Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Mai
Ngày gửi: 16h:27' 16-03-2011
Dung lượng: 691.5 KB
Số lượt tải: 663
Số lượt thích: 1 người (mai thi kim nu)
`
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
ĐếN dự giờ
môn Vật lý
Cân
(Không có)
(Không có)
A = F.s
?
Hoàn thành ô trống trong bảng dưới đây:
Nhiệt kế
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
Nhiệt lượng một vật cần thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào ba yếu tố sau đây:
- Khối lượng của vật.
- Độ tăng nhiệt độ của vật.
- Chất cấu tạo nên vật.
1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật:
0 phút
0 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
6 phút
7 phút
8 phút
9 phút
10 phút
200C
400C
Bảng 24.1
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
C1: Độ tăng nhiệt độ và chất làm vật (nước) được giữ giống nhau; khối lượng vật khác nhau. Để tìm hiểu mối liên hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng.
C2: Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
1/ Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật:
2/ Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ:
C3: Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng cùng một lượng nước.
C4: Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải để nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau.
0 phút
0 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
6 phút
7 phút
8 phút
9 phút
10phút
200C
400C
600C
Bảng 24.2
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
C5: Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
1/ Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật:
2/ Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ:
3/ Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật:

0 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
0 phút
1 phút
2 phút
3 phút
4 phút
5 phút
200C
400C
>
Bảng 24.3
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
C6: Khối lượng không thay đổi, độ tăng nhiệt độ giống nhau; chất làm vật khác nhau.
C7: Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào chất làm vật.
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc, khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật (nhiệt dung riêng của chất làm vật).
II.Công thức tính nhiệt lượng:
- Nhiệt lượng thu vào được tính theo công thức:
Q = m.c.∆t
- Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thu vào để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1oC
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
Trong đó: Q là nhiệt lượng vật thu vào (J)
m là khối lượng vật (kg)
∆t = t2 – t1 là độ tăng nghiệt độ (oC)
c là nhiệt dung riêng của vật (J/kg. K)
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc, khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật (nhiệt dung riêng của chất làm vật).
II.Công thức tính nhiệt lượng:
- Nhiệt lượng thu vào được tính theo công thức:
Q = m.c.∆t
- Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thu vào để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1oC
Bảng 24.4
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
C8: - Tra bảng: Để biết nhiệt dung riêng của chất đó.
- Đo: Khối lượng vật bằng cân.
Độ tăng nhiệt độ của vật bằng nhiệt kế.
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
II.Công thức tính nhiệt lượng:
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
III. Vận dụng:
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
II.Công thức tính nhiệt lượng:
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
III. Vận dụng:
C9: Tính nhiệt lượng cần tuyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC?
Tóm tắt:
m = 5kg
c = 380J/kg. độ
∆t = 50-20 = 30oC
Q =?
Giải
Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng nóng
lên 30oC
Q = m.c.∆t = 5.380.30 = 57.000 (J)
Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
II.Công thức tính nhiệt lượng:
I. Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào?
III. Vận dụng:
C10: Một ấm đun nước bằng nhôm khối lượng 0,5kg chứa 2kg nước ở nhiệt độ 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần nhiệt lượng bao nhiêu?
Tóm tắt
m1 = 5kg; m2 = 2kg
c1 = 880J/kg. độ
c2 = 42000J/kg. độ
∆t = 100-25 = 75oC
Q =?
Giải
Nhiệt lượng cần truyền nhôm nóng lên 75oC
Q1 = m1.c1.∆t = 0,5.880.75 = 33.000 (J)
Nhiệt lượng cần truyền nước nóng lên 75oC
Q2 = m2.c2.∆t = 2.4200.75 = 630.000 (J)
Nhiệt lượng cần truyền ấm nước nóng lên 75oC
Q = Q1 + Q2 = 33000 + 630000 = 633.000(J)
Chúc các em học giỏi chăm ngoan !
Tiết học đến đây kết thúc
 
Gửi ý kiến