Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các Bài giảng khác thuộc Chương trình Toán 5

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Long Cư
Ngày gửi: 05h:24' 18-03-2011
Dung lượng: 767.0 KB
Số lượt tải: 523
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN THĂM LỚP 5/2
TRƯỜNG TIỂU HỌC THI VĂN TÁM
MÔN:TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
TUẦN 28 Thứ hai, ngày 14 tháng 3 năm 2011
Môn:Toán
Bài cũ:
Luyện tập
Ch?n chữ cái trước ý đúng:
1/ Muốn tính thời gian ta làm sao ?
A. Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.
B. Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường nhân với vận tốc.
C. Muốn tính thời gian ta lấy vạn tốc chia cho quãng đường.
2/ Quãng đường AB dài 28 km, một người đi xe đạp với vận tốc 14 km/giờ. Tính thời gian đi của người đó.

TUẦN 28 Thứ hai, ngày 14 tháng 3 năm 2011
Môn: Toán
Bài cũ:
Luyện tập
Cách làm nào đúng với bài toán sau :
A. 14 : 28
B. 28 : 14
C. 28 x 14
TUẦN 28 Thứ hai, ngày 14 tháng 3 năm 2011
Môn: Toán
Bài cũ:
Luyện tập
3. Một xe máy đi quãng đường dài 25 km với vận tốc 12,5 km/giờ. Tính thời gian đi của xe máy .
Giải
Thời gian đi của xe máy là:
25 : 12,5 = 2 ( giờ)
Đáp số : 2 giờ
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?
Ô tô
Tóm tắt:
Xe máy
s = 135 km
t = 3 giôø
Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?
t = 4 giôø 30 phuùt
v = ? (km/ giôø )
v = ? (km/giôø)
s = 135km
Giải
4 giờ 30 phút = 4,5 giờ
Vận tốc của ô tô là:
135 : 3 = 45 (km/giờ)
Vận tốc của xe máy là :
135 : 4,5 = 30 (km/giờ)
Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy là :
45 - 30 = 15 ( km)
Đáp số : 15 km
1/. Tóm tắt:
Ô tô Xe máy
s = 135 km s = 135 km
t = 3 giờ t = 4 giờ 30 phút
v = ? (km/giờ) v = ? (km/giờ)
Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
C?ng c? v?:
- Đổi đơn vị đo thời gian .
- Tính vận tốc và so sánh vận tốc của hai chuyển động đều .
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
2/. Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ.
Tóm tắt :
s = 1250 m
t = 2 phút
v = ?(km/giờ)
Giải
Một phút xe máy đi được là:
1250 : 2 = 625 (m)
Một giờ xe máy đi được là:
625 x 60 = 37500 (m)
37500m = 37,5 km
Vận tốc của xe máy là : 37,5 km/giờ
Đáp số : 37,5 km/giờ
Củng cố về: Tính vận tốc và đổi đơn vị đo độ dài
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
3/ Một xe ngựa đi quãng đường 15,75 km hết 1 giờ 45 phút . Tính vận tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/phút .
Tóm tắt :
s = 15,75km
t = 1 giờ 45 phút
v = ? (m/ phút)
Giải
15,75 km = 15750 m
1 giờ 45 phút = 105 phút
Vận tốc của xe ngựa là :
15750 : 105 = 150 (m/phút)
Đáp số: 150 m/phút

Củng cố về: Đổi đơn vị đo độ dài, đơn vị đo thời gian.
Tính vận tốc của chuyển động đều.
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
4/ Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72 km/giờ. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bơi 2400 m hết bao nhiêu phút ?
Tóm tắt :
v = 72 km/giờ
s = 2400 m
t = ? (phút)
Giải
72 km/giờ= 72000 m/giờ
Thời gian để cá heo bơi 2400 m là :

2400 : 72000 =

Củng cố về: Đổi đơn vị đo vận tốc.
Tính thời gian của một chuyển động.
= 2 (phút)
(giờ)
Đáp số : 2 phút

Trò chơi
CỦNG CỐ KIẾN THỨC
TUẦN 28 Thứ hai , ngày 14 tháng 3 năm 2011
Môn:Toán
Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
1
2
4
3
1. Vận tốc là gì?
Vận tốc là quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian
2/ Hãy nêu kết quả bài toán theo tóm tắt sau :
s = 120km
t = 3giờ
v = ?(km/giờ)
Kết quả: v = 40 (km/giờ)
3. Hãy nêu công thức tính vận tốc .
Công thức :
v = s : t
4/ Một ô tô đi quãng đường dài 180km trong 4 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ô tô?
Giải
4 giờ 30 phút = 4,5 giờ
Vận tốc của ô tô là :
180 : 4,5 = 40 (km/giờ)
Đáp số : 40 km/giờ
Dặn dò:
- Về nhà học bài.
- Chu?n b? bài : Luyện tập chung ( bài tập 1,2 - suy nghĩ thêmbài 3,4.) , trang 144 - 145.

KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ
MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC
No_avatar

hay lắm có điều hơi dỡ về phần bài giải ấy ghi ngắn gọn thôi

Không biết ngượng

Avatar

http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/http://violet.vn/thcs-thitranthiencam-hatinh/

No_avatar

hay nhug co ve hoi dai dong chut xiu

Mỉm cười

No_avatar

hay nhung ko hiuKhóc

No_avatar

HAY CÁI GÌ THẾ?Nháy mắt

No_avatar

 ?????????????????????????

Lưỡng lự

No_avatar

BÌNH THƯỜNG THÔI

No_avatarf

cx tạm đcNụ hôn

No_avatar

hay quá đi

EM CẢM ƠN CÔ NHIỀUXấu hổCười nhăn răngNháy mắt

 
Gửi ý kiến