Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 14. Freetime fun

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hoàng Khánh Linh
Ngày gửi: 19h:31' 31-03-2011
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 1589
Số lượt thích: 0 người
WECOME TO OUR CLASS!
Lesson 3 : A3
Unit 14: FREETIME FUN
T
E
L
E
V
I
S
I
O
N
SHARK`S ATTACK
UNIT 14: FREETIME FUN
LESSON 3 - A3 (P 142)
Thursday, March 31st 2011
1. Vocabulary
Thirty years ago
Today
Thirty years ago in Viet Nam, a lot of people had TV sets.
b. These TV owners were very popular.
c. The neighbors gathered to watch color programs in the evenings.
d. Now they don’t spend much time together.
e. A few people have TV sets today.
T
F
F
T
F
Thirty years ago in Viet Nam, very few people had TV sets.
c. The neighbors gathered to watch black and white programs in the evenings.
e. Many people have TV sets today.
UNIT 14 - A3 (P142)
* T/ F PREDICTIONS
UNIT 14 - A3 (P142)
* ANSWER THE QUESTIONS
1. Did a lot people have TV sets 30 years ago ?
2. What did they watch?
3. What might the older people do?
4. Did anyone go home before the TV
programs finished?
5. Where do people watch TV now?
1
2
3
4
6
7
8
5
Lucky Numbers
Did a lot people have TV sets
30 years ago ?
No, very few people.
What did they watch ?
They watched the Black and white programs.
Lucky Number !
What might the
older people do ?
They might sleep a little.
Lucky Number !
Did anyone go home before
the TV programs finished?
No, they didn`t.
Where do people
watch TV now ?
In their own living room.
Lucky Number!
In 1960s, most (1) ................ in Viet Nam did (2)...........have a (3)........set. The people with TVs were (4)............. . In the (5)..............., the neighbors would (6)................ around the TV. (7)...........would stay until the TV programs finished. Viet Nam is different (8) .......... . More families (9)............. a TV set and (10)........ is more comfortable. But neighbors don’t (11)............ each other as well as they did in the past.
not
TV
popular
evening
gather
They
today
have
life
know
people
* GRID
UNIT 14 - A3 (P)
Homework
1. Learn the new words by heart.
2. Do exercise A3 in workbook
3. Get ready for B1 , 2
UNIT 14 - A3 (P142)
Avatar

GOOD La hét

No_avatar

Không biết ngượngKhông biết ngượngLè lưỡi  thang thay mac day ak lai anh noi cai nay nèk heheLỡ lời

No_avatar

GOOD AND GOOD Không biết ngượngMỉm cười

Avatar

GGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODDDDDDDDDDDDDDDCười nhăn răng

No_avatar

very good and good .Iam thanks 

 
Gửi ý kiến