Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Nguyễn Văn Quang
Ngày gửi: 18h:32' 10-04-2011
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 252
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 6A1
TRƯỜNG THCS HỢP THANH
MÔN: LỊCH SỬ 6
GV: NGUYỄN VĂN QUANG - TRƯỜNG THCS HỢP THANH
1.Thời nhà Hán đô hộ, nước ta được gọi là gì?
a. Giao Châu b. Châu Giao
c. An Nam đô hộ phủ d. Đại Việt

2. Chính sách cai trị thâm hiểm nhất của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta là gì?
a. Bóc lột nhân dân ta cùng cực
b. Tàn sát nhân dân ta
c. Đồng hóa dân tộc ta ( khiến chúng ta có nguy cơ mất dân tộc)
d. Tất cả đều sai
KIỂM TRA BÀI CŨ
b.
c.
3. Nối cột A với cột B để có câu trả lời đúng nhất.
CHƯƠNG IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ
Ở ĐẦU THẾ KỈ X

TIẾT 29/ BÀI 26. CUỘC ĐẤU TRANH
GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ
CỦA HỌ KHÚC, HỌ DƯƠNG
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
Em hãy cho biết Khúc Thừa Dụ nổi lên giành quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
Khúc Thừa Dụ là người như thế nào
- Hoàn cảnh: Cuối thế kỉ IX, tình hình Trung Quốc loạn lạc, nhà Đường suy yếu
 Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy
Ông là người thuộc dòng dõi gia thế, sống khoan hòa, thương người, được nhân dân mến phục
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
Khúc Thừa Dụ nổi dậy như thế nào?
- Hoàn cảnh: Cuối thế kỉ IX, tình hình Trung Quốc loạn lạc, nhà Đường suy yếu
 Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy
Hồng Châu
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
- Hoàn cảnh: Cuối thế kỉ IX, tình hình Trung Quốc loạn lạc, nhà Đường suy yếu
 Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy
- Diễn biến:
+ Giữa năm 905, Tiết độ sứ Độc Cô Tổn bị giáng chức
+ Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ
Hồng Châu
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
- Hoàn cảnh: Cuối thế kỉ IX, tình hình Trung Quốc loạn lạc, nhà Đường suy yếu
 Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy
- Diễn biến:
+ Giữa năm 905, Tiết độ sứ Độc Cô Tổn bị giáng chức
+ Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ
Trước những việc làm của Khúc Thừa Dụ, vua Đường có thái độ gì?
- Kết quả:
+ Đầu 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ
Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?
Khúc Hạo lên thay cha đã thực hiện những chính sách cải cách gì?
+ Năm 907, Khúc Hạo lên thay tiếp tục con đường của Khúc Thừa Dụ
Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?
Đền thờ Khúc Thừa Dụ ở Cúc Bồ - Hải Dương
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
- Hoàn cảnh: Cuối thế kỉ IX, tình hình Trung Quốc loạn lạc, nhà Đường suy yếu
 Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy
- Diễn biến:
+ Giữa năm 905, Tiết độ sứ Độc Cô Tổn bị giáng chức
+ Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ
- Kết quả:
+ Đầu 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ
+ Năm 907, Khúc Hạo lên thay tiếp tục con đường của Khúc Thừa Dụ
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
Dựa vào nội dung SGK, hãy trình bày sự ra đời của nước Nam Hán?
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930- 931)
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
Dựa vào nội dung SGK, hãy trình bày sự ra đời của nước Nam Hán?
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930- 931)
Việc Khúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?
a. Nguyên nhân:
Nhà Nam Hán muốn bành trướng thế lực; Khúc Thừa Mĩ thuần phục nhà Lương
Năm 917, xảy ra sự kiện gì?
Theo em, nhà Nam Hán xâm lược nước ta vì những lí do gì?
Dựa vào ND Sgk và lược đồ H54, hãy nêu diễn biến cuộc xâm lược của quân Nam Hán?
Làng Ràng
( Thanh Hóa)
HỒNG CHÂU
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930- 931)
a. Nguyên nhân:
Nhà Nam Hán muốn bành trướng thế lực; Khúc Thừa Mĩ thuần phục nhà Lương
Dựa vào ND Sgk và lược đồ H54, hãy nêu diễn biến cuộc xâm lược của quân Nam Hán?
b. Diễn biến:
Năm 930, quân Nam Hán tấn công nước ta,
Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt về Quảng Châu
Làng Ràng
( Thanh Hóa)
HỒNG CHÂU
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930- 931)
a. Nguyên nhân:
Nhà Nam Hán muốn bành trướng thế lực; Khúc Thừa Mĩ thuần phục nhà Lương
Em biết gì về Dương Đình Nghệ?
b. Diễn biến:
Năm 930, quân Nam Hán tấn công nước ta,
Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt về Quảng Châu
- Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hóa ra bao vây, tấn công Tống Bình
Dương Đình Nghệ đã có kế hoạch gì để đối phó quân Nam Hán?
Làng Ràng
( Thanh Hóa)
HỒNG CHÂU
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930- 931)
a. Nguyên nhân:
Nhà Nam Hán muốn bành trướng thế lực; Khúc Thừa Mĩ thuần phục nhà Lương
b. Diễn biến:
Năm 930, quân Nam Hán tấn công nước ta,
Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi, bị bắt về Quảng Châu
- Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hóa ra bao vây, tấn công Tống Bình
c. Kết quả
- Chiếm được Tống Bình, tiêu diệt quân tiếp viện của giặc
- Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ
Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương có ý nghĩa gì đối với LS dân tộc?
Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã làm gì
1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?
- Hoàn cảnh: Cuối thế kỉ IX, tình hình Trung Quốc loạn lạc, nhà Đường suy yếu
 Khúc Thừa Dụ tập hợp nhân dân nổi dậy
- Diễn biến:
+ Giữa năm 905, Tiết độ sứ Độc Cô Tổn bị giáng chức
+ KTD đánh chiếm Tống Bình, tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ
- Kết quả:
+ Đầu 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ An Nam đô hộ
+ Năm 907, Khúc Hạo lên thay tiếp tục con đường của Khúc Thừa Dụ
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán ( 930- 931)
a. Nguyên nhân:
Nhà Nam Hán muốn bành trướng thế lực; Khúc Thừa Mĩ thuần phục nhà Lương
b. Diễn biến:
Năm 930, quân Nam Hán tấn công nước ta,
KTM chống cự không nổi, bị bắt về QC
- Năm 931, Dương Đình Nghệ đem quân từ Thanh Hóa ra bao vây, tấn công Tống Bình
c. Kết quả
- Chiếm được Tống Bình, tiêu diệt quân tiếp viện của giặc
- Dương Đình Nghệ tự xưng là Tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ
BÀI TẬP
-Học bài hôm nay, trả lời câu hỏi và bài tập 1,2-sgk
Tìm hiểu trước bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
XIN CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM.
No_avatarf
dow về không được
Avatar

Bạn tải về và cần phải giải nén file rar để xem được nội dung.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓