Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

cặp phạm trù nguyên nhân-kết quả

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Kim Dung
Ngày gửi: 17h:36' 06-03-2011
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 442
Số lượt thích: 0 người
Lũ lụt, hạn hán? Ô nhiễm môi trường? Tai nạn giao thông?
Nhóm 3A
Cặp phạm trù:
Nguyên nhân – Kết quả
Nhóm thực hiện: Nhóm A3– Lớp 3503
Trường Đại Học Luật Hà Nội
Bộ môn:
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin
Cơ sở lí luận
Liên hệ thực tiễn
Ý nghĩa phương pháp luận
Cặp phạm trù Nguyên nhân – Kết quả
I
II
III
Nhóm 3A
Khái niệm
Nguyên nhân &
Kết quả
Cơ sở lí luận
Tính chất của mối liên hệ nhân quả
Quan
hệ biện chứng
Nhóm 3A
Nguyên nhân
Là phạm trù chỉ sự tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau, gây ra một biến đổi nhất định nào đó
Là phạm trù chỉ những biến đổi xuất hiện do tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra
Kết quả
Khái niệm
Cần phân biệt nguyên nhân, nguyên cớ và điều kiện
Không nên hiểu nguyên nhân và kết quả nằm ở
hai sự vật hoàn toàn khác nhau
Chú ý:
Nhóm 3A
Tính chất
Phép biện chứng duy vật khẳng định mối liên hệ nguyên nhân – kết quả có 3 tính chất:
Tính khách quan: Mối quan hệ nhân quả là cái vốn có của bản thân sự vật, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người.
Tính phổ biến: Mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và trong xã hội đều có nguyên nhân nhất định gây ra.
Tính tất yếu: Cùng một nguyên nhân, trong những điều kiện giống nhau thì sẽ cho kết quả như nhau.
Nhóm 3A
1
Nguyên nhân là cái sinh ra kết quả, nên nguyên nhân luôn có trước, còn kết quả xuất hiện sau
3
Nguyên nhân và kết quả có thể thay đổi vị trí
2
Sự tác động trở lại của kết quả đối với nguyên nhân
Quan hệ biện chứng
Nhóm 3A
Liên hệ thực tiễn
Lĩnh vực
Lĩnh vực
Xã hội
Tư duy
Tự nhiên
Nhóm 3A
1. Lĩnh vực tự nhiên
Tình huống
Chặt phá rừng đầu nguồn bừa bãi gây hậu quả lũ lụt hạn hán, ngoài ra còn gây thay đổi khí hậu của 1 vùng hoặc một số loài sinh vật sẽ biến mất.
Nhóm 3A
Một kết quả
Nhiều nguyên nhân
Sinh ra
Hiệu ứng
nhà kính
Một số
nguyên nhân
khác
Chặt phá
rừng
Lũ lụt hạn hán
Xảy ra do
Nhóm 3A
Sinh ra
Lũ lụt
hạn hán
Ô
nhiễm
MT

Hậu
quả
khác
Chặt phá
rừng
Nhóm 3A
Chặt phá rừng
Lũ lụt, hạn hán
Nghèo đói
Trình độ dân trí kém
Nhóm 3A
Nhóm 3A
Đặc biệt là những hình ảnh lũ lụt miền trung vừa qua

Nhà cửa tan hoang
Mênh mông trời nước
Lĩnh vực xã hội: Ô nhiễm môi trường
2.1. thực trạng
Nhóm 3A
3A
Nguyên nhân
Nhóm 3A
Nhóm 3ASức khỏe con người
Hậu quả
TÌNH HÌNH UNG THƯ Ở VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2001- 2004 QUA GHI NHẬN UNG THƯ
TẠI MỘT SỐ VÙNG ĐỊA LÝ
Nhóm 3A
Kinh tế suy giảm trầm trọng
Lĩnh vực tư duy
Nguyên nhân
Đoạn đường bị ổ gà
Xe quá hạn sử dụng
Khúc cua nguy hiểm
-Nguyên nhân khách quan
Nhóm 3A
-Nguyên nhân chủ quan
Nhóm 3A
Lớp k3503
Và hậu quả là:
Nhóm 3A

Một số kết luận về mặt phương pháp luận
thông qua nhận thức và hoạt động thực tiễn chúng ta cần tôn trọng tính khách quan của mối liên hệ nhân quả
Muốn cho hiện tượng nào đó xuất hiện cần tạo ra nguyên nhân cùng nhũng điều kiện cùng chiều cho nguyên nhân phát huy hiệu quả và ngược lại muốn cho hiện tượng nào đó mất đi cần phải triêt tiêu nguyên nhân tồn tại của nó

Khi tìm hiểu một sự vât hiên tượng chúng ta cần phân loại nguyên nhân tư đó có những cách giải quyết thỏa đáng
Một hiện tượng trong mối quan hệ này là kết quả trong mối quan hệ khác lại là nguyên nhân do vậy cần xem xét nó trong mối quan hệ nhiều chiều tác động
III
Nhóm 3A
Thank You !
 
Gửi ý kiến