Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 57. Thực hành: Tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Mạnh Hùng
Ngày gửi: 20h:58' 27-03-2011
Dung lượng: 573.5 KB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 0 người
Bài 57
Thực hành
TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI DẪN XUẤT HALOGEN, ANCOL VÀ PHENOL
* Thực nghiệm về tính chất vật lí và tính chất hóa học của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol.
* Biết thận trọng khi tiến hành thí nghiệm với các chất cháy nổ, độc.
Hãy cho biết tên thí nghiệm 1, dụng cụ, hoá chất, và cách tiến hành thí nghiệm?
+ Dụng cụ: 2 ống nghiệm, 1 kẹp gỗ, giá gỗ, đèn cồn.
+ Hoá chất: Dung dịch AgNO3 , dung dịch NaOH 20%, dung dịch HNO3, clorofom ( hoặc 1,2-đicloretan).
+ Tiến hành thí nghiệm:
- Ống nghiệm 1 : 2ml nước cất + 0,5 ml 1,2-đicloetan + 1ml dd NaOH 20%.
- Đun sôi.
- Gạn lớp nước, axit hóa bằng HNO3
- Thử bằng dd AgNO3.
Thí nghiệm 1:
Thủy phân dẫn xuất halogen
+ Dụng cụ : 2 ống nghiệm, giá ống nghiệm.
+ Hoá chất: dd CuSO4 5%, dd NaOH 10%, glixerol, etanol, dd HCl
Tác dụng của glixerin với đồng (II) hidroxit
+ Tiến hành thí nghiệm:
- Cho vào 2 ống nghiệm mỗi ống: 3 giọt CuSO4 5% + 2ml dd NaOH 10% , lắc nhẹ.
- Cho tiếp: Ống 1: 5 giọt glixerol
Óng 2: 5 giọt etanol.
- Quan sát sự biến đổi của kết tủa và màu của dung dịch
- Nhỏ từ từ dd HCl vào cả 2 ống nghiệm và quan sát hiện tượng.
Hãy cho biết tên thí nghiệm 2, dụng cụ, hoá chất, và cách tiến hành thí nghiệm?
Thí nghiệm 3
Tác dụng của phenol đối với brom
+ Dụng cụ: 1 ống nghiệm, kẹp ống nghiệm.
+ Hóa chất: nước Brom, dd phenol.
+ Tiến hành thí nghiệm:
- Nhỏ từ từ nước Brom vào ống nghiệm chứa dd phenol.
- Quan sát hiện tượng.
Thí nghiệm 4
Phân biệt etanol, glixerol và phenol
+ Dụng cụ: 3 ống nghệm, kẹp và giá ống nghiệm.
+ Hóa chất: dd etanol, glixerol, phenol đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn, hóa chất tự chọn dùng để nhận biết.
+ Tiến hành thí nghiệm: học sinh tự tìm phương pháp nhận biết.
Gợi ý: - dùng Cu (OH)2 nhận biết glixerol.
- dùng nước Brom nhận biết phenol.
- chất còn lại là etanol.
1. Tên học sinh: ………………………… Lớp: ……………
2. Tên bài thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

 
Gửi ý kiến