐIỂM
2/23/2011
Bài tập 2: Nếu phải viết một bài tập làm văn để giải thích vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khoá của tương lai thì:
Em sẽ chọn những luận điểm nào trong số các luận điểm dưới đây:
a) Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số.
b) Giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế.
c) Giáo dục giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào quyền lực của khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội .
d) Giáo dục đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai.
e) Nước ta là một nước văn hiến có truyền thống giáo dục lâu đời.
f) Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống.
g) Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai .
b) Em sẽ sắp xếp các luận điểm đã lựa chọn (sửa lại) theo trình tự nào? Vì sao?
2/23/2011
Bài tập: 2
b.sửa lại:
Nếu phải viết một bài tập làm văn để giải thích “Vì sao có thể nói rằng giáo dục là chìa khoá của tương lai” thì em sẽ chọn những luận điểm trong số các luận điểm dưới đây:
1 - a) Giáo dục có tác dụng điều chỉnh độ gia tăng dân số.
2 - c) Giáo dục tạo cơ sở cho sự tăng trưởng kinh tế.
3 – d) Giáo dục giải phóng con người, giúp con người thoát khỏi áp bức và sự lệ thuộc vào quyền lực của khác để đạt được sự phát triển chính trị và tiến bộ xã hội .
4 – e ) Giáo dục đào tạo thế hệ người sẽ xây dựng xã hội tương lai.
5 - b) Giáo dục góp phần bảo vệ môi trường sống.
6 – g) Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai .
2/23/2011
* Học bài ghi nhớ (sgk trang 75)
* Hoàn thành: Bi t?p còn lại
Chuẩn bị bài:
Ti?t 100. Vi?t do?n van trỡnh by lu?n di?m.
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI
2/23/2011
2010
No_avatarf
Thanks :)
Avatar

tôi với cậu có cái mở bài hơi giống nhỉNgạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiênNgạc nhiên

 

No_avatar
thanks nhiu nha
No_avatarf

bai hay nhung chu hok ro rang

 

No_avatar

k hju j het

 

No_avatar

cũng đc

 

 
Gửi ý kiến