Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hùng
Ngày gửi: 11h:02' 23-02-2011
Dung lượng: 8.1 MB
Số lượt tải: 859
Số lượt thích: 0 người
Tiết 35-36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN
TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954)
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ DỰ GIỜ THĂM LỚP,
CHÀO CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN
MÔN: LỊCH SỬ 9
TÁC GIẢ: NGUYỄN TIẾN THANH
Ch.d Tây Bắc 10 /1952 – 12/1952
Ch.d Trần Hưng Đạo 12 /1950 – 1 /1951
Ch.d Hoàng Hoa Thám 03 /1951 – 04 /1951
Ch.d Hoà Bình 12/1951-02 /1952
Ch.d Thượng Lào 04 /1953 - 5/1953
Ch.d Quang Trung 05 /1951 – 06 /1951
Tiết 35-36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
1/ Mục đích: Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, hi vọng trong 18 tháng “kết thúc chiến tranh trong danh dự”
2/ Nội dung:
1/ Mục đích:
Gồm 2 bước:
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
2/ Nội dung:
1/ Mục đích:
Tiết 35-36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
Bước một:
Trong thu – đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược ở chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để “ bình định” miền Trung và miền Nam Đông Dương.
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
2/ Nội dung:
1/ Mục đích:
Tiết 35-36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
Bước hai:
Từ thu – đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quyết định, “kết thúc chiến tranh”.

MỸ VIỆN TRỢ CHO PHÁP TRONG CHIẾN TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
Tiết 35-36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954
a.Phương hướng chiến lược của ta
Mở các cuộc tiến công chiến lược vào các hướng quan trọng về chiến lược mà lực lượng địch yếu, buộc địch phân tán lực lượng đối phó với ta.
“Tích cực, chủ động, cơ động và linh hoạt”, “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”.
b. Phương châm chiến lược của ta:
1
5
4
Xê-nô
Luông Pha-bang
Plây-cu
2
Lai Châu
12/1953
1/1954
12/1953
2/1954
KON TUM
Thà Khẹt

Nơi địch tập
trung quân
Quân ta tấn công
Địch điều quân tới
CHÚ GIẢI
Cuộc tiến công chiến lược Đông-Xuân 1953-1954
3
Liên quân Việt – Lào tấn công
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
Phong - xa - lì
Điện biên phủ
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
Tiết 35-36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954
Ta mở một loạt chiến dịch ở hầu khắp các chiến trường Đông Dương, buộc địch phải phân tán lực lượng ra 5 nơi: Đồng bằng Bắc Bộ, Điện Biên Phủ, Xê-nô, Luông Pha-bang, Plây Cu.
Kế hoạch Na-va bước đầu bị phá sản.
Tiết 35-36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954
Tại sao nói cuộc tiến công chiến
lược Đông –Xuân 1953 – 1954
đã làm kế hoạch
Na-va bước đầu bị phá sản?
Cuộc tiến công chiến lược Đông–Xuân
1953-1954, đã buộc địch phải phân tán
lực lượng để đối phó. Điểm then chốt
của kế hoạch Na-va là tập trung quân
cơ động chiến lược, nhưng khối quân
cơ động mà địch tập trung ở đồng bằng
Bắc Bộ đã buộc phải phân tán để đối
phó với các cuộc tiến công của ta,
có nghĩa là kế hoạch Na-va
bước đầu đã bị phá sản.
Tiết 35-36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954
2/ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
a. Vị trí của Điện Biên Phủ:
Điện Biên Phủ có vị trí chiến lược quan trọng án ngữ Tây Bắc Việt Nam, Thượng Lào và Tây Nam Trung Quốc.
b. Sự chuẩn bị của Pháp –Mĩ ở Điện Biên Phủ:
Pháp-Mĩ xây dựng Điện Biên Phủ trở thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương với lực lượng 16200 và nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại…
Tiết 35-36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954
2/ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
a. Vị trí của Điện Biên Phủ:
b. Sự chuẩn bị của Pháp –Mĩ ở Điện Biên Phủ:
Đồi Him Lam
Đồi Độc Lập
Bản Kéo
PHÂN KHU BẮC
PHÂN KHU TRUNG TÂM
PHÂN KHU NAM
Hồng Cúm
A1
C2
A3
C1
D1
E1
TA CHUẨN BỊ CHO CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
Xẻ núi, mở đường ra mặt trận
Xe đạp thồ chuyển gạo, thuốc men vào
trận địa
Kéo pháo vào trận địa
Làm cầu vào trận địa
Mở đường ra mặt trận Điện Biên Phủ
Dân công vận chuyển lương thực vào chiến trường.
Đoàn thuyền vận tải phục vụ cho chiến dịch
Đoàn ngựa thồ phục vụ cho chiến dịch
Tiết 35-36 - Bài 27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC
(1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp - Mĩ
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954.
1/ Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 - 1954
2/ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
a. Vị trí của Điện Biên Phủ:
b. Sự chuẩn bị của Pháp –Mĩ ở Điện Biên Phủ:
c. Chủ trương của ta:
Quyết tâm đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ để tạo điiều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.
d. Diễn biến :
Đồi Độc Lập
PHÂN KHU BẮC
PHÂN KHU TRUNG TÂM
Đồi Him Lam
Bản Kéo
ĐỢT 1
d. Diễn biến:
Đợt 1: Từ 13 / 3 đến 17/3/1954, ta tấn công và tiêu diệt toàn bộ phân khu Bắc.
PHÂN KHU NAM
Hồng Cúm
CHÚ GIẢI
Đồi Độc Lập
PHÂN KHU BẮC
PHÂN KHU TRUNG TÂM
Đồi Him Lam
Bản Kéo
ĐỢT 2
d. Diễn biến:
PHÂN KHU NAM
Hồng Cúm
Đợt 2: Từ 30 / 3 đến 26 / 4 /1954, ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm phía đông phân khu Trung tâm .
CHÚ GIẢI
Đồi Độc Lập
PHÂN KHU BẮC
PHÂN KHU TRUNG TÂM
Đồi Him Lam
Bản Kéo
ĐỢT 3
d. Diễn biến:
PHÂN KHU NAM
Hồng Cúm
Đợt 3: Từ 01 / 5 đến 07 / 5 /1954, ta tấn công tiêu diệt các cứ điểm còn lại ở phân khu Trung tâm và phân khu Nam. Chiều 7/5, ta đánh vào Sở chỉ huy địch. 17 giớ 30 phút ngày 7/5, Tướng Đờ Cát-x tơ-ri cùng toàn bộ Ban tham mưu ra hàng.
CHÚ GIẢI
Tướng Đờ Cat-xtơ-ri và toàn
bộ tham mưu của địch
ra hàng (17giờ 30’chiều
ngày 7/5/1954)
Lá cờ chiến thắng bay trên nóc hầm Đờ Cát – xtơ- ri
Phan Đình Giót lấy thân mình lắp lỗ châu mai
Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo
(Trích trong Hồ Chí Minh toàn tập)
BÁC HỒ NÓI VỀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
“ Báo chí phản động Pháp, Mỹ đã phải nhận rằng: Điện Biên Phủ là cuộc thất bại to nhất từ ngày Pháp đầu hàng Đức (1940). Quân viễn chinh Pháp đã bị chặt mất đầu” (T.6, tr.567)
“ Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lê-nin trong thời đại ngày nay: chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công” (T.9, tr.661)
“ Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử. Nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn” (T.9, tr.713)
Bài tập 1: Chọn ý đúng nhất
C. Lấy lại thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ .
D. Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương trong 18 tháng hi vọng kết thúc chiến tranh trong danh dự.
B. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng.
A. Giành thắng lợi quân sự kết thúc chiến tranh theo ý muốn.
Bài tập củng cố :
Em hãy cho biết âm mưu của Pháp – Mĩ trong việc thực hiện kế hoach Na Va là gì?
Kết quả lớn nhất của cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954 là gì?
Bài tập 2
Làm thất bại âm mưu kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng của Pháp.
Làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp Mĩ.
Làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va, buộc quân chủ lực của chúng phải bị động phân tán và giam chân ở miền rừng núi.
Làm thất bại âm mưu, mở rộng địa bàn chiếm đóng giành thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ của thực dân Pháp.
Bài tập 2: Chọn ý đúng nhất:
D. Làm thất bại âm mưu, mở rộng địa bàn chiếm đóng giành thế chủ động trên chiến trường Bắc Bộ của thực dân Pháp.

Dặn dò:
Các em về nhà học bài và soạn tiếp phần III, IV với các câu hỏi sau:
Trình bày hoàn cảnh và nội dung của hiệp định Giơ- Ne-Vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương?
2. Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa Lịch Sử của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945 -1954 ?
3. Sưu tầm tranh ảnh liên quan Hiệp Định Giơ- ne- vơ?
BÀI HỌC KẾT THÚC.
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
No_avatar

cũng dcKhông biết ngượng

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓