Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Rung chuông vàng

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Nguyễn Thị Duyên
Ngày gửi: 07h:46' 10-04-2011
Dung lượng: 770.9 KB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người
nhiệt liệt chào mừng
Các thầy, các cô về dự cuộc thi rung chuông vàng
Khối 5
năm học 2010 - 2011
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 1: Bài hát chính thức của một nước dùng trong nghi lễ trọng thể được gọi là gì ?
(Quốc ca )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 2 : Viết số lớn nhất có 6 chữ số chia hết cho 2 ?
(999 998)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
(Mồng 10 tháng 3 )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 4 : Mẹ 30 tuổi mới sinh em.Năm nay em học lớp 5 thì mẹ em bao nhiêu tuổi ?
( 40 tuổi )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu5 : Câu : "Bây giờ,để kiếm sống cho chính mình,con muốn học một nghề. "Có mấy trạng ngữ ?
(2 trạng ngữ. )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 6: Trong bài "Sắc màu em yêu"Tác giả Phạm Đình Ân đã nêu tên mấy màu sắc mà bạn nhỏ yêu?
( 7 màu )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 7: Tìm số trung bình cộng của các số sau :
79, 81, 83, 85, 87,
( 83 )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 8 : Dãy núi có hình cánh cung nào gần Chí Linh nhất ?
( Đông Triều )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 9 : Những từ nào không gần nghĩa với các từ cùng dòng ?
a. nhân ái
b. vị tha
c. nhân loại
d. nhân đức
c. nhân loại
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 10 : Tổng sau có tận cùng bằng chữ số nào ?
81+ 82+ 83+ 84+ 85+ 86+ 87+ 88+ 89
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
( Chữ số 5 )
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 11 : Thành phố nào là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ?
( Hồ Chí Minh )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 12 : Bài thơ "Bài ca về trái đất"là của tác giả nào ?
(Định Hải )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 13 : Khi cạnh của hình vuông tăng lên 4 lần thì diện tích tăng lên mấy lần?
( 16lần )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 14: Diện tích lãnh thổ nước ta vào khoảng bao nhiêu ki-lô-mét vuông ?
( 330 000 km2)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 15 : "Cô giáo đang tổ chức cho chúng em thi
Rung chuông vàng"
Câu trên thuộc kiểu câu gì ?
( Ai làm gì ? )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 16 : An đi từ tầng 1 đến tầng 3 của một ngôi nhà
hết 48 bậc thang.Hỏi An muốn đi từ tầng 1 đến tầng 5
của ngôi nhà đó An phải đi qua bao nhiêu bậc thang ?
( 96 bậc thang )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
( tính từ )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 18 : Viết thêm 2 số vào dãy số sau ?
5, 6 , 8, 11 , ..... , ........
(15, 20 )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Quảng Ninh
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu 19 : Em hãy sửa và ghi lại cho đúng tên Thủ đô đã viết sai chính tả trong các trường hợp sau đây :
A. Tô - ki -ô B. Pa -ri
C. Quảng ninh D. Phnôm- pênh
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 20 : Một người thợ cưa một khúc gỗ thành từng
mét.Cứ mỗi phút thì cưa được 1 mét.Nếu khúc gỗ
dài 5 mét thì phải mất mấy phút người ấy mới cưa
xong ?
( 4 phút )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 21 : Ghi lại lần lượt các từ cần điền trong câu sau :
Nhất ............nhì phân,tam ..... tứ giống
(nước, cần )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 22 : Điền thêm chữ số vào chỗ chấm để số đó chia hết cho cả 2, 5 và 9 ? 3 .. 50
(số 1)
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 23 : Con gì nuôi để lấy lông ?
( Con cừu )
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Bắc Ninh
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Câu hỏi rung chuông vàng khối 5
Câu 25 : Số lần sinh nhật của cha
Lạ sao lại đúng như là của con
Năm nay con chín tuổi tròn
Tuổi cha bạn có tính ngon không nào ?
36 tuổi
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Hết giờ
Xin chân thành cảm ơn
quý thầy cô giáo
và các em học sinh !
Kết thúc cuộc thi
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓