Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quý Anh
Ngày gửi: 08h:58' 03-02-2009
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA VÌ
TRƯỜNG THCS THỤY AN
Khi gàu nước còn nghập trong nước ta kéo lên
thấy nhẹ hơn khi nó lên khỏi mặt nước
Tại sao?
Thứ tư, ngày 7 tháng 11 năm 2007


Tiết 12 - bài 10
LỰC ĐẨY ACSIMET
Thí nghiệm


Các em hãy quan sát
Hình 10.2 và cho biết
Mục đích của thí nghiệm?

Mục đích của thí nghiệm là tìm hiểu tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
1. Thí nghiệm


Vậy thí nghiệm có những dụng cụ nào?


Dụng cụ:
- Giá đỡ
- Lực kế
- Cốc đựng nước
- Nước
Các bước tiến hành
Thí nghiệm?

Bước 1: Treo quả nặng vào lực kế. Xác định trọng lượng P.
Bước 2: Nhúng quả nặng vào trong nước. Xác định P1
Các em hãy xác định
trọng lượng P
của quả nặng
P1?
P?
Xác định P1 và so sánh với P
Treo một vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P. Nhúng vật nặng chìm vào trong nước, lực kế chỉ giá trị P1.
P < P1 chứng tỏ điều gì ?


Trả lời :
Chứng tỏ chất lỏng đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng từ dưới lên.
C1
Qua kết quả thí nghiệm ta thấy P1

vật nhúng trong nước chịu tác dụng của 2 lực:
- Trọng lượng P
- Lực đẩy Fđ
- Hai lực này ngược chiều nên
P1=P - Fđ < P

P

C2

Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong kết luận sau:
Một vật nhúng vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ........................
dưới lên trên theo phương thẳng đứng.
Nhà Bác học Acsimet ( 287 – 212 TCN )
Một vật nhúng chìm trong nước chịu tác dụng
của những lực nào?
Không có lực nào
Lực đẩy Acsimét
Trọng lực và lực đẩy Acsimét
Trọng lực
Lực đẩy Acsimét tác dụng theo mọi phương
Vì chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
Lực đẩy Acsimét cùng chiều với trọng lực
Lực đẩy Acsimét có điểm đặt ở vật.
Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau
* Lực đẩy Acsimét có :
- Phương thẳng đứng.
- Chiều hướng từ dưới lên
- Có điểm đặt vào vật
DỰ ĐOÁN

Acsimét đã dự đoán độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
I.. TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ACIMÉT
Em hãy quan sát hình
nêu các bước tiến hành thí nghiệm
Các bước tiến hành:
Bước 1: Treo cốc A chưa có nước và quả nặng vào lực kế xác định P1.
Bước 2: Nhúng quả nặng vào bình tràn đựng nước, nước tràn ra chảy vào cốc B. Xác định P2.
Bước 3. Đổ nước cốc B vào cốc A so sánh giá trị của lực kế lúc này với P1.
Kết quả
P2 < P1
P1= P2+Fđ
Fđ = Pnước tràn ra
Trong đó :
- P1 là trọng lượng của quả nặng và cốc khi chưa có nước.
- P2 là trọng lượng của quả nặng và cốc khi nhúng ngập chìm trong nước.
- Fđ là lực đẩy của nước lên quả nặng.
- P là trọng lượng của nước tràn ra ở cốc B.
C3
Hãy chứng minh rằng thí nghiệm ở hình 10.3 chứng tỏ dự đoán về độ lớn lực đẩy Acsimét nêu trên là đúng.
Trả lời

Khi nhúng vật nặng chìm trong bình tràn nước từ trong bình
tràn ra có thể tích bằng thể tích của vật.
Vphần nước tràn = V vật nhúng trong cốc

Vật nhúng trong nước bị nước tác dụng lực đẩy hướng
từ dưới lên trên số chỉ có lực kế lúc này là :
P2 = P1 – FA< P1
Trong đó : P1 trọng lượng của vật
FA : Lực đẩy Asimét
Khi đổ nước từ cốc B vào cốc A lực kế chỉ giá trị P1 chứng tỏ
lực đẩy Acsimét có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng
bị vật chiếm chỗ
Vậy:
Dự đoán của Acsimét về độ lớn của lực đẩy Acsimét là đúng.

I. TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ASIMÉT
Dự đoán
Thí nghiệm
Công thức tính độ lớn của lực đẩy Acsimét
FA = d.V
V : Thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ ( m3)
d: Trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m3)
FA: Lực đẩy Acsimét ( N)
Tiết 10- bài 12: LỰC ĐẨY ACSIMET
Lực đẩy Acsimet phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Chọn câu đúng.
A
Trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật.
B
Trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
C
Trọng lượng riêng và thể tích của vật.
D
Trọng lượng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Lực đẩy Acsmiét có (các) đặc điểm nào kể sau:
Phương thẳng đứng.
Chiều từ dưới lên.
Độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ.
Có điểm đặt vào vật.
Các đặc điểm A,B,C,D.
A
B
C
D
E
phần thưởng
phần thưởng là một tràng
vỗ tay của các bạn.
Phần thưởng là một nụ cười
phần thưởng
là một
điểm 10
I. TÁC DỤNG CỦA CHẤT LỎNG LÊN VẬT NHÚNG CHÌM TRONG NÓ
II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ASIMÉT
Dự đoán
Thí nghiệm
Công thức tính độ lớn của lực đẩy Acsimét
III. VẬN DỤNG:
Hãy giải thích hiện tượng nêu ra ở đầu bài
C5
Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Acsimét lớn hơn
FA1 = d.V1
FA2= d.V2
V1=V2
FA1= FA2
Tóm tắt lời giải
Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau một thỏi được nhúng chìm vào nước, một thỏi được nhúng chìm vào dầu . Thỏi nào chịu lực đẩy Acsimét lớn hơn.
FA1 = dd.V
FA2 = dn.V
dn > dd
FA2> FA1

c6

Ghi nhớ
* Một vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng đứng từ dưới lên với lực có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà vật chiếm chỗ . Lực này gọi là lực đẩy Acsimét.
* Công thức tính lực đẩy Acsimét
FA = d.V
V : Thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ( m3)
d : Trọng lượng riêng của chất lỏng ( N/m3)
FA: Lực đẩy Acsimét ( N)

Hướng dẫn về nhà
Học thuộc ghi nhớ
Hoàn thiện các câu trả lời từ C4, C5, C6 và làm bài C7.
Làm bài tập 10( SBT).
Chuẩn bị bài thực hành.
Trả lời các câu hỏi trong bài thực hành
Kẻ báo cáo thực hành
XIN TRÂN TRỌNG
CẢM ƠN !

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓