Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 36. Nước

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Hồng Thái
Ngày gửi: 07h:16' 17-03-2011
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 108
Số lượt thích: 0 người
Tập thể lớp 8
Kính chào
Các thầy cô giáo
1
Nước có ở đâu?
Trong các đại dương
Trong ao, hồ, sông suối
Nước tồn tại ở khắp mọi nơi. ở đâu có nước, ở đó có sự sống!
Mây
Trên những tảng băng ở vùng cực
Trong có thể động vật
Tiết 54+ 55: Nước
(Tiết 1)
Thứ 5 ngày 17tháng 3 năm 2011
Tiết 54 : Nước
I.Thành phần hoá học của nước
1.Sự phân huỷ nước
4
a) Quan sát TN và trả lời câu hỏi
(sgk trang 121)
Mô hình sự phân hủy nước.
**) Viết PTHH biểu diễn sự phân hủy nước bằng dòng điện?
H2
O2
5
b) Nhận xét
Thứ 5 ngày 17tháng 3 năm 2011
Tiết 54 : Nước
I.Thành phần hoá học của nước
1.Sự phân huỷ nước:
6
a) Quan sát TN và trả lời câu hỏi
(sgk trang 121)
b) Nhận xét
2. Sự tổng hợp nước:
a) Quan sát TN và trả lời câu hỏi(sgk)
1
3
4
2
H2
O2
+
Theo dõi sơ đồ thí nghiệm và trả lời câu hỏi:
Trước khi thí nghiệm bơm vào bao nhiêu phần thể tích khí H2 ?
Trước khi thí nghiệm bơm vào bao nhiêu phần thể tích khí O2 ?
7
1
3
4
2
?Suy ra:
0
1 phần
2 phần
1 phần
8
b/ Nh?n xét.
I. Thành phần hoá học của nước
1. Sự phân huỷ nước.
11/03/2011 Tiết 56 Bài 36 : NƯỚC
2. Sự tổng hợp nước.
a) Quan sát TN và trả lời câu hỏi(sgk)
?thnh ph?n % kh?i lu?ng c?a H v O trong nu?c l bao nhiu?
2
1
?
?
9
Thể tích
Số mol
Khối lượng
2
1
2V
1. 32 g
1V
2 .2 g
Tỉ lệ khối lượng của H và O trong H2O:
10
Tỉ lệ số mol của H và O trong nước:
Ứng với 2 nguyên tử H có 1 nguyên tử O.
- Như vậy, bằng thực nghiêm người ta cũng tìm ra công thức hóa học của nước là: H2O.
11
Thành phần khối lượng của H và O trong H2O
3. K?t lu?n:
Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là hidro và oxi. Chúng đã hóa hợp với nhau:
Theo tỷ lệ thể tích là 2 phần khí H2 và 1 phần khí O2
Theo tỷ lệ khối lượng là 1 phần Hidro và 8 phần Oxi hoặc
- Nước là hợp chất được tạo bởi những nguyên tố nào?
Chúng đã hóa hợp với nhau theo tỉ lệ về thể tích và tỉ lệ về khối lượng như thế nào?
Công thức hóa học của nước là gì?
I. Thành phần hoá học của nước
1. Sự phân huỷ nước.
11/03/2011 Tiết 56 Bài 36 : NƯỚC
2. Sự tổng hợp nước.
12
2 phần Hidro và 16 phần Oxi
Ứng với 2 nguyên tử H có 1 nguyên tử O.
- Như vậy, bằng thực nghiêm người ta cũng tìm ra công thức hóa học của nước là: H2O..
13
Bài tập 1: Tiến hành thí nghiệm điện phân nước. Căn cứ vào những kết quả dưới đây, hãy điền vào ô trống những số phù hợp:
8 mol
4 mol
1 mol
16 gam
1 mol
11,2 lit(đktc)
36 gam
44,8 lit(đktc)
14
Bài tập 2: Tính khối lượng nước tạo thành khi đốt cháy 11,2 lít H2(đktc) trong 6,72 lít khí O2 (đktc)
Hướng dẫn bài tập về nhà .

HDVN:Bài tập 4/Sgk /trang 125
Phn ng t chy hiro:
2H2 + O2 2H2O
to
-Hc bi ,lm bi tp 2,3,4 /SGK /trang125
-c tríc "tnh cht v vai tr cđa níc
15
Kết thúc
Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo .
Chúc các em ngoan ,học giỏi.
16
 
Gửi ý kiến