Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Châu Mĩ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Lan Hương
Ngày gửi: 20h:41' 17-03-2011
Dung lượng: 0 Bytes
Số lượt tải: 119
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ:
1/ Dân cư của Châu phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?Tả
đặc điểm bên ngoài của người Châu Phi?

“ Dân cư Châu Phi chủ yếu là người da đen .Người Châu Phi có nước da đen, tóc xoắn, ăn mặc quần áo nhiều màu sặc sỡ.”
2/ Nền kinh tế của người Châu Phi như thế nào ?

Hầu hết, các nước Châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh dịch nguy hiểm còn xảy ra nhiều nơi.”
2 giờ sáng ngày 12 tháng 10 năm 1492
TÌM RA CHÂU MỸ
ĐỊA LÍ


Bài mới:
Châu Mĩ
1- VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ GIỚI HẠN:
ĐỊA LÍ
Châu Mĩ
BẢN ĐỒ THẾ GIỚI
Những châu lục nào nằm ở bán cầu Đông và châu lục nào nằm ở bán cầu Tây?
Bán cầu Đông
Bán cầu Tây
Đường phân chia 2 bán cầu
BẮC MĨ
NAM MĨ
TRUNG MĨ
Châu Mỹ giáp với những đại dương nào?
Lược đồ châu Mĩ
BẮC BĂNG DƯƠNG
T H A I B Ì N H D Ư Ơ N G
Đ A I T A Y D Ư Ơ N G
Bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục
Châu Mĩ có diện tích bao nhiêu triệu km2 và đứng thứ mấy về diện tích trong số các châu lục trên thế giới?
42
Địa lí
Châu Mĩ
*Kết luận: Châu Mĩ là châu lục duy nhất nằm ở bán cầu Tây bao gồm : Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ. Châu Mĩ có diện tích 42 triệu km2, đứng thứ hai về diện tích trong các châu lục trên thế giới.
ĐỊA LÍ
Châu Mĩ
Quan sát các hình ảnh minh họa, xác định xem các ảnh đó được chụp ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ hay Nam Mĩ.
2- Đặc điểm tự nhiên của Châu Mĩ
(Thảo luận nhóm 4)
a. Núi An-đét
(Pe-ru)
d. Sông A-ma-dôn
(Bra-xin)
e. Hoang mạc A-ta-ca-ma (Chi-lê)
g. Vùng biển Ca-ri-bê
(Trung Mĩ)
c. Thác Ni-a-ga-ra (Hoa Kỳ)
b. Đồng bằng Trung tâm
(Hoa Kỳ)
Núi An-đét nằm ở phía tây của Nam Mĩ. Đây là dãy núi cao, đồ sộ, chạy dọc theo bờ biển phía tây của Nam Mĩ. Trên đỉnh quanh năm có tuyết phủ
Đồng bằng trung tâm rộng lớn, bằng phẳng có sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp, đất đai màu mỡ. Dọc hai bên bờ sông cây cối rất xanh tốt, nhiều đồng ruộng
Ở vùng này, sông tạo ra các thác nước đẹp như Ni-a-ga-ra, đổ vào các hồ lớn.
Sông A-ma-dôn nổi tiếng. Đây là con sông lớn nhất thế giới bồi đắp nên đồng bằng A-ma-dôn. Rừng rậm A-ma-dôn là cánh rừng lớn nhất thế giới. Thiên nhiên ở đây là một màu xanh ngút ngàn cây lá.
Hoang mạc A-ta-ca-ma (Chi-lê) nằm bên bờ Tây dãy An-đét (Nam Mĩ). Cảnh chỉ có núi và cát, không có động thực vật.
Bãi biển ở vùng biển Ca-ri-bê (Trung Mĩ ) tuyệt đẹp, thuận lợi cho ngành du lịch.
KẾT LUẬN:
Thiên nhiên Châu Mĩ rất đa dạng và phong phú, mỗi vùng, mỗi miền có những cảnh đẹp khác nhau.
Phía Đông là các núi thấp và cao nguyên : A-pa-lát và Bra-xin
Dọc bờ biển phía tây là hai dãy núi cao và đồ sộ Coóc-đi-e và An-đét
Ở giữa là những đồng bằng lớn : đồng bằng trung tâm và đồng bằng A-ma-dôn;
Địa hình châu Mĩ cao ở phía tây, thấp dần
khi vào đến trung tâm và cao dần phía
đông
A/ ĐỊA HÌNH CHÂU MĨ
Địa hình châu Mĩ có đặc điểm gì?
Địa hình thay đổi như thế nào từ Tây sang Đông?
Dựa vào lược đồ, chỉ và đọc tên:
+ Các dãy núi cao ở phía Tây
+ Hai đồng bằng lớn ở giữa.
+ Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía Đông.
Châu Mĩ
KẾT LUẬN: Địa hình Châu Mĩ gồm 3 bộ phận chính:
Dọc bờ biển phía Tây là các dãy núi cao đồ sộ như dãy Coóc- đi – e và dãy An đét.
Trung tâm là các đồng bằng như đồng bằng Trung tâm Hoa Kì, đồng bằng A- ma- dôn.
Phía đông là các cao nguyên và các dãy núi, cao nguyên Bra- xin, cao nguyên Guy- an, dãy A- pa- lát.
B/ Khí hậu châu Mĩ
Lãnh thổ châu Mĩ trải dài trên các đới khí hậu nào?
+ Lãnh thổ châu Mĩ trải dài trên tất cả các đới khí hậu nhiệt đới, ôn đới, hàn đới,
Châu Mĩ
Nêu hiểu biết của em về đồng bằng A - ma - dôn?
Ñoàng baèng A–ma– doân ôû Nam Mó laø ñoàng baèng lôùn nhaát theá giôùi, naèm ôû vuøng Xích ñaïo.
Röøng raäm nhieät ñôùi bao phuû treân dieän roäng neân ngöôøi ta ví nôi ñaây laø “Laù phoåi xanh cuûa Traùi Ñaát”
ĐỊA LÍ
Châu Mĩ
Châu Mĩ nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ. Châu Mĩ có thiên nhiên đa dạng và phong phú.
Rừng A - ma - dôn là vùng rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới.
ĐỊA LÍ
Châu Mĩ
GHI NHỚ:
 
Gửi ý kiến