Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 33. Đặc điểm sông ngòi Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Minh
Ngày gửi: 14h:16' 29-03-2011
Dung lượng: 22.6 MB
Số lượt tải: 2228
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÍ LỚP 8
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nước ta có mấy mùa khí hậu ?
Nêu đặc trưng khí hậu từng mùa ở nước ta ?
Khí hậu nước ta có hai mùa rõ rệt:
- Mùa gió đông bắc từ tháng 11 đến tháng 4 tạo nên mùa đông lạnh mưa phùn ở miền bắc và mùa khô nóng kéo dài ở miền Nam.
- Mùa gió tây nam từ tháng 5 đến tháng 10 tạo nên mùa hạ nóng ẩm có mưa to, gió lớn và dông bão diễn ra phổ biến trên cả nước.
BÀI 33. ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI
VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Thảo luận nhóm : 5 phút
Nhóm 1: Đặc điểm mạng lưới sông ngòi Việt Nam ? Tại sao nước ta có nhiều sông suối, song phần lớn là sông nhỏ, ngắn và dốc ?
Nhóm 2: Sông ngòi Việt Nam chảy theo hướng nào ? Vì sao chảy theo hướng đó . Xác định các sông lớn chảy theo hướng trên ?
Nhóm 3: Nêu chế độ nước của sông ngòi Việt Nam ? Vì sao có đặc điểm như vậy?
Nhóm 4: Đặc điểm phù sa sông ngòi Việt Nam ? Tại sao sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn ?
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
 a/ Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước:
 - Có 2360 con sông , trong đó 93% sông nhỏ, ngắn và dốc.
 b/ Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính TB – ĐN và vòng cung:
Tỉnh ta có sông nào ?

Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Sông Tiền
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
 a/ Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước:
 b/ Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính TB – ĐN và vòng cung:
 -TB – ĐN: S. Đà, S.Hồng, S. Mã …
- Vòng cung: S. Lô, S. Gâm, S. Cầu ..
 - Có 2360 con sông , trong đó 93% sông nhỏ, ngắn và dốc.
 c.S«ng ngßi n­íc ta cã 2 mïa: mïa lò vµ mïa c¹n kh¸c nhau râ rÖt.

Mùa cạn
Mùa lũ
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
a/ Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước:
b/ Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là TB – ĐN và vòng cung:
c/ Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước : Mùa lũ và mùa cạn
 - Mùa lũ chiếm tới 70-80% lượng nước cả năm nên dễ gây ra lũ lụt
- Có 2360 con sông , trong đó 93% sông nhỏ, ngắn và dốc.
TB – ĐN: S. Đà, S.Hồng, S. Mã …
- Vòng cung: S. Lô, S. Gâm, S. Cầu ..
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Bảng 33.1. Mùa lũ trên các lưu vực sông
Ghi chú : Tháng lũ: +; tháng lũ cao nhất : ++
Dựa vào bảng số liệu trờn em hóy cho biết mùa lũ trên các lưu vực sông có trùng nhau không và giải thích vỡ sao có sự khác biệt ấy?
Mùa lũ không trùng nhau vỡ chế độ mưa trên mỗi khu vực
khác nhau, mùa lũ có xu hướng chậm dần từ Bắc vào Nam.
- Lũ ở miền Trung là chậm nhất.
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Quan sát các bức ảnh sau cho biết nhân nhân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại của lũ lụt ?
1.Đặc điểm chung:
c/ Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước : Mùa lũ và mùa cạn
a/ Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước:
b/ Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là TB – ĐN và vòng cung:
Nhà nổi
Khai thác thủy sản
Nhà nổi
Thủy điện
Đắp đê
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
a/ Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước:
b/ Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là TB – ĐN và vòng cung:
c/ Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước : Mùa lũ và mùa cạn
d/S«ng ngßi n­íc ta cã l­îng phï sa lín:
- Tæng l­îng phï sa vËn chuyÓn 200 triÖu tÊn/năm
? - Có 223 gam cát bùn và các chất hoà tan khác/ m3 nước
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
d. S«ng ngßi n­íc ta cã l­îng phï sa lín:
- Có 223 gam cát bùn và các chất hoà tan khác/ m3 nước
-Tổng lượng phù sa vận chuyển 200 triệu tấn/nam
Phù sa S. Hồng
Phù sa S. Cửu Long
Cho biết hàm lượng phù sa lớn như vậy có những tác động như thế nào đến thiên nhiên và đời sống cư dân của đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long ?
Đất đai màu mỡ
Tạo nên phong tục tập quán
trong nông nghiệp .
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
a/ Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
b/ Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính :TB – ĐN và vòng cung.
c/ Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước : Mùa lũ và mùa cạn
d/S«ng ngßi n­íc ta cã ham l­îng phï sa lín.
Mối quan hệ giữa sông ngòi với các nhân tố tự nhiên :
-Địa hình : quyết định độ dốc của lòng sông, hướng chảy và tốc độ dòng chảy.
-Khí hậu (lượng mưa và nhiệt độ) : quyết định lưu lượng nước, mùa nước, tính liên tục của dòng chảy (thường xuyên hay tạm thời)
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông:
a. Giá trị của sông ngòi:
a/ Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
b/ Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là TB – ĐN và vòng cung.
c/ Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước : Mùa lũ và mùa cạn
d/S«ng ngßi n­íc ta cã l­îng phï sa lín.
TRÒ CHƠI ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ
1. Giá trị của sông ngòi
Thủy lợi, cung cấp nước sinh hoạt
Thủy điện
Nuôi trồng đánh bắt thủy sản
Giao thông
Du lịch
Khai thác vật liệu xây dựng
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông:
a. Giá trị của sông ngòi:
 -Thuỷ điện, thuỷ lợi, bồi đắp phù sa, thuỷ sản, du lịch, giao thông…
b/ Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm:
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông:
b/ Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm:
a. Giá trị của sông ngòi:
Biểu hiện của sông ngòi
ô nhiễm
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông:
a. Giá trị của sông ngòi:
b/ Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm:
 - Do chặt phá rừng đầu nguồn, chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt, đánh bắt cá bằng thuốc nổ…
Em biết gì về tình hình ô nhiễm
sông ở địa phương ?
Con rạch trắng nước thải độc hại xả ra từ lò mỳ Sầm Nhị (xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên).
Bài 33 : ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM
1.Đặc điểm chung:
2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông:
a. Giá trị của sông ngòi:
b/ Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm:
 - Do chặt phá rừng đầu nguồn, chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt, đánh bắt cá bằng thuốc nổ…
 - Biện pháp: Bảo vệ rừng đầu nguồn, xử lý chất thải, khai thác hợp lý các nguồn lợi từ sông ngòi
Biện pháp bảo vệ?
CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
Xác định trên
H 33.1 các hồ nước Hoà Bỡnh, Trị An, Y-a-ly, Thác Bà , Dầu Tiếng và cho biết cỏc h? trờn n?m trên nh?ng dòng sông nào?


(S. Chảy)
(S.Đà)
(S.XêXan)
(S.Đồng Nai)
(S.Sài Gòn)
TRÒ CHƠI LẮP GHÉP
Hãy gắn cột A với cột B để thấy rõ mối quan hệ giữa sông ngòi với địa hình, khí hậu.
1 - a,d
2 - c
3- a,b
d
Hướng dẫn về nhà
- Nắm vững và phân tích được 4 đặc điểm chính của sông ngòi Việt Nam
- Bi?t du?c giâ tr? v? nhi?u m?t c?a sng ngi d? b?o v? mi tru?ng sng nu?c.
- Lăm băi t?p 3 sgk + băi t?p b?n d?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
m3/s
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
m/s
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Chuẩn bị bài 34: CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN CỦA NƯỚC TA
- Xác định 9 hệ thống sông lớn của nước ta
- Sự khác nhau về đặc điểm của sông ngòi 3 khu vực : Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ.
- Sưu tầm tranh, ảnh, tư liệu về sông ngòi Việt Nam.
Avatar

bai nay khong co thong tin gi can tim ca.quan trong nhat la cau vi sao ma song ngoi nuoc ta lai ngan ma doc ma lai ko co.chan!Khóc

No_avatar

Còn thiếu nhiều và cần phải sửa chữa thêm nhiều chỗ

 

 
Gửi ý kiến