Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 35. Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thu Trang
Ngày gửi: 22h:40' 02-04-2011
Dung lượng: 892.5 KB
Số lượt tải: 607
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ
Trường THCS Hữu Nghị
Giáo viên:Vũ Thị Thu Trang
Tiết học Địa lí lớp 8
Thứ 5 ngày 24 tháng 03 năm 2011
Tiết 41 – Bài 35: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN VIỆT NAM
Bài tập 1: Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng và sông Gianh dựa vào bảng 35.1 sgk.
CÁC BƯỚC VẼ BIỂU ĐỒ
BUỚC 1: Xác định loại biểu đồ cần vẽ( yêu cầu của bài)
BƯỚC 2: Chia tỉ lệ phù hợp trên biểu đồ( tìm số liệu lớn nhất, nhỏ nhất trong bảng cần vẽ sau đó chia tỉ lệ theo số chẵn).
BƯỚC 3: Vẽ biểu đồ.
BƯỚC 4: Đặt tên biểu đồ đã vẽ.
Tiết 41 – Bài 35: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN VIỆT NAM
Bài tập 1: Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng và sông Gianh dựa vào bảng 35.1 sgk.
10000
m3/s
0
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
10000
0
600
500
400
300
200
100
m3/s
0
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
0
600
500
400
300
200
100
mm
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
m3/s
0
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
10000
0
600
500
400
300
200
100
m3/s
0
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
10000
0
600
500
400
300
200
100
mm
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10000
m3/s
0
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
10000
0
600
500
400
300
200
100
m3/s
0
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
0
600
500
400
300
200
100
mm
mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mm
Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy ở lưu vực sông

Hồng và sông Gianh.
Lưu vực sông Hồng(Trạm Sơn Tây)
Lưu vực sông Gianh( Trạm Đồng Tâm)
m3/s
0
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
100
600
500
400
300
200
0
mm
10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nội dung biểu đồ
Địa Danh
mm
Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy ở lưu vực sông

Hồng và sông Gianh.
Lưu vực sông Hồng(Trạm Sơn Tây)
Lưu vực sông Gianh( Trạm Đồng Tâm)
m3/s
0
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
100
600
500
400
300
200
0
mm
10000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nội dung biểu đồ
Địa Danh
CÁC BƯỚC VẼ BIỂU ĐỒ
BUỚC 1: Xác định loại biểu đồ cần vẽ
BƯỚC 2: Chia tỉ lệ phù hợp trên biểu đồ
BƯỚC 3: Vẽ biểu đồ.
BƯỚC 4: Đặt tên biểu đồ đã vẽ.
Tiết 41 – Bài 35: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN VIỆT NAM
Bài tập 1: Vẽ biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Hồng và sông Gianh dựa vào bảng 35.1 sgk.
Bài tập 2: Phân tích biểu đồ.
a/ Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình
Cách tính: Lượng mưa TB tháng = tổng lượng mưa các tháng trong năm : 12
Lưu lượng nước TB tháng = tổng lưu lượng các tháng trong năm : 12

61,7

3632
Lưu lượng nước TB tháng(m3/s)

186

153
Lượng mưa TB tháng(mm)
Lưu vực
sông Gianh
Lưu vực sông Hồng
m3/s
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
10000
100
600
500
400
300
200
0
mm
Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy ở lưu vực sông Hồng và sông Gianh.
Lưu vực sông Hồng(Trạm Sơn Tây)
Lưu vực sông Gianh( Trạm Đồng Tâm)
Bài tập 1: Vẽ biểu đồ
Bài tập 2: Phân tích biểu đồ.
a/ Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình
0
m3/s
0
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
100
600
500
400
300
200
0
mm
10000
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
m3/s
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
10000
100
600
500
400
300
200
0
mm
Biểu đồ thể hiện chế độ mưa và chế độ dòng chảy ở lưu vực sông Hồng và sông Gianh.
Lưu vực sông Hồng(Trạm Sơn Tây)
Lưu vực sông Gianh( Trạm Đồng Tâm)
Bài tập 1: Vẽ biểu đồ
Bài tập 2: Phân tích biểu đồ.
a/ Xác định mùa mưa và mùa lũ theo chỉ tiêu vượt giá trị trung bình
0
m3/s
0
1000
2000
5000
4000
3000
8000
9000
7000
6000
100
600
500
400
300
200
0
mm
10000
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12
Tháng 9 - 11
Tháng 6 - 10
Mùa lũ
Tháng 8 - 11
Tháng 5 - 10
Mùa mưa
Lưu vực sông Gianh
Lưu vực sông Hồng
Cách Xác định mùa mưa, mùa lũ (Mục 2, ý b, trang 125)
b/ Nhận xét mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ trên từng lưu vực sông
Mùa lũ không hoàn toàn trùng với mùa mưa
do ảnh hưởng của:
- Hệ số thấm của đất đá.
- Hình dạng mạng lưới sông; hồ nhân tạo.
- Độ che phủ của rừng.
Xin cám ơn thầy cô giáo và các em!
 
Gửi ý kiến