Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tuần 27. Cách đặt câu khiến

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Hà Thu Trang
Người gửi: Nguyễn Thị Hồng Dung
Ngày gửi: 23h:03' 28-03-2011
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 349
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ CỤM
GV th?c hi?n: Hă Th? Thu Trang
Tru?ng ti?u h?c D?i Minh
LUYỆN TỪ VÀ CÂU – lỚP 4
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Kiểm tra bài cũ
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.
I. Nhận xét
Hãy chuyển câu kể thành câu khiến bằng một trong những cách sau:

hoàn
Cho câu kể sau đây :
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
+Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương !
+Nhà vua đừng hoàn gươm lại cho Long Vương!
+Nhà vua chớ hoàn gươm lại cho Long Vương !
+Nhà vua nên hoàn gươm lại cho Long Vương !
+Nhà vua phải hoàn gươm lại cho Long Vương !
- Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải, … vào trước một động từ.
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
+Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương !
+Nhà vua nên hoàn gươm lại cho Long Vương !
+Nhà vua phải hoàn gươm lại cho Long Vương !
- Thêm đi, thôi, nào, … vào cuối câu.
+Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương đi.
+Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương thôi.
+Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương nào.
- Thêm hãy, đừng, chớ, nên, phải, … vào trước một động từ.
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
Cho câu kể sau đây :
Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.
I. Nhận xét
Hãy chuyển câu kể thành câu khiến bằng một trong những cách sau:
- Thêm đề nghị, xin, mong,… vào đầu câu.
+Xin nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.
+ Đề nghị nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.
+Mong nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
Cho câu kể sau đây :
Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.
I. Nhận xét
Chuyển câu kể thành câu khiến:
+ Mong nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.
+ Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!
+ Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương đi.
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
+ Thay đổi giọng điệu.


Có những cách nào để đặt câu khiến ?
Cách 1 : Thêm hãy ,đừng, chớ, nên, phải…vào trước động từ.
+ Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương !
+ Nhà vua nên hoàn gươm lại cho Long Vương !
+ Nhà vua phải hoàn gươm lại cho Long Vương !
Cách 2 : Thêm đi, thôi, nào,…vào cuối câu.
+ Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương đi.
+ Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương thôi.
+ Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương nào.
Cách 3 : Thêm đề nghị, xin, mong,… vào đầu câu.
+ Xin nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.
+ Mong nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.
Cách 4 : Thay đổi giọng điệu.
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
I. Nhận xét
II. Ghi nhớ
Muốn đặt câu khiến,có thể dùng một trong
những cách sau:
Thêm từ hãy hoặc đừng, chớ, nên, phải, …vào trước
động từ.
2. Thêm từ lên hoặc đi, thôi, nào,… vào cuối câu.
3. Thêm từ đề nghị hoặc xin, mong, …vào đầu câu.
4. Dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến.
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
I. Nhận xét
II. Ghi nhớ
III. Luyện tập
Bài 1 : Chuyển các câu kể sau thành câu khiến:
- Nam đi học.
- Thanh đi lao động.
- Ngân chăm chỉ.
- Giang phấn đấu học giỏi.
M : - Nam đi học đi !
- Nam phải đi học !
- Nam hãy đi học đi !
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
I. Nhận xét
II. Ghi nhớ
III. Luyện tập
Bài 2 : Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau:
a/ Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai bút. Hãy nói với bạn một câu để mượn bút.
b/ Em gọi điện thoại cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em.
c/ Em đang tìm nhà bạn bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường.
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
I. Nhận xét
II. Ghi nhớ
III. Luyện tập
Bài 3 : Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây :
a/ Câu khiến có hãy ở trước động từ.
b/ Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ.
c/ Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ.
Bài 4 : Nêu tình huống có thể dùng các câu khiến nói trên.
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Nhìn vào tranh em hãy đặt câu khiến cho phù hợp với nội dung bức tranh
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
Trò chơi
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Tuần 27: Luyện từ và câu
Tiết 54 : Cách đặt câu khiến
I. Nhận xét
II. Ghi nhớ
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
III. Luyện tập
IV. Củng cố
V. Dặn dò:
1.Thêm từ hãy hoặc đừng, chớ, nên, phải, …vào trước
động từ.
2. Thêm từ lên hoặc đi, thôi, nào,… vào cuối câu.
3. Thêm từ đề nghị hoặc xin, mong, …vào đầu câu.
4. Dùng giọng điệu phù hợp với câu khiến.
Tiết học kết thúc
Kính chúc quý Thầy cô dồi dào sức khoẻ
Trân trọng kính chào
Các em ngoan học giỏi
Thứ năm, ngày 17 tháng 3 năm 2011
 
Gửi ý kiến