Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Nhân một số thập phân với một số thập phân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Hiển (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:55' 25-03-2011
Dung lượng: 11.0 MB
Số lượt tải: 1501
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Nguyễn Văn Hổ
Chào mừng quý thầy cô đến với tiết học của lớp 5/1
Trường Tiểu học vĩnh phong 3
Thứ nam, ngày 11 tháng 11 năm 2010
Toán
Tính nhẫm:
Bài tập:
1,48 x 10 =
15,5 x 10 =
5,12 x 100 =
2,571 x 1000 =
14,8
155
512
2571
Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4 m, chiều rộng 4,8 m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?
Ta phải thực hiện phép tính:
Ta có:
6,4 m = dm
4,8 m = dm
3072 dm2 = m2
64
48
x
2
51
6
25
2
7
0
3
(dm2)
30,72
6,4 x 4,8 = ........ .( m2)
Thứ nam ngày11 tháng 11 năm 2010
64
48
Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
6,4
4,8
x
2
51
6
25
2
7
0
(m2)
? Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
? Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.
? Vậy 6,4 x 4,8 = 30,72
,
3
Thứ nam ngày 11 tháng 11 năm 2010
Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
b) Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ?
4,75
1,3
x
5
2
5
7
5
7
1
6
4
14
,
? Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.
? Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái.
Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:
- Nhân như nhân các số tự nhiên.
- §Õm xem trong phÇn thËp ph©n cña c¶ hai thõa sè cã bao nhiªu ch÷ sè råi dïng dÊu phÈy t¸ch ë tÝch ra bÊy nhiªu ch÷ sè kÓ tõ ph¶i sang tr¸i.
6,175
Thứ nam ngày 11 tháng 11 năm 2010
Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 1:
Đặt tính rồi tính:
c) Luyện tập :
Thứ nam ngày 11 tháng 11 năm 2010
Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 2 :
c) Luyện tập:
a) TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cña a x b vµ b x a:
2,36 x 4,2 = 9,912
4,2 x 2,36 = 9,912
3,05 x 2,7 = 8,235
2,7 x 3,05 = 8,235
Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán:
Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi.
a x b = b x a
Thứ nam ngày 11 tháng 11 năm 2010
Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 2:
c) Luyện tập:
b) ViÕt ngay kÕt qu¶ tÝnh:
4,34 x 3, 6 = 15,624
9,04 x 16 = 144,64
3,6 x 4,34 = ............
16 x 9,04 = ...........
15,624
144,64
Bài 3 ( tr 59)
Túm t?t
Chiều dài : 15,62 m
Chiều rộng : 8,4 m
C = ? S = ?
Bi gi?i
Chu vi vườn cây hình chữ nhật là:
( 15,62 + 8,4 ) x 2 = 48,04 ( m )
Diện tích vườn cây hình chữ nhật là:
15,62 x 8,4 = 131,208 ( m2)
Đáp số: Chu vi: 48,04 m
Diện tích: 131,208 m2
Thứ nam ngày 11 tháng 11năm 2010
Toán
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Điền số thích hợp vào các ô trống dưới đây:
Viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng cuối cùng của bài, em sẽ biết được tên một dạng số mà chúng ta đã học.
10
100
3
4
4,8
5,1
4
5,1
4,8
2,1
Thứ nam ngày 11 tháng 11 năm 2010
Chúc các thầy, cô dồi dào sức khỏe
Chúc các em học giỏi.
No_avatarf
Bài này mình soạn . Ngay cả trang đầu và trang cuối cũng của trường mình. Rất cám ơn bạn thích bài này.
 
Gửi ý kiến