Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 22. Khởi nghĩa Lý Bí Nước Vạn Xuân (542-602) (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thế Anh
Ngày gửi: 11h:53' 25-02-2011
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 572
Số lượt thích: 0 người
MÔN LỊCH SỬ
LỚP 6A5
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Kiểm tra bài cũ

1. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí đã diễn ra như thế nào ?
2. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi Lý Bí đã làm gì ?

Cột A Cột B
KIỂM TRA BÀI CŨ
? Em hãy chọn mốc thời gian ở cột B cho phù hợp với sự kiện ở cột A ?
* Trả lời (ghi ra bảng)
1 + … 2 + … 3 +… 4 +…
B
A
D
C
BÀI 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) (tiếp theo)
NỘI
DUNG
BÀI
HỌC
3. Chống quân Lương xâm lược
4. Triệu Quang Phục đánh bại
quân Lương như thế nào?
5. Nước Vạn Xuân độc lập
đã kết thúc như thế nào?
Quy định chung
Chữ màu đỏ
Chữ màu đen

Tư liệu tham khảo
Ghi vào vở
Chú giải
Quân ta tiến công

Quân ta rút lui

Quân địch tiến công
ái Châu
Tân Xương
Hồ Điển Triệt
Động Khuất Lão
Đầm Dạ Trạch
Lục đầu
Tô Lịch
Chú giải
Quân ta tiến công
Quân ta rút lui
Quân địch tiến công
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN LƯƠNG XÂM LƯỢC ( 545 – 550)
An Châu
Đức Châu
Hợp phố
Tô Lịch
? Sau hai lần thất bại trước đó nhà Lương lại có hành động gì?
- Tháng 5-545 nhà Lương cử Dương Phiêu làm thứ sử Giao Châu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn theo hai đường thuỷ, bộ vào nước ta.
ái Châu
Giao Châu
Lục Dầu
3. Chống quân Lương xâm lược
? Trước hành động xâm lược của quân Lương Lí Nam Đế đối phó như thế nào ? Kết quả đạt được ra sao?
- Quân ta do Lí Nam Đế chỉ huy d?n Lục Đầu (Hải Dương) để đánh địch.
- Giặc mạnh ta lui về gi? thnh ? cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).
An Châu
ái Châu
Giao Châu
Lục Dầu
Tô Lịch
Gia Ninh
-Thành vỡ Lí Nam Đế về giữ thành Gia Ninh (Việt Trì-Phú Thọ).
An Châu
ái Châu
Giao Châu
Lục đầu
Tô Lịch
Gia Ninh
? Sau khi Lí Nam Đế cho quân lui về thành Gia Ninh, quân Lương có hành động gì?
- Đầu năm 546 quân Lương chiếm được thành Gia Ninh.
Tân Xương
Hồ Điển Triệt
Lí Nam Đế về vùng núi Phú Thọ sau dú ra đóng quân ở hồ Điển Triệt.
Hồ Điển Triệt (nay thuộc huyện Lập Thạch–Vĩnh Phúc) nắm ở bên bờ sông Lô, cách Bạch Hạc khoảng 15 km. Xưa có con ngòi nối sông với hồ; ba mặt đông, nam, bắc của hồ là các dải đồi cao; phía tây là những đồi thầp hơn và cánh đồng trũng. Từ sông Lô chỉ có một con đường đi vào phía bắc của hồ.
Tại sao quân ta lại chọn hồ Điển Triệt làm nơi đóng quân?
An Châu
ái Châu
Giao Châu
Lục đầu
Tô Lịch
Gia Ninh
Tân Xương
Hồ Điển Triệt
? Sau khi Lí Nam Đế cho quân đóng ở Hồ Điển Triệt quân Lương có âm mưu và hành động gì?
-Trần Bá Tiên cho quân đánh úp Hồ Điển Triệt.
-Lí Nam Đế về động Khuất Lão (Tam Nông - Phú Thọ).
-Năm 548 Lí Nam Đế mất.
Động Khuất Lão
4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào?
? Em hiểu biết gì về Triệu Quang Phục ?
Triệu Quang Phục là người huyện Chu Diên, con của Triệu Túc, một thủ lĩnh địa phương có lòng yêu nước. Cha con ông là những người đầu tiên đem quân tham gia cuộc khởi nghĩa Lý Bí.Triệu Quang Phục lúc đầu theo cha đi đánh giặc, có công. Là một tướng trẻ có tài nên được Lý Nam Đế trao quyền trước khi mất.
An Châu
ái Châu
Giao Châu
Lục đầu
Tô Lịch
Gia Ninh
Tân Xương
Hồ Điển Triệt
Động Khuất Lão
Đầm Dạ Trạch
? Sau khi được Lí Nam Đế trao quyền chỉ huy Triệu Quang Phục tiến hành làm gì?
Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến.
(Nhân dân thường gọi ông là Dạ Trạch Vương)
Lý Thiên Bảo Và Lý Phật Tử đem một cánh quân lùi về Ái Châu (Thanh Hóa)
Lục Đầu
Gia Ninh
Khuất Lão
Tô Lịch
Dạ Trạch là một vùng đầm lầy ven sông Hồng, rộng mênh mông, lau sậy um tùm. Ở giữa là một bãi phù sa rộng, có thể làm ăn sinh sống được. Đường vào bãi rất kín đáo, khó khăn. Chỉ có dùng thuyền độc mộc nhẹ lướt trên cỏ nước theo mấy con lạch nhỏ mới tới được...Triệu Quang Phục đóng quân ở bãi đất nổi ấy.
Dạ Trạch
Tại sao Triệu Quang Phục lại chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng?
An Châu
ái Châu
Giao Châu
Gia Ninh
Tân Xương
Hồ Điển Triệt
Động Khuất Lão
Đầm Dạ Trạch
? Trước việc làm của Triệu Quang Phục quân Lương có hành động gì?
- Quân Lương tăng cường lực lượng bao vây Dạ Trạch.
- Quân ta anh dũng chiến đấu đánh bại quân Lương vào năm 550.
- Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi.
? Câu hỏi thảo luận ( 3 phút ): Theo em cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo dành thắng lợi do những nguyên nhân nào?
* Nguyên nhân thắng lợi:
- Được đông đảo nhân dân ủng hộ.
- Biết tận dụng địa thế hiểm yếu của đầm Dạ Trạch để tiến hành chiến tranh du kích, phát triển lực lượng kháng chiến lâu dài.
- Quân Lương chán nản, bị động trong chiến đấu.

5. NướcVạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?
? Sau khi đánh bại quân Lương Triệu Quang Phục tiến hành làm gì?
- Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương) tổ chức lại chính quyền.
? Sau khi Triệu Quang Phục lên ngôi Lí Phật Tử tiến hành làm gì?
- Lí Phật Tử từ phía nam kéo quân về cướp ngôi lên làm vua (sử cũ gọi là hậu Lí Nam Đế).
? Vì sao nhà Tuỳ lại yêu cầu Lý Phật Tử sang chầu?
Vì sao Lý Phật Tử không sang? ( Thảo luận 2 phỳt ).
- Cũng như triều đại nhà Lương, nhà Tuỳ vẫn âm mưu thôn tính và đồng hoá dân tộc ta. Do vậy, việc nhà Tuỳ đòi Lý Phật Tử sang chầu để nhân đó có thể bắt ông rồi lập lại chế độ cai trị ở nước ta như trước.
- Lý Phật Tử không chịu khuất phục nên đã thoái thác không đi và tích cực chuẩn bị lực lượng đề phòng.
? Trước thái độ kiên quyết của Lí Phật Tử nhà Tuỳ có hành động gì?
- Năm 603 ; 10 vạn quân Tuỳ tấn công Vạn Xuân.
- Lí Phật Tử bị bắt về Trung Quốc. Nước Vạn Xuân kết thúc.
Bài tập củng cố
Hãy chọn ý trả lời mà em cho là đúng nhất dưới đây:
? Vì sao Triệu Quang Phục lại được Lí Nam Đế trao quyền tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương?
A: Ông là người có tài, có uy tín được Lí Nam Đế rất tin cậy.
B: Ông là con trai của Triệu Túc.
C: Ông có công lớn trong cuộc khởi nghĩa chống quân Lương.
ái Châu
Tân Xương
Hồ Điển Triệt
Động Khuất Lão
Đầm Dạ Trạch
Lục đầu
Tô Lịch
Chú giải
Quân ta tiến công
Quân ta rút lui
Quân địch tiến công
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN LƯƠNG XÂM LƯỢC ( 545 – 550)
dặn dò
- Học kĩ bài cũ.
- Đọc trước bµi 23.
- Tìm hiểu nh÷ng cuéc khëi nghÜa lín trong c¸c thÕ kØ VII – IX.

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN DỰ GIỜ
No_avatarf
Tuyệt
 
Gửi ý kiến