Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Bình Trọng
Ngày gửi: 15h:54' 20-03-2011
Dung lượng: 751.0 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Võ Trứ
Chào Mừng Quý Thầy Cô Về D? Gi? H?i Gi?ng
Giáo Viên: Tr?n Bình Tr?ng
Môn : HÓA HỌC 9
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài tập 4/SGK/60 : Sắt tác dụng được với chất nào sau đây ?
Dung dịch muối Cu(NO3)2 b) H2SO4 đặc , nguội
c) Khí Cl2 d) dung dịch ZnSO4
ĐÁP ÁN
Fe + Cu(NO3)2  Fe(NO3)2 + Cu
b) Fe + H2SO4 đặc ,nguội  không xảy ra
c) 2Fe + 3Cl2  2FeCl3
d) Fe + ZnSO4  không xảy ra
Tiết 26 – Bài 20 : HỢP KIM SẮT : GANG,THÉP
I.HỢP KIM CỦA SẮT
GANG
Thành phần:
Nguyên tố chiếm % nhiều nhất:
% Các bon:
THÉP
Thành phần:
Nguyên tố chiếm % nhiều nhất:
% Các bon:
Tiết 26 – Bài 20 : HỢP KIM SẮT : GANG,THÉP
I.HỢP KIM CỦA SẮT
GANG
THÉP
Thành phần:
Nguyên tố chiếm % nhiều nhất:
% Các bon:
Thành phần:
Nguyên tố chiếm % nhiều nhất :
% Các bon:
Fe, C, Si, Mn, S, P..
Fe, C, Si, Mn, S, P…
Fe
Fe
Từ 2- 5%
dưới 2%
1.Gang là gì ?
Gang là một loại hợp kim của sắt với cácbon ,trong đó hàm lượng các bon chiếm từ 2-5% .
Ngoài ra trong gang còn có một lượng nhỏ các nguyên tố khác như: Si, Mn, S
2.Thép là gì ?
Thép là hợp kim của sắt với cácbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cácbon chiếm dưới 2%
Tiết 26 – Bài 20 : HỢP KIM SẮT : GANG,THÉP
I.HỢP KIM CỦA SẮT
1.Gang:Hợp kim của Fe và C trong đó%C từ 2 - 5%
2.Thép: Hợp kim của Fe và C trong đó %C dưới 2%
II.SẢN XUẤT GANG, THÉP
Quặng sắt, than cốc, không khí giàu oxi và một số chất phụ gia khác như CaCO3,.
a.Nguyên liệu:
1.Sản xuất gang:
Tiết 26 – Bài 20 : HỢP KIM SẮT : GANG,THÉP
I.HỢP KIM CỦA SẮT
1.Gang:Hợp kim của Fe và C trong đó%C từ 2 - 5%
2.Thép: Hợp kim của Fe và C trong đó %C dưới 2%
II.SẢN XUẤT GANG, THÉP
a, Nguyên liệu: SGK
b, Nguyên tắc sản xuất:
1.Sản xuất gang:
Dùng khí CO khử các oxit sắt
ở nhiệt độ cao
Tiết 26 – Bài 20 : HỢP KIM SẮT : GANG,THÉP
I.HỢP KIM CỦA SẮT
1.Gang:Hợp kim của Fe và C trong đó%C từ 2 - 5%
2.Thép: Hợp kim của Fe và C trong đó %C dưới 2%
II.SẢN XUẤT GANG, THÉP
a, Nguyên liệu: SGK
b, Nguyên tắc sản xuất: SGK
c.Quá trình sản xuất gang trong lò cao
*Sơ đồ cấu tạo lò luyện gang:
1.Sản xuất gang:
Tiết 26 – Bài 20 : HỢP KIM SẮT : GANG,THÉP
I.HỢP KIM CỦA SẮT
1.Gang:Hợp kim của Fe và C trong đó%C từ 2 - 5%
2.Thép: Hợp kim của Fe và C trong đó %C dưới 2%
II.SẢN XUẤT GANG, THÉP
a, Nguyên liệu: SGK
b, Nguyên tắc sản xuất: SGK
c.Quá trình sản xuất gang trong lò cao
*Sơ đồ cấu tạo lò luyện gang:
*Phản ứng xảy ra trong lò:
- Tạo khí CO
- Khí CO khử Oxít Sắt :
- Tạo thành xỉ
3CO + Fe2O3  3CO2+ 2Fe
to
1.Sản xuất gang:
Tiết 26 – Bài 20 : HỢP KIM SẮT : GANG,THÉP
I.HỢP KIM CỦA SẮT
1.Gang:Hợp kim của Fe và C trong đó%C từ 2 - 5%
2.Thép: Hợp kim của Fe và C trong đó %C dưới 2%
II.SẢN XUẤT GANG, THÉP
*Phản ứng xảy ra trong lò:
- Tạo khí CO
- Khí CO khử Oxít Sắt :
- Tạo thành xỉ
3CO + Fe2O3  3CO2+ 2Fe
to
1.Sản xuất gang:
2.Sản xuất thép:
a, Nguyên liệu:
b, Nguyên tắc sản xuất:
SGK
SGK
c, Quá trình sản xuất thép
Khí oxi oxi hoá sắt thành oxit sắt FeO
O2 + 2Fe ? 2FeO
to
FeO oxi hoá 1 số nguyên tố trong gang như: Si, C..
FeO + C ? CO + Fe
to
*Phản ứng xảy ra trong lò
Tiết 26 – Bài 20 : HỢP KIM SẮT : GANG,THÉP
I.HỢP KIM CỦA SẮT
1.Gang:Hợp kim của Fe và C trong đó%C từ 2 - 5%
2.Thép: Hợp kim của Fe và C trong đó %C dưới 2%
II.SẢN XUẤT GANG, THÉP
*Phản ứng xảy ra trong lò:
- Tạo khí CO
- Khí CO khử Oxít Sắt :
- Tạo thành xỉ
3CO + Fe2O3  3CO2+ 2Fe
to
1.Sản xuất gang:
2.Sản xuất thép:
a, Nguyên liệu:
b, Nguyên tắc sản xuất:
SGK
SGK
c, Quá trình sản xuất thép
FeO + C  CO + Fe
to
Bài tập 1: Hoàn thành nội dung bảng sau bằng cách điền chữ đúng hoặc sai
to
ĐÚNG
ĐÚNG
SAI
SAI
SAI
ĐÚNG
Bài tập 2: Phân tích một mẫu hợp kim của sắt người ta thu được khối lượng của các nguyên tố lần lượt như sau : 91g Fe , 3,75g C , 1g Mn, 1g Si, 1g S, 1g P, 1,25g các nguyên tố khác . Hỏi hợp kim trên là gang hay thép ? Giải thích
ĐÁP ÁN
Hợp kim đó là gang. Vì
Khối lượng hợp kim = 91 + 3,75 + 1 +1 +1 +1 + 1,25
= 100g
% C = (3,75 : 100) . 100% = 3,75%
nằm trong khoảng 2 – 5%  gang
Bài tập 6/SGK/61 : Tính khối lượng quặng hêmatit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% Fe. Biết hiệu xuất của quá trình là 80%
GIẢI
Trong 1 tấn Gang : mFe = 95% . 1 = 0,95 tấn
Qúa trình : Fe2O3 2Fe
112
160
1,375 tấn ←
0,95 tấn
Vì %H = 80%  mFe2O3 = (1,375x 100) : 80 =1,72 (tấn)
mquặng = (1,72 x 100) : 60 = 2,87 (tấn)
Phương pháp : Sơ đồ hợp thức
HDVN
1.BVH:
Thành phần chính của Gang , Thép .
Phương pháp sản xuất Gang thép .
Làm các bài tập 1,2,3,4,5,/ SGK/63
2.BSH:
SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI KHÔNG BỊ ĂN ÒN
Thế nào là ăn mòn kim loại.
Nguyên nhân
Biện pháp chống ăn mòn kim loại
Về Dự Gi? H?i Giảng
Xin cảm ơn
Quý Thầy Cô
 
Gửi ý kiến