Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Viết đơn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Dung
Ngày gửi: 20h:03' 14-04-2011
Dung lượng: 256.1 KB
Số lượt tải: 124
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi : Qua bài Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử , em hiểu biết gì về Cầu Long Biên qua văn bản này ?
Ti?t 122
Viết đơn
TiẾT 122. ViẾT ĐƠN.
1. Nh?ng tru?ng h?p c?n vi?t don.
-Khi cú nguy?n v?ng ho?c yờu c?u no dú mu?n duoc gi?i quy?t , ta vi?t don g?i d?n co quan , t? ch?c hay cỏ nhõn cú trỏch nhi?m v quy?n h?n d? du?c gi?i quy?t .

- Khi cú nguy?n v?ng gia nh?p Don thanh niờn c?ng s?n H? Chớ Minh, em vi?t don g?i ban Ch?p hnh Don tru?ng .
Ch?ng may b? ?m , khụng d?n l?p du?c , em vi?t don g?i cụ giỏo ch? nhi?m
xin phộp ngh? h?c
- Do hon c?nh gia dỡnh g?p khú khan , em vi?t don g?i Ban giỏm hi?u nh tru?ng xin du?cmi?m gi?m h?c phớ .
- Do so su?t , em b? m?t gi?y ch?ng nh?n t?t nghi?p Ti?u h?c . Em vi?t don xin c?p l?i.
TiẾT 122. ViẾT ĐƠN.
Trong những trường hợp trên , trường hợp nào cần phải viết đơn ,
viết gửi ai ?
Đơn trình báo hoặc Bản tường trình về việc mất chiếc xe đạp (gửi công an)
Đơn xin học lớp Nhạc và Hoạ của trường (gửi Ban Giám Hiệu)
Không viết đơn mà viết bản kiểm điểm.
Đơn xin chuyển trường (gửi Ban giám hiệu trường mới và cũ).
Tiết 124
1. Những trường hợp cần viết đơn : - Khi ta có một nguyện vọng hoặc một yêu cầu nào đó muốn được giải quyết, ta viết đơn gửi đến cơ quan, tổ chức hay cá nhân có trách nhiệm và quyền hạn để được giải quyết.
Viết đơn
TiẾT 122. ViẾT ĐƠN
2. Các loại đơn :
Căn cứ vào nội dung, hình thức trình bày, các loại đơn thường được chia làm hai loại:
Đơn theo mẫu .
b. Đơn không theo mẫu .

1. Đơn theo mẫu:

2. Đơn không theo mẫu:

Vd: Đơn xin học nghề, đơn xin việc, đơn đăng kí dự thi…
Vd: Đơn xin phép nghỉ học, đơn xin miễn giảm học phí…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…ngày…tháng….năm……

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ

Kính gửi:………………………………………………………………………………..
Họ và tên:….....................................................................................................................
Năm sinh:………………………………………………………………………………..
Nơi sinh:…………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………….
Dân tộc:………………………………………………………………………………….
Trình độ văn hoá:……………………………………………………………………….
Trình độ ngoại ngữ:……………………………………………………………………..
Nguyện vọng:……………………………………………………………………………
Lời cam đoan:……………………………………………………………………………

Xác nhận của nhà trường Người viết đơn
Hoặc địa phương nơi cư trú ( kí ghi rõ họ tên)
Đơn theo mẫu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hoá,ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng

Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng
Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau:
Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ,bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
Vì vậy em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này.
Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Em xin chân thành cảm ơn thầy.
Học sinh
(kí tên)
Nguyễn Văn A
Đơn không theo mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

…,ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN HỌC NGHỀ

Kính gửi:…………………………………………..
Họ và tên:….............................................................
Năm sinh:………………………………………….
Nơi sinh:…………………………………………..
Nơi ở hiện nay:…………………………................
Dân tộc:……………………………………………
Trình độ văn hoá:……………………….................
Trình độ ngoại ngữ:……………………………….
Nguyện vọng:……………………………………..
Lời cam đoan:……………………………………..

Xác nhận của Người viết đơn
nhà trường hoặc
địa phương nơi
cư trú ( kí ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Thanh Hoá,ngày…tháng….năm……..

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Kim Đồng. . .

Thưa thầy !
Em tên là Nguyễn Văn A, 12 tuổi, học sinh lớp 6B Trường THCS Kim Đồng,Huyện P, tỉnh Thanh Hoá, xin được trình bày với thầy một việc như sau:
Vừa qua cơn bão số 7, tiếp theo là trận lũ quét đã gây nhiều tác hại cho toàn huyện. Bão và lũ đã làm hỏng nhà cửa và đồ dùng sinh hoạt, gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình em. Sau cơn lũ,bố mẹ em lại bị ốm, kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn.
Vì vậy, em viết đơn xin nhà Trường cho em được miễn học phí trong năm học này.
Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Em xin chân thành cảm ơn thầy.
Học sinh
(kí tên)
Nguyễn Văn A
Đơn không theo mẫu
Đơn theo mẫu
Câu hỏi : Hai mẫu đơn trên có những điểm nào giống và khác nhau như thế nào?
Thảo luận nhóm- 3`
Tiết 124
+ Đơn theo mẫu : là đơn in sẵn ,có các mục nêu những nội dung cơ bản của một lá đơn , người viết đơn chỉ cần điền vào các mục cần thiết .
Viết đơn
TiẾT 122. ViẾT ĐƠN
+ Đơn không theo mẫu : Người viết đơn phải viết tay hoặc chế bản vi tính , nội dung và hình thức của đơn có thể khác loại đơn theo mẫu vì có những chi tiết liên quan đến hoàn cảnh và nguyện vọng riêng biệt của cá nhân người viết đơn.
TiÕt 122 ViÕt ®¬n
Quốc hiệu, tiêu ngữ
Ngày tháng năm viết đơn
Tên đơn
Người nhận đơn ? (cơ quan, tổ chức, cá nhân)
Người gửi đơn ? (cá nhân hay tập thể)
Lí do, nguyện vọng, đề nghị…
Chữ kí của người viết đơn
Đơn thường được trình bày theo thứ tự :
TiÕt 122 ViÕt ®¬n
2. Những nội dung không thể thiếu trong đơn :
Quốc hiệu, tiêu ngữ ; tên đơn ; tên người hoặc tổ chức nhận đơn ; tên người viết đơn ; lí do viết đơn ; ngày tháng năm viết đơn , nơi viết đơn, chữ kí của người viết đơn.
Tiết 124
1. Những trường hợp cần viết đơn:
Viết đơn
TiÕt 122 ViÕt ®¬n
2. Các loại đơn
3. Cách thức viết đơn:
Đơn phải trình bày trang trọng , ngắn gọn , sáng rõ , theo một số mục nhất định ; tên đơn phải được viết chữ in hoa.
Trình bày cách thức viết đơn?
Bài tập 1: Một bạn học sinh viết đơn xin nghỉ học như sau:
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 61
Hôm qua em đi học về. Chẳng may bị ngã xe đạp. Chân em bị đau nên em không thể đến lớp học được. Em vô cùng ân hận vì mình đã không cẩn thận làm cha mẹ buồn. Em viết đơn này xin phép cho em nghỉ một vài buổi học, khi nào em khỏi em sẽ tiếp tục đi học.
Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.
Em xin chân thành cảm ơn cô.
TiÕt 122 ViÕt ®¬n
II. Luyện tập :
2, Không nên đưa yếu tố nào vào trong đơn từ ?
A. Trình bày lí do
B. Đề đạt nguyện vọng
C. Bày tỏ tình cảm, cảm xúc
D. Cả 3 đáp án trên.
1.Theo em đơn trên thiếu mục nào?
A. Quốc hiệu, tên đơn;
B. Tên đơn, chữ kí người viết đơn,ngày tháng năm;
C. Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên người viết,cảm ơn và cam đoan;
D. Quốc hiệu,tiêu ngữ, tên người viết,ngày tháng, chữ kí người viết đơn.
D
C
TiẾT 122. ViẾT ĐƠN
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp 61
Hôm qua em đi học về. Chẳng may bị ngã xe đạp. Chân em bị đau nên em không thể đến lớp học được. Em vô cùng ân hận vì mình đã không cẩn thận làm cha mẹ buồn. Vì vậy em viết đơn này xin phép cho em nghỉ một vài buổi học, khi nào em khỏi em sẽ tiếp tục đi học.
Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.
Em xin chân thành cảm ơn cô.
VI – Luyện tập :
Ti?T 122. Vi?T DON
VI – Luyện tập :
Bài tập 2 : Em hãy viết đơn xin nghỉ học

h­íng dÉn häc sinh häc bµi
- Nắm vững cách viết đơn.
- Sưu tầm một số đơn để tham khảo .
Soạn bài Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
+Đọc kĩ văn bản – Trả lời câu hỏi SGK
Bài học đến đây kết thúc
Kính chúc quý thầy cô luôn thành công trong công tác
Các em học sinh luôn luôn học giỏi
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓