Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 26. Nghe-viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Khang
Ngày gửi: 18h:57' 28-02-2011
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 267
Số lượt thích: 0 người
NĂM HỌC: 2010 - 2011
MÔN: CHÍNH TẢ LỚP 3
Người thực hiện: Nguyễn Đình Khang
PHÒNG GIÁO DỤC TÂN HƯNG - LONG AN
TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐIỀN B
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả
Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Sau khi đã về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc.
Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.
Nhân dân làm gì để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử?
- Nhân dân lập đền thờ Chử Đồng Tử ở nhiều nơi bên sôngHồng. Hằng năm suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ công lao của ông.
Tìm hiểu nội dung bài:
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Không kể tựa bài, đoạn văn viết trên có mấy câu?
- Có 3 câu.
Tìm hiểu nội dung bài:
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Những chữ nào trong đoạn được viết hoa?
- Chữ đầu đoạn, đầu mỗi câu
- Chử Đồng Tử, Hồng
Tìm hiểu nội dung bài:
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Sau khi đã về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc.
Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.
Hướng dẫn viết từ khó
ngừng lại
nghẹn ngào
qua khỏi
xe buýt
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Chử Đồng Tử
hiển linh
nô nức
h + iên + thanh hỏi
n + ưc + thanh sắc
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
VIẾT LẠI TỪ KHÓ
Sau khi đã về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc.
Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Sau khi đã về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc.
Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
chỗ sửa
lỗi
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
chỗ sửa
lỗi
Sau khi đã về trời, Chử Đồng Tử còn nhiều lần hiển linh giúp dân đánh giặc.
Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử Đồng Tử, lập đền thờ ở nhiều nơi bên sông Hồng. Cũng từ đó hằng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông.
Thứ ba, ngày 1 tháng 3 năm 2011
Chính tả: (Nghe - viết)
Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
chỗ sửa
lỗi
Bài 2 a: Điền vào chỗ trống:
a/ r , d hay gi?

Hoa …ấy đẹp một cách … ản …ị. Mỗi cánh hoa … ống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc … ực … ỡ. Lớp lớp hoa …ấy …ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn …ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất.
Theo Trần Hoài Dương
gi
gi
d
gi
r
r
gi
r
gi
Bài tập
TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
Chào tạm biệt các em!
 
Gửi ý kiến