Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

11 trừ đi một số: 11 - 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nhung
Ngày gửi: 21h:04' 02-02-2009
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người
Môn Tóan Lớp 2
Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung
Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2008
11 trừ đi một số
Toán
11 - 5
11 - 5 = ?
5
6
11 - 5 = ?
11
11 - 5 = 6
11 - 2 = 9
11 - 3 = 8
11 - 4 = 7
11 - 5 = 6
11 - 6 = 5
11 - 7 = 4
11 - 8 = 3
11 - 9 = 2
11 trừ đi một số
Toán
11 - 5
Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2008
5
6
11 - 5 = ?
11
11 - 5 = 6
11 - 2 = ?
11 - ? = 8
? - 4 = 7
11 - 5 = ?
? - 6 = 5
11 - ? = 4
11 - 8 = ?
11 - 9 = ?
11 trừ đi một số
Toán
11 - 5
Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2008
11
9
11
7
11
3
11
6
11
1
11
4
2
4
8
5
10
7
đ
đ
đ
đ
đ
đ
9 + 2 =
2 + 9 =
11 - 9 =
11 - 2 =
8 + 3 =
3 + 8 =
11 - 8 =
11 - 3 =
11 -1 - 5 =
11 - 6 =
11 -1 - 9 =
11 - 10 =
a.
b.
11
11
2
9
11
11
3
8
1
1
5
5
1
9 + 2 =
2 + 9 =
11 - 9 =
11 - 2 =
8 + 3 =
3 + 8 =
11 - 8 =
11 - 3 =
11 -1 - 5 =
11 - 6 =
11 -1 - 9 =
11 - 10 =
a.
b.
11
11
2
9
11
11
3
8
1
1
5
5
1
9 + 2 =
2 + 9 =
11 - 9 =
11 - 2 =
8 + 3 =
3 + 8 =
11 - 8 =
11 - 3 =
11 -1 - 5 =
11 - 6 =
11 -1 - 9 =
11 - 10 =
a.
b.
11
11
2
9
11
11
3
8
1
1
5
5
1
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
9 + 2 =
2 + 9 =
11 - 9 =
11 - 2 =
8 + 3 =
3 + 8 =
11 - 8 =
11 - 3 =
11 -1 - 5 =
11 - 6 =
11 -1 - 9 =
11 - 10 =
a.
b.
11
11
2
9
11
11
3
8
1
1
5
5
1
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
đ
2
4
8
đ
đ
đ
3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số
trừ lần lượt là:
a. 11 và 7 ; b. 11 và 9 ; c. 11 và 3
4. Bình có 11 quả bóng bay, Bình cho bạn 4
quả. Hỏi Bình còn lại mấy quả bóng bay ?
Bình có : 11 quả bóng bay
Cho bạn : 4 quả
Còn lại : ? quả bóng bay
Giải
Bình còn lại số bóng bay là :
11 - 4 = 7 ( quả )
Đáp số: 7 quả bóng bay
đ
Tóm tắt
5
6
11 - 5 = ?
11
11 - 5 = 6
11 - 2 = 9
11 - 3 = 8
11 - 4 = 7
11 - 5 = 6
11 - 6 = 5
11 - 7 = 4
11 - 8 = 3
11 - 9 = 2
11 trừ đi một số
Toán
11 - 5
2
3
4
5
6
7
8
9
9
8
7
6
5
4
3
2
Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 2008
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓