Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nong Tam Hang
Ngày gửi: 17h:32' 04-04-2011
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 435
Số lượt thích: 0 người
TH- ĐO CĐDĐVÀ HĐT ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP
GV: NGÔ THỊ LỆ HẰNG
TRƯỜNG THCS CAO BÌNH
THỰC HÀNH
ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP
THỰC HÀNH

ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ
ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP
? M?C TIU BI H?C:
I) CHUẨN BỊ:
Nguồn điện 6 V
Hai bóng đèn Pin như nhau
Một Ampe kế có giới hạn đo 0,5 A trở lên và có độ chia nhỏ nhất 0,01 A
Một vôn kế có giới hạn đo 6V và có độ chia nhỏ nhất 0,1 A
Một khóa K
Bảy đoạn dây nối
Mẫu báo cáo thực hành
1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Đo cường độ dòng điện bằng ………………
Đơn vị đo cường độ dòng điện là ……….. ký hiệu là …….
Mắc ……….. ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực ……………. của nguồn điện .
b) Đo hiệu điện thế bằng ……………
Đơn vị hiêu điện thế là ……. Ký hiệu là ….
Mắc ……………. Vôn kế vào hai điểm của đoạn mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực ……………... của nguồn điện .
BÁO CÁO THỰC HÀNH
ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP
(Học sinh hoàn thành phần 1 bản báo cáo)
II) NỘI DUNG THỰC HÀNH:
1. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn:
Quan sát hình 27.1 nhận biết 2 bóng đèn mắc nối tiếp
II) NỘI DUNG THỰC HÀNH:
1. Mắc nối tiếp 2 bóng đèn:
Quan sát hình 27.1 nhận biết 2 bóng đèn mắc nối tiếp
Hãy cho biết trong mạch điện này Ampe kế và công tắc được mắc như thế nào với các bộ phận khác?
Vẽ sơ đồ mạch điện này vào bảng báo cáo.
2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp
 Mắc mạch điện theo hình 27.1a
a) Đóng công tắc và đọc và ghi số chỉ I1 của Ampe kế vào bảng 1 của bản báo cáo.
b) Mắc Ampe kế vào vị trí 2 ( hình 27.1a) đọc và ghi số chỉ I2 của Ampe kế vào báo cáo
c) Mắc Ampe kế vào vị trí 3 ( hình 27.1a) đọc và ghi số chỉ I3 của Ampe kế vào báo cáo
Hoàn thành nhận xét c) trong bản báo cáo
2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp
a) Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 27.1a vào khung dưới đây:
Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ ……………… tại các vị trí khác nhau của mạch: I1 …. . I2 ……. I3
Sơ đồ mạch điện
b) Kết quả đo:
Bảng 1
c) Nhận xét:
(Học sinh hoàn thành phần 2 bản báo cáo)
(Học sinh vẽ vào đây)
3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
a) Mắc Vônkế vào 2 điểm 1 và 2 ( hình 27.2) đọc và ghi giá trị U12 của hiệu điện thế vào báo cáo
1
2
2
3
3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
a) Mắc Vônkế vào 2 điểm 1 và 2 ( hình 27.2) đọc và ghi giá trị U12 của hiệu điện thế vào báo cáo
1
2
2
3
b) Mắc Vônkế vào 2 điểm 2 và 3 ( hình 27.2) đọc và ghi giá trị U12 của hiệu điện thế vào báo cáo
-
b) Mắc Vônkế vào 2 điểm 2 và 3 ( hình 27.2) đọc và ghi giá trị U23 của hiệu điện thế vào báo cáo. Vẽ sơ đồ mạch điện này vào báo cáo
1
2
2
3
3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
c) Mắc Vônkế vào 2 điểm 1 và 3 ( hình 27.2) đọc và ghi giá trị U13 của hiệu điện thế vào báo cáo
1
2
2
3
3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
a) Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 27.2 vào khung dưới đây, trong đó vôn kế được mắc để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 .
b) Kết quả đo:
Sơ đồ mạch điện:
c) Nhận xét:
Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng ……….. các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 ……. U12 ……… U23
Bảng 2
(Học sinh hoàn thành phần 3 bản báo cáo)
(Học sinh vẽ vào đây)
BÁO CÁO THỰC HÀNH
ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP
1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Đo cường độ dòng điện bằng ………………
Đơn vị đo cường độ dòng điện là ……….. ký hiệu là …….
Mắc ……….. ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực ……………. của nguồn điện .
b) Đo hiệu điện thế bằng ……………
Đơn vị hiêu điện thế là ……. Ký hiệu là ….
Mắc ……………. Vôn kế vào hai điểm của đoạn mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực ……………... của nguồn điện .
BÁO CÁO THỰC HÀNH
ĐO CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH MẮC NỐI TIẾP
2. Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp
a) Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 27.1a vào khung dưới đây:
Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ ……………… tại các vị trí khác nhau của mạch: I1 …. . I2 ……. I3
Sơ đồ mạch điện
b) Kết quả đo:
Bảng 1
c) Nhận xét:
3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
a) Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 27.2 vào khung dưới đây, trong đó vôn kế được mắc để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 .
b) Kết quả đo:
Sơ đồ mạch điện:
c) Nhận xét:
Đối với đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng ……….. các hiệu điện thế trên mỗi đèn: U13 ……. U12 ……… U23
Bảng 2
Cho mạch điện gồm 2 đèn mắc nối tiếp vào nguồn điện 12V , biết cường độ dòng điện qua đèn 1 là 0,35A.Tính .
a/ Cường độ dòng điện qua đèn 2.
b/ Nếu hiệu điện thế qua đèn 2 là 5,6V thì hiệu điện thế qua đèn 1 là bao nhiêu?
BÀI TẬP
Giải
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No_avatar

SAO KO GHI DAP AN LUON

 

No_avatar

sao lai ko ghi dap an ma chi ra cau hoi nhu trog SGK vay Ngây thơ

No_avatar
La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét La hétLa hétLa hétLa hétLa hét
Avatar

sa ma ko de dap an

nguoi ta can dap an 

Avatar

TAI NANG CHI CO THE

DANH PHAI CHAP NHAN THOI

TRACH AI 

No_avatarf
Cảm ơn các bạn đã tham góp ý kiến, thật đáng buồn cho bạn Quân đấy bạn chắc giỏi lắm nhỉ làm thử coi.
No_avatarf
Bạn soạn bài khá chu đáo đó, chắc bạn giảng hay lắm.Mỉm cười
No_avatarf

chac pan ay lam de co pai thui nhi?

 

 
Gửi ý kiến