Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày gửi: 18h:40' 06-03-2011
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 375
Số lượt thích: 0 người
Môn: Lịch sử
Tổ: Xã hội
Năm học 2010-2011
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.
Vì sao Lênin gọi đây là: “cuộc chiến tranh
giải phóng thực sự, cách mạng thực sự ” ?
1. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.
NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Sự phát triển của CNTB ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh.
+Từ đầu TK XVII đến nửa đầu
TK XVIII, 13 thuộc địa của Anh
lần lượt thành lập ở Bắc Mĩ.
+ Giữa TK XVIII, nền kinh tế
TBCN đã phát triển mạnh mẽ ở
13 thuộc địa.
BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KỲ
ĐẠI TÂY DƯƠNG
+ Các thuộc địa miền Bắc:
Miền Trung phát triển mạnh
về kinh tế công- thương
nghiệp
+Các thuộc địa miền Nam:
kinh tế nông nghiệp phát
triển mạnh
CHI?N TRANH GINH D?C L?P C?A 13 THU?C D?A ANH
? B?C MI V S? THNH L?P HOA K?
* Chính sách của thực dân Anh ở Bắc Mĩ
Cấm lập nhà máy, xí nghiệp
Ban hành nhiều đạo luật kìm hãm sự phát
triển công thương, hàng hải ở Bắc Mĩ
Cấm mở rộng khai khẩn đất đai ở miền Tây
BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KỲ
BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KỲ
Nhân dân các thuộc địa
Chính quyền thực dân
nhiệm vụ của ND Bắc Mĩ lúc này ?
- Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh
Giành độc lập dân tộc và các quyền
tự do, dân chủ
2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chủng quốc Mĩ.
* Duyên cớ:
BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KỲ
BÔXTƠN
16-12-1773
Nhân dân Bôxtơn tấn công tàu Anh, ném xuống biển gần 350 thùng chè  TD Anh cho đóng cửa cảng.
PHI LA ĐEN PHI A
Tháng 10-1774, Đại hội lục địa I ra
“Tuyên Ngôn về quyền hạn và khiếu nại”.
BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KỲ
* Diễn biến:
+/Giai đoạn: 1775 - 1777
Hình 53- Oa-sinh-ton
(1732 - 1799)
BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KỲ
Thomas Jefferson
( 1743 – 1826 )
Jefferson sinh ra và lớn lên ở bang
Virginia. Ông là người ham học hỏi,
giản dị, tính tình ôn hòa, hay giúp
đỡ người khác và có khả năng nói
chuyện hấp dẫn trước bạn bè.

- 1767 Ông là luật sư tại Tòa án bang Virginia.
6.1776 được chỉ định soạn thảo bản Tuyên ngôn
Độc lập. Sau đó là thành viên viện dân biểu, rồi
Thống đốc bang Virginia.
1785 -1789 Công sứ tại Pháp
1790 -1793 Bộ trưởng ngoại giao
1797 - 1801 Phó Tổng thống Mỹ
1801 - 1809 Jefferson là Tổng thống thứ ba của
nước Mỹ trong 2nhiệm kỳ liền.

*************
BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KỲ
ĐẠI TÂY DƯƠNG
NIU OOC
VIẾC GI NI A
+Giai đoạn 1777 – 1783:
YOOC TAO
19-10-1781
XA RA TÔ GA
17- 10- 1777
Quân cách mạng giành thắng lợi ở Xaratôga là bước ngoặt của cuộc
chiến tranh. 5000 quân Anh bị bắt làm tù binh. Lực lượng cách mạng không ngừng̣ lớn mạnh.
Chiến thắng Yooc tao đã đánh
tan hi vọng cuối cùng của quân Anh. Hơn 8000 quân Anh bị bắt và phải đầu hàng.
Năm 1783 Anh phải kí hiệp
ước Vec Xai công nhận nên độc
Lập cua 13 thuộc địa
Trận Xa-ra-tô-ga năm 1777
Trận I-ooc-tao năm 1781
nhân dân cảng Bô-xtơn tấn công 3 tàu chỡ chè của Anh để phản đối chế độ thu thuế.
Hội nghị Phi-la-đen-phi-a, yêu cầu vua Anh xoá bỏ các luật cấm vô lí, nhưng không đạt kết quả.
bản “Tuyên ngôn độc lập”, xác định quyền của con người và quyền độc lập của 13 thuộc địa.
quân thuộc địa giành thắng lợi lớn ở Xa-ra-tô-ra.
thắng trận I-oóc-tao, chiến tranh kết thúc.
thực dân Anh phải kí Hiệp ước Véc-xai, công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa.
ĐẠI CỬ TRI
TỔNG THỐNG
CỬ TRI
Sơ đồ bộ máy nhà nước Mỹ theo hiến pháp 1787
TÒA ÁN TỐI CAO
9 QUAN TÒA
Nhiệm kỳ suốt đời
QUỐC HỘI LẬP PHÁP
CÁC BANG
Mỗi bang 2 ĐB
Số ĐB theo tỉ lệ dân mỗi bang
BÀI: CHIẾN TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP CỦA 13 THUỘC ĐỊA ANH Ở BẮC MỸ VÀ SỰ THÀNH LẬP HOA KỲ
3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập
Năm 1787 Hiến pháp Mĩ được
ban hành, xác lập nền dân chủ
của tư sản và chủ nô.
* Tính chất:
Quần chúng
nhân dân
Quần chúng
nhân dân
Tư sản,
Quý tộc mới
Tư sản,
Chủ nô
Nội chiến
Chiến tranh
giành độc lập
Xác lập chế độ
quân chủ lập hiến
Giành độc lập, xác lập
chế độ Cộng hòa liên bang
Lật đổ chế độ
Q.C chuyên chế
L.L.S.X mới 
l?t d? ch TD,
ginh d?c l?p DT
?L.L.S.X m?i ?
TỔNG THỐNG GIỮ QUYỀN HÀNH PHÁP
Năm 2009, Barack Obama trở thành vị tổng thống lần thứ 44 và hiện tại của Hợp chúng quốc Mĩ
- Hình thức là một cuộc chiến tranh giành độc lập
- Tính chất là một cuộc cách mạng tư sản có tính
nhân dân khá rõ nét và triệt để
 Lênin gọi đây là: “cuộc chiến tranh
giải phóng thực sự, cách mạng thực sự ”

- Giải phóng nhân dân Mĩ khỏi ách nô dịch T.D
- Mở đường cho CNTB phát triển ở Mĩ
- Là tiếng chuông cảnh tỉnh, cổ vũ cách mạng
các nước Châu Mĩ, Châu Âu, nhất là đối với
nước Pháp đang đêm trước của cuộc CMTS
* Ý nghĩa:
 
Gửi ý kiến