Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 25. Ôn tập về thơ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày gửi: 00h:05' 25-02-2011
Dung lượng: 485.0 KB
Số lượt tải: 1094
Số lượt thích: 0 người
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
Gv: NGUYỄN THỊ LAN ANH
Đv: TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
7
Con cò
Chế Lan Viên
1962
- Vận dụng bptt ẩn dụ.
- Vận dụng ca dao sáng tạo
- Giọng thơ nhẹ nhàng, tha thiết.
- Nhịp thơ ngắn,
- Ca ngợi tình mẹ và ý nghĩa lời ru.
- Từ gợi tả, gợi cảm
In trong "Hoa ngày thường - Chim báo bão"
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
8
Mùa xuân nho
nhỏ
Thanh Hải
11/1980
- Phép tu từ so sánh, ẩn dụ, điệp ngữ.
- H/ảnh chọn lọc, giản dị
- Từ gợi tả, gợi cảm.
- Thể hiện sự yêu mến thiết tha và gắn bó của nhà thơ với đất nước, cuộc đời. Đồng thời bộc lộ ước nguyện cống hiến thầm lặng cho quê hương đất nước.
- Giọng thơ trầm lắng thiết tha.
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
9
Viếng lăng Bác
Phan Thanh Viễn
1976
- Từ ngữ gợi tả, gợi cảm,
- Các bptt ẩn dụ, nhân hóa, điệp ngữ.
- Giọng thơ trang trọng, thiết tha.
- Thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ và nhân dân khi vào thăm lăng Bác.
In trong "Như mây mùa xuân"
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
10
Sang thu
Hữu Thỉnh
1977
- Từ gợi tả.
- H/a mới lạ, độc đáo, gợi cảm
- Sử dụng bptt: nhân hóa, ẩn dụ
Cảm nhận tinh tế của nhà thơ về khoảnh khắc giao mùa chuyển từ cuối hạ sang đầu thu, sự biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt.
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
11
Nói với con
Y Phương
- Ngôn ngữ bình dị, mộc mạc, tự nhiên,
- Gioùng thụ chaõn chaỏt, gụùi caỷm.
- Tỡnh c?m gia dỡnh ?m cỳng, truy?n th?ng c?n cự s?c s?ng m?nh m? c?a quờ huong v dõn t?c, s? g?n bú, tinh than ủoaứn keỏt, yự chớ baỏt khuaỏt cuỷa ngửụứi daõn queõ hửụng.

- Sửỷ duùng bptt: so saựnh, ủieọp ngửừ.
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
II. Sắp xếp các bài thơ VN đã học theo từng giai đoạn lịch sử.
+ 1945 – 1954:
+ 1954 – 1964:
+ 1964 – 1975:


+ Sau 1975:
1. Các giai đoạn vh:
Đồng chí.
Bài thơ về tiểu đội xe không kính,
Khúc hát ru những em bé lớn lên trên lưng mẹ.
Ánh trăng, Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác, Nói với con, Sang thu.
Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Con cò.
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
II. Sắp xếp các bài thơ VN đã học theo từng giai đoạn lịch sử.
1. Các giai đoạn vh:
2. Nội dung chủ đạo phản ánh:
a. Cuộc sống của đất nước:
- Gian khổ, hi sinh nhưng rất anh hùng trong hai cuộc k/c.
- Công cuộc lao động, xd đất nước và những quan hệ tốt đẹp của con người
b. Tư tưởng tình cảm của con người:
- Tình yêu quê hương, đất nước.
- Tình đồng chí, sự gắn bó với c/m, lòng kính yêu Bác Hồ.
- Những tình cảm gần gũi vàbền chặt của con người: tình mẹ con, bà cháu trong sự thống nhất với tình cảm chung rộng lớn..
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
III. Điểm chung và nét riêng trong nội dung và cách biểu hiện tình mẹ con ở các vb: "Khúc hát ru., Con cò, Mây và Sóng".
1. Nét chung:
- Ngợi ca tình mẹ con thắm thiết, thiêng liêng.
- Dùng điệu ru, lời ru của người mẹ hoặc lời của bé nói với mẹ.
2. Nét riêng:
- Khúc hát ru.: thống nhất tình yêu con với lòng yêu nước, gắn bó với c/m và ý chí chiến đấu của người mẹ dân tộc Tà Oi thời chống Mĩ.
- Con cò: phát biểu hình tượng con cò trong ca dao để ngợi ca tình mẹ và ý nghĩa lời hát ru.
- Mây và Sóng: hóa thân vào lời trò chuyện hồn nhiên, ngây thơ của em bé với mẹ để thể hiện tình yêu mẹ thắm thiết của trẻ thơ. Mẹ đối với bé là vẻ đẹp, niềm vui, sự hấp dẫn lớn nhất, sâu xa và vô tận, hơn những điều hấp dẫn khác trong vũ trụ.
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
IV. Nhận xét về hình ảnh người lính và tình đồng đội của họ trong các bài thơ: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Ánh trăng:
1. Đồng chí:
- Viết về người lính ở thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.
- Xuất thân từ nông dân nơi những làng quê nghèo khó, tình nguyện và hăng hái ra đi chiến đấu, lạc quan nhưng ít sôi nổi.
- Tình đồng chí dưạ trên cơ sở cùng cảnh ngộ, cùng chia sẻ những gian lao, thiếu thốn và cùng lí tưởng chiến đấu.
2. Bài thơ về tiểu đội xe không kính:
- Khắc họa h/ả các ch/sĩ lái xe ở tuyến đường Trường Sơn thời chống Mĩ.
- Thể hiện tinh thần dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy hiểm, hiên ngang, lạc quan và ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam của ngưòi chiến sĩ lái xe, là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ trẻ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
3. Ánh trăng:
IV. Nhận xét về hình ảnh người lính và tình đồng đội của họ trong các bài thơ: Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Ánh trăng:
- Nói về những suy ngẫm của người lính đã đi qua cuộc chiến tranh, nay sống giữa thành phố, trong hòa bình. - Bài thơ gợi lại những kỉ niệm gắn bó của người lính với đất nước, với đồng đội trong những năm tháng gian lao của thời chiến tranh, để từ đó nhắc nhở về đạo lý nghĩa tình, thủy chung.
V. Bút pháp xây dựng hình ảnh thơ:
- Đoàn thuyền đánh cá: bút pháp tượng trưng , phóng đại với nhiều liên tưởng, tưởng tượng, so sánh mới mẻ, độc đáo.
- Anh trăng: bút pháp gợi tả, không đi vào chi tiết mà hướng tới ý nghĩa khái quát và biểu tượng của hình ảnh.
- Mùa xuân nho nhỏ: Chỉ bằng vài nét chấm phá bình dị đã gợi tả được khung cảnh rộng lớn, tươi đẹp, rộn rã.
- Con cò: hình ảnh ẩn dụ , có nhiều ý nghĩa biểu tượng.
Tiết 127, 128: ÔN TẬP VỀ THƠ
4. Höôùng daãn töï hoïc
Hoïc thuoäc caùc baøi thô, naém kó caùc noäi dung, ngheä thuaät, moät soá chi tieát tieâu bieåu coù yù nghóa, caùc noäi dung ñaõ oân taäp trong tieát oân taäp ñeå chbò laøm ktra 1 tieát veà thô.
Taäp caûm nhaän, phaân tích moät ñoaïn thô, baøi thô tieâu bieåu trong caùc tp thô ñaõ hoïc.
Chuaån bò baøi: CAÙCH LAØM BAØI NGHÒ LUAÄN VEÀ MOÄT ÑOAÏN THÔ, BAØI THÔ. HD LAØM BAØI VIEÁT SOÁ 7 theo y/c: + Ñoïc kó 8 ñeà ra ôû phaàn I/ sgk/79,80 vaø traû lôøi nhöõng caâu hoûi beân döôùi.
+ Ñoïc phaàn II/80,81/sgk vaø naém kó caùc böôùc laøm baøi vaên nl veà moät ñoaïn thô, baøi thô; caùch toå chöùc trieån khai luaän ñieåm.
Avatar
oh.mình thất cũng hay hya.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓