Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trần Luận
Ngày gửi: 15h:27' 13-04-2011
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 321
Số lượt thích: 0 người
Tiết 7 - bài 6
lực - hai lực cân bằng
Bạn An
Bạn Minh
Trong hai bạn An và Minh, bạn nào tác dụng lực đẩy, bạn nào tác dụng lực kéo lên cái tủ
tiết 7 - bài 6: Lực - hai lực cân bằng
I. Lực
1,Thí nghiệm
Quan sát hình 6.1 ; 6.2 và 6.3 nêu dụng cụ thí nghiệm ?


TN hình 6.1
Dụng cụ thí nghiệm:
- Xe lăn
- Lò xo lá tròn
- Giá đỡ
TN hình 6.2
Dụng cụ thí nghiệm:
- Xe lăn
- Lò xo mềm
- Giá đỡ
TN hình 6.3
Dụng cụ thí nghiệm:
- Quả nặng bằng sắt
- Nam châm thẳng
- Giá đỡ
Tiết 7 - bài 6: Lực - hai lực cân bằng
I. Lực
1,Thí nghiệm:
+ Nhóm 1: Bố trí TN hình 6.1 và trả lời câu hỏi C1

+ Nhóm 2: Bố trí TN hình 6.2 và trả lời câu hỏi C2

+ Nhóm 3: Bố trí TN hình 6.3 và trả lời câu hỏi C3
Tiết 7 - bài 6: Lực - hai lực cân bằng
I. Lực
1,Thí nghiệm:
C1:
- Lò xo lá tròn tác dụng lên xe lăn một lực đẩy
- Xe lăn tác dụng lên lò xo lá tròn một lực ép


C2:
- Lò xo tác dụng lên xe lăn một lực kéo
- Xe lăn tác dụng lên lò xo một lực kéo


C3:
- Nam châm tác dụng lực hút lên quả nặng
Tiết 7 - bài 6: Lực - hai lực cân bằng
I. Lực
1,Thí nghiệm
C4:Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a, Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1).....
lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2)......làm cho lò xo bị méo đi
b, Lò xo bị dãn ra đã tác dụng lên xe lăn một (3)......
lúc đó tay ta(thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một
(4).......làm cho lò xo bị dãn ra
c, Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5).......
2,Kết luận:
Khi vật này đẩy hoặc kéo vật kia,ta nói vậy này tác dụng lực lên vật kia.
Lực hút
Lực đẩy
Lực kéo
Lực ép
Lực hút
Lực đẩy
Lực ép
Lực kéo
Lực kéo
Bạn An tác dụng lực kéo lên tủ
Bạn Minh tác dụng lực đẩy lên tủ
Bạn An
Bạn Minh
Trong hai bạn An và Minh, bạn nào tác dụng lực đẩy, bạn nào tác dụng lực kéo lên cái tủ
Tiết 7 - bài 6: Lực - hai lực cân bằng
I. Lực
1,Thí nghiêm:
2, Kết luận: Tác dụng đẩy,kéo của vật này lên vật khác gọi là lực
II. Phương và chiều của lực
Mỗi lực có phương và chiều xác định


C5:Hãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm ở hình 6.3
Tiết 7 bài 6: Lực - hai lực cân bằng
I. Lực
1,Thí nghiêm :
2, Kết luận : Tác dụng đẩy,kéo của vật này lên vật khác gọi là lực
II. Phương và chiều của lực
Mỗi lực có phương và chiều xác định
III. Hai lực cân bằng
C6 : Đoán xem sợi dây sẽ chuyển động(CĐ) như thế nào nếu:
- Đội 1 mạnh hơn đội 2:
- Đội 1 yếu hơn đội 2:
- Đội 1 mạnh bằng đội 2:

C7 : NX về phương và chiều của 2 lực mà 2 đội
tác dụng vào sợi dây
-Lực do đội 1 tác dụng vào sợi dây:
-Lực do đội 2 tác dụng vào sợi dây:
Dây CĐ về bên trái
Dây CĐ về bên phải
Dây đứng yên
Phương dọc theo sợi dây,chiều hướng về bên trái
Phương dọc theo sợi dây,chiều hướng về bên phải
I. Lực
1,Thí nghiêm:
2, Kết luận: Tác dụng đẩy,kéo của vật này lên vật khác gọi là lực
II. Phương và chiều của lực
Mỗi lực có phương và chiều xác định
III. Hai lực cân bằng
C8:Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a, Nếu hai đội kéo co mạnh như nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây
hai lực (1).......Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân
bằng thì sẽ (2)........
b, Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi
dây, có chiều hướng về bên phải.Lực do đội bên trái tác dụng lên
sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3).......hướng
về bên trái
c, Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau,có cùng (4).....
nhưng ngược (5).......
Tiết 7 - bài 6: Lực - hai lực cân bằng
- phương
- chiều
- cân bằng
- đứng yên
cân bằng
đứng yên
chiều
phương
chiều
Tiết 7 - bài 6: Lực - hai lực cân bằng
I. Lực
1,Thí nghiêm:
2, Kết luận: Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực
II. Phương và chiều của lực
Mỗi lực có phương và chiều xác định
III. Hai lực cân bằng
Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều
Tiết 7 bài 6: Lực - hai lực cân bằng
IV. Vận dụng

C9 : Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:


a,Gió tác dụng vào buồm một ...... b,Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một.....

C10 : Tìm một ví dụ về hai lực cân bằng
lực đẩy
lực kéo
Bài 6.2 (SBT 9)
Dùng các từ thích hợp như: lực đẩy, lực kéo, lực hút, lực nén, lực uốn, lực nâng để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a, Để nâng một tấm bê tông nặng từ mặt đất lên, cần cẩu đã phải tác dụng vào tấm bê tông một......
b, Trong khi cày, con trâu đã tác dụng vào cái cày một...
c, Con chim đậu vào một cành cây mềm, làm cho cành cây bị cong đi. Con chim đã tác dụng lên cành cây một..................
d, Khi một lực sĩ bắt đầu ném một quả tạ, lực sĩ đã tác dụng vào quả tạ một.............
lực nâng
lực kéo
lực uốn
lực đẩy
 
Gửi ý kiến