Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BÀI 5: Giúp HS giải toán qua INTERNET

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Nhãn
Ngày gửi: 09h:59' 15-03-2011
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 268
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP – GIÚP HỌC SINH GIẢI TOÁN QUA INTERNET BÀI 5 Thaêm Lôùp , Döï Giôø
BàI GIảnG điện tử
ứNG DụNG CÔNG NGHệ THÔNG TIN
Năm học : 2010 - 2011
GV Thực hiện : VÕ VĂN NHÃN
-Trả lời: 512
TIỂU HỌC TAM HIỆP
212- Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có cạnh dài 8 cm. Hỏi phải dùng bao nhiêu hình
lập phương nhỏ để xếp hình ?

213- Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có cạnh dài 1,5dm. Hỏi phải dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ để xếp hình ?

-Trả lời: 3375
TIỂU HỌC TAM HIỆP
214- Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có các kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 12cm, 8cm, 6cm. Hỏi phải dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ để xếp hình ?

-Trả lời: 576
TIỂU HỌC TAM HIỆP
215- Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có các kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1,5dm, 1dm, 8cm. Hỏi phải dùng bao nhiêu hình lập phương nhỏ để xếp hình ?

-Trả lời: 1200
TIỂU HỌC TAM HIỆP
216- Người ta làm một cái hộp bằng bìa không có nắp dạng hình lập phương, cạnh 4,5cm. Hỏi diện tích bìa dùng để làm chiếc hộp đó là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

-Trả lời: 101,25
TIỂU HỌC TAM HIỆP
217-Một người thợ nhận sơn mặt trong và mặt ngoài của một cái thùng hàng hình lập phương cạnh dài 1,6m. Tính diện tích bề mặt thùng người đó phải sơn?

-Trả lời: 30,72
TIỂU HỌC TAM HIỆP
218-Một người thợ nhận sơn tường của một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 3m, chiều cao 4,8m. Biết sơn mỗi mét vuông tường người đó nhận được 80000 đồng tiền công và sơn mỗi mét vuông trần người đó được nhận 100000 đồng tiền công. Hỏi sao khi sơn xong cả tường và trần của căn phòng thì người thợ nhận được bao nhiêu tiền ?

-Trả lời: 19392000
TIỂU HỌC TAM HIỆP
219- Nếu gấp cạnh của một hình lập phương lên 5 lần thì diện tích xung quanh của hình lập phương đó gấp lên mấy lần ?

-Trả lời: 25
TIỂU HỌC TAM HIỆP
220-Khi chuyển dấu phẩy của số thập phân A sang bên trái hai chữ số thì ta được số thập phân B. Biết tổng của A và B là 202,909, hãy tìm số thập phân A.

-Trả lời: 200,9
TIỂU HỌC TAM HIỆP
221- Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có cạnh dài 9cm, sau đó người ta sơn mặt ngoài của hình lập phương lớn vừa mới xếp. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn một mặt ?

-Trả lời: 294
TIỂU HỌC TAM HIỆP
222- Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có cạnh dài 1,1dm, sau đó người ta sơn mặt ngoài của hình lập phương lớn vừa mới xếp. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào ?

-Trả lời: 729
TIỂU HỌC TAM HIỆP
223- Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có các kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1,5dm, 1dm, 7dm , sau đó người ta sơn mặt ngoài của hình hộp chữ nhật vừa mới xếp. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ được sơn một mặt ?

-Trả lời: 3064
TIỂU HỌC TAM HIỆP
225- Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có cạnh dài 1,5dm, sau đó người ta sơn mặt ngoài của hình lập phương lớn vừa mới xếp. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào ?

-Trả lời: 2197
TIỂU HỌC TAM HIỆP
224- Người ta xếp những hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một hình hộp chữ nhật có các kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 1,5dm, 1,1dm, 9dm , sau đó người ta sơn mặt ngoài của hình hộp chữ nhật vừa mới xếp. Hỏi có bao nhiêu hình lập phương không được sơn mặt nào?

-Trả lời: 10296
TIỂU HỌC TAM HIỆP
226- Một hình lập phương có tổng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần là 360m2. Tính cạnh của hình lập phương đó.

-Trả lời: 6
TIỂU HỌC TAM HIỆP
227- Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần bằng diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh dài 6dm. Chiều dài khối gỗ là 12dm, chiều rộng là 6dm. Hỏi chiều cao khối gỗ là bao nhiêu đề-xi-mét?

-Trả lời: 2
TIỂU HỌC TAM HIỆP
228- Tổng của hai số bằng 86,25. Biết số thứ nhất bằng số thứ hai, tìm số thứ nhất.

-Trả lời: 34,5
TIỂU HỌC TAM HIỆP
229- Để tăng lượng nước chứa của một bể nước hình hộp chữ nhật, người ta mở rộng bể bằng cách mở rộng chiều dài bể nhưng vẫn giữ nguyên chiều cao và chiều rộng. Sau khi mở rộng diện tích đáy bể tăng thêm 75% so với diện tích lúc đầu và bể chứa được thêm 1500l nước. Hỏi trước khi sửa bể chứa được bao nhiêu lít nước?

-Trả lời: 2000
TIỂU HỌC TAM HIỆP
230- Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết thể tích bể đã có nước, tính phần thể tích bể chưa có nước.

-Trả lời: 15
TIỂU HỌC TAM HIỆP
231- Một hình lập phương có thể tích là 125m3. Một hình hộp chữ nhật có diện tích đáy bằng diện tích một mặt của hình lập phương đó và chiều cao là 3m. Tính thể tích của hình chữ nhật đó.

-Trả lời: 75
TIỂU HỌC TAM HIỆP
232- Nhà máy có hai kho chứa hàng, biết số hàng trong kho thứ nhất bằng
số hàng trong kho thứ hai. Hỏi trong
hai kho có bao nhiêu tấn hàng, biết hiệu số tấn hàng giữa hai kho là 39 tấn?

-Trả lời: 156
TIỂU HỌC TAM HIỆP
233- Một thùng hàng hình hộp chữ nhật có tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng là biết chiều dài hơn chiều rộng là 80cm và chiều cao của thùng hàng bằng trung bình cộng độ dài chiều rộng và chiều dài. Tính thể tích của thùng hàng đó.

-Trả lời: 21504000
TIỂU HỌC TAM HIỆP
234- Hai thửa ruộng có diện tích bằng 358,2m2, và diện tích của thửa ruộng thứ nhất bằng diện tích của thửa ruộng thứ hai. Tính diện tích của thửa ruộng thứ hai.

-Trả lời: 199
TIỂU HỌC TAM HIỆP
235- Mỗi viên gạch lát nền có chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm, chiều cao cm. Mỗi thùng gạch có 24 viên gạch như thế. Tính thể tích của mỗi thùng gạch, coi độ dày của thùng chứa là không đáng kể.

-Trả lời: 7200
TIỂU HỌC TAM HIỆP
236- Hỏi tìm hai số có thương bằng 0,25 và có tổng bằng 432,5. Tìm số lớn.

-Trả lời: 346
TIỂU HỌC TAM HIỆP
237- Một cái bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài là 60cm và chiều rộng là 35cm. Người ta bơm nước rồi đặt vào bể một hòn non bộ. Sau khi đặt hòn non bộ thì thấy lượng nước trong bể dâng lên 1,2dm so với mực nước lúc đầu. Tính thể tích của hòn non bộ đó.

-Trả lời: 25200
TIỂU HỌC TAM HIỆP
238- Hỏi nếu cạnh một hình lập phương tăng lên gấp đôi thì diện tích toàn phần của hình lập phương đó tăng lên bao nhiêu lần?

-Trả lời: 4
TIỂU HỌC TAM HIỆP
239- Hỏi nếu cạnh một hình lập phương tăng lên gấp đôi thì thể tích của hình lập phương đó tăng lên bao nhiêu lần?

-Trả lời: 8
TIỂU HỌC TAM HIỆP
240- Hỏi nếu cạnh một hình lập phương tăng lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó tăng lên bao nhiêu lần?

-Trả lời: 27
TIỂU HỌC TAM HIỆP
241- Hình lập phương A có cạnh
bằng độ dài cạnh của hình lập phương B. Hỏi thể tích của hình lập A bằng bao nhiêu phần của thể tích hình lập phương B.

-Trả lời:
TIỂU HỌC TAM HIỆP
242- Hình lập phương A có cạnh
bằng độ dài cạnh của hình lập phương B. Hỏi thể tích của hình lập phương A bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương B.

-Trả lời: 12,5
TIỂU HỌC TAM HIỆP
243- Một hình trụ có thể tích bằng 145% thể tích bể nước hình hộp chữ nhật có chiều cao là 50dm, diện tích đáy là 14dm2. Tính thể tích hình trụ.

-Trả lời: 1015
TIỂU HỌC TAM HIỆP
244- Khi chia 7,525 cho 8,75 mà lấy thương có một chữ số ở phần thập phân. Tìm số dư của phép chia đó.

-Trả lời: 0,525
TIỂU HỌC TAM HIỆP
245- Khi chia 361,2 cho 87,5 mà lấy thương có hai chữ số ở phần thập phân. Tìm số dư của phép chia đó.

-Trả lời: 0,7
TIỂU HỌC TAM HIỆP
246- Khi chia 51,52 cho 12,8 mà lấy thương có hai chữ số ở phần thập phân. Tìm số dư của phép chia đó.

-Trả lời: 0,064
TIỂU HỌC TAM HIỆP
247- Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 500 người ăn trong 40 ngày. Số lượng gạo trên đủ cho 800 người ăn trong bao nhiêu ngày?

-Trả lời: 25
TIỂU HỌC TAM HIỆP
248- Một đơn vị bộ đội có một số lượng gạo dự trữ đủ để cho 650 người ăn trong 40 ngày. Số lượng gạo trên đủ cho 400 người ăn trong bao nhiêu ngày?

-Trả lời: 65
TIỂU HỌC TAM HIỆP
249- Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì mới hoàng thành kế hoạch. Nhờ cải tiến kỷ thuật nên mỗi ngày đội đó đóng được 18 bộ bàn ghế. Như vậy đội đó hoàn thành kế hoạch trong bao nhiêu ngày?

-Trả lời: 20
TIỂU HỌC TAM HIỆP
250- Nếu một người thứ nhất làm một mình thì sau 9 ngày sẽ hoàn thành một công việc. Nếu người thứ hai làm một mình thì sau 18 ngày sẽ hoàn thành một công việc đó. Hỏi nếu cả hai người cùng làm thì sẽ hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày?

-Trả lời: 6
TIỂU HỌC TAM HIỆP
251- Nếu một người thứ nhất làm một mình thì sau 24 ngày sẽ hoàn thành một công việc. Nếu người thứ hai làm một mình thì sau 12 ngày sẽ hoàn thành một công việc đó. Hỏi nếu cả hai người cùng làm thì sẽ hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày?

-Trả lời: 8
TIỂU HỌC TAM HIỆP
252- Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 2 giờ bể sẽ đầy. Mở một vòi thứ hai thì sau 3 giờ bể sẽ đầy. Vậy nếu bể không có nước người ta mở cả hai vòi cùng lúc thì sau mấy giờ thì bể đầy?

-Trả lời: 1,2
TIỂU HỌC TAM HIỆP
253- Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 3 giờ bể sẽ đầy. Mở cả hai vòi thì sau 2 giờ bể sẽ đầy. Vậy nếu bể không có nước người ta chỉ mở vòi thứ hai thì sau mấy giờ bể sẽ đầy?

-Trả lời: 6
TIỂU HỌC TAM HIỆP
254- Cho phân số Khi lấy mẫu số của phân số đó trừ đi một số tự nhiên và lấy tử số của phân số đó cộng với chính số tự nhiên đó thì được phân số mới bằng phân số . Tìm số tự nhiên đó.

-Trả lời: 6
TIỂU HỌC TAM HIỆP
255- Cho phân số . Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng ?

-Trả lời: 19
TIỂU HỌC TAM HIỆP
256- Cho phân số . Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng ?

-Trả lời: 23
TIỂU HỌC TAM HIỆP
257- Bạn Lan đi xe đạp từ nhà đến trường, đoạn đường dài 2,826km. Bánh xe có đường kính 60cm. Hỏi bánh xe phải quay bao nhiêu vòng?

-Trả lời: 1500
TIỂU HỌC TAM HIỆP
258- Đường kính của một bánh xe là 0,65m. Nếu bánh xe lăn trên mặt đất được 200 vòng thì xe đi được quãng dài bao nhiêu mét?

-Trả lời: 408,2
TIỂU HỌC TAM HIỆP
259- Một mặt bàn hình tròn có đường kính 1m5dm. Người ta dùng thép để viền xung quanh mặt bàn đó. Tính độ dài thanh thép cần để bọc viền mặt bàn.

-Trả lời: 4,71
TIỂU HỌC TAM HIỆP
260- Một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,8m; chiều rộng bằng chiều dài và chiều cao là 8dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (coi mép hàn là không đáng kể).

-Trả lời: 2,72
TIỂU HỌC TAM HIỆP
261- Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi đê-xi-mét khối cân nặng 20kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

-Trả lời: 8437,5
TIỂU HỌC TAM HIỆP
Hẹn gặp lại lần sau!
chúc các em thành công.
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG QUA CÁC VÒNG THI
GIÁO VIÊN THỰC HIỆN
VÕ VĂN NHÃN TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HIỆP
HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH TIỀN GIANG
No_avatarf
một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và môt hình lập phương khác được tạo bởi 27 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm. hỏi có thể xếp tất cả các khối gỗ của 2 hình lập phương trên thành 1 hình lập phương mới được không?
No_avatar
Không thể tạo thành một hình lập phương mới được.
Giải thích: Vì khối lập phương được xếp từ 27 khối lập phương nhỏ có chiều dài cạnh là 1cm sẽ có số ô vuông trong một mặt là 3x3=9(nhẩm tính thôi) mỗi mặt của khối lập phương đó có 9 khối lập phương nhỏ cạnh 1cm. Vậy nếu cộng thêm 8 khối lập phuơng nhỏ cạnh 1cm nữa vào thì không tạo được một khối lập phương mới.Ngây thơ
No_avatarf

Hình lập phương thứ nhất có cạnh 6 cm. Hình lập phương thứ hai có cạnh gấp 3 lần cạnh thứ nhất. Hỏi thể tích hình lập phương thứ hai gấp bao nhiêu lần thể tích hình lập phương thứ nhất ?


 
Gửi ý kiến