Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Góc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Ngọc Hanh
Ngày gửi: 19h:38' 13-04-2011
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 204
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ lớp 6B
HÌNH HỌC 6

TRƯỜNG PTDTNT THCS BÌNH GIA – LẠNG SƠN.
M
I
II
a
Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng bị chia ra bởi a được gọi là nửa mặt phẳng bờ a.
Thế nào là nửa mặt phẳng bờ a?

Tiết 27: ôn tập chương ii
N
Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
O
x
y
Góc vuông (= 900)
Góc nhọn (< 900)
Góc tù (> 900)
Góc bẹt (=1800)
Tiết 27 : ôn tập chương ii
Góc là gì?

Tiết 27: ôn tập chương ii
600
300
Tiết 27 : ôn tập chương ii
Hai góc phụ nhau
: là hai góc có tổng số đo bằng 900.

Tiết 27: ôn tập chương ii
1500
300
Tiết 27 : ôn tập chương ii
Hai góc bù nhau
:là hai góc có tổng số đo bằng 1800.

Tiết 27: ôn tập chương ii
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ Ox
có:
Nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.
Ta có:
Tiết 27 : ôn tập chương ii

Tiết 27: ôn tập chương ii
O
x
y
z
Nếu: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Thì tia Oy là tia phân giác của góc xOz.
Tiết 27 : ôn tập chương ii

Tiết 27: ôn tập chương ii
Tam giác ABC là gì ?
a
.
.
b
c
Kí hiệu: ? ABC
Điểm A, B, C: ba đỉnh của tam giác
.
đỉnh
cạnh
góc
Đoạn thẳng AB, BC, AC: ba cạnh của tam giác
Góc BAC, ABC, ACB: ba góc của tam giác
Hay ? ACB
? BAC
? BCA
? CAB
? CBA
Hay A, B, C là ba góc của tam giác
Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC và CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
Tiết 27 : ôn tập chương ii

Tiết 27: ôn tập chương ii
A
b
c
m
n
Tiết 27 : ôn tập chương ii

Tiết 27: ôn tập chương ii
M là điểm trong của
N là điểm ngoài của
O
N
M
P
R
Q
Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu : (O; R)
Thế nào là đường tròn tâm O bán kính R?
Tiết 27 : ôn tập chương ii

Tiết 27: ôn tập chương ii
Cung lớn AB
O
B
Cung nhỏ AB
Dây cung AB
A
Hãy chỉ ra cung lớn ,cung nhỏ ,dây cung của đường tròn?
Tiết 27 : ôn tập chương ii

Tiết 27: ôn tập chương ii
O
Tiết 27 : ôn tập chương ii
Đường tròn
Hình tròn

Tiết 27: ôn tập chương ii
O
Bài tập trắc nghiệm : Điền vào chỗ trống.
a - Bất kì đường thẳng nào trên mặt phẳng cũng là ...... của.......
b - Mỗi góc có một ......... . Số đo của góc bẹt là..
c - Nếu tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy thì ........

d - Nếu ... ......
tia Ot là tia phân giác của góc xOy
bờ chung
hai nửa mặt phẳng đối nhau
1800
số đo xác định
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
Bài tập: Đúng hay sai?
a - Góc là một hình tạo bởi 2 tia cắt nhau.
b - Nếu tia Oz là phân giác của góc thì
c - Mọi điểm nằm trên đường tròn đều cách tâm một khoảng bằng bán kính.
d - Góc thì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy .
e - Hai góc kề là hai góc có một cạnh chung.
g - Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA.
Đ
Đ
Đ
S
S
S
Bài tập : vẽ Tia phân giác của góc
Bài tập1 : Cho góc xOy bằng 400. Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy?
Cách vẽ:
+ Vẽ
+ Vì tia Oz là tia phân giác của
Nên
Tiết 27 : ôn tập chương ii

Tiết 27: ôn tập chương ii
+ Vẽ tia Oz nằm giữa Ox; Oy sao cho
thì tia Oz chính là tia phân giác cần vẽ.
5 cm
3cm
b
c
4 cm
a
4 cm
3cm
-Vẽ đoạn thẳng BC=5cm
Cách vẽ:
-Vẽ cung tròn(B;3cm)
-Vẽ cung tròn(C;4cm)
-Lấy 1 giao điểm A của hai cung đó
-Vẽ AB, AC ta có tam giác ABC cần vẽ.
Bài tập:vẽ tam giác
Tiết 27 : ôn tập chương ii

Tiết 27: ôn tập chương ii
Bài tập 2:Vẽ tam giác ABC biết:
BC = 5 cm,AB = 3 cm, AC = 4 cm.
x
y
t
Bài tập 3 : Trên cùng một nửa m?t phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ các góc xOy bằng 600 và góc xOt bằng 300.
a/ Tia Ot cú n?m gi?a hai tia Ox v Oy khụng? Vỡ sao?
b/ So sỏnh gúc xOt v gúc tOy ?
c/ Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy hay không? Vì sao?
O
a/ Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê Ox
Ta cã xOt < xOy (300 < 600)
Nªn tia Ot n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy
b/ Ta cã tia Ot n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oy
Nªn: xOt + tOy = xOy
Hay: 300 + tOy = 600
tOy = 600 – 300
tOy = 300
Mµ xOt = 300 suy ra xOt = tOy
c/ Tõ (1) vµ (2) suy ra tia Ot lµ tia ph©n gi¸c cña xOy.
(1)
(2)
O
x
t
y
300
?
300
a/ Tia Ot cú n?m gi?a hai tia Ox v Oy khụng? Vỡ sao?
c/ Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy hay không? Vì sao?
b/ So sỏnh gúc xOt v gúc tOy ?
Hướng dẫn về nhà
Nắm vững kiến thức chương II
BTVN 33(SBT-58); 35(SBT-59); 44(SBT-61)
Xem lại các bài tập đã chữa, tiết sau kiểm tra.

Bài tập về nhà.
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy bằng 300 ,góc xOz bằng 1100 .
a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b, Tính góc yOz.
c, Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc yOz . Tính góc zOt,
xOt.Xin trân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã đến dự giờ
ngày hôm nay
 
Gửi ý kiến