Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 32. Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Bình An
Ngày gửi: 06h:03' 15-04-2011
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 1136
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI HÒA A
LỚP
4C
LTVC
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
Bi cu:
Tìm trạng ngữ chỉ nơi chốn trong các câu sau:
b. Ngoài đồng, đàn tr©u ®ang thung th¨ng gÆm cá.
a.Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội.
Trên bờ
b. Ngoài đồng
Em hãy đặt câu có trạng ngữ chỉ thời gian.
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
I. Nhận xét:
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
Em hãy đọc các câu dưới đây và cho biết bộ phận nào là trạng ngữ.
Không khí của triều đình thật là ảo não. Đúng lúc đó, một viên thị vệ hớt hải chạy vào:
-Tâu bệ hạ! Thần vừa tóm được một kẻ đang cười sằng sặc ngoài đường.
Theo Trần Đức Tiến
Đúng lúc
đó
Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
Bộ phận trạng ngữ “Đúng lúc đó” bổ sung ý nghĩa gì cho câu?
Bộ phận trạng ngữ “Đúng lúc đó” bổ sung ý nghĩa thời gian cho câu.
Theo em trạng ngữ mà bổ sung ý nghĩa về thời gian được gọi là trạng ngữ gì?
Trạng ngữ mà bổ sung ý nghĩa về thời gian được gọi là trạng ngữ chỉ thời gian.
Em hãy đặt c©u hái cho tr¹ng ng÷ “ ®óng lóc ®ã” trong c©u:
“ §óng lóc ®ã, mét viªn thÞ vÖ ch¹y vµo:”
Viên thị vệ hớt hải chạy vào khi nào?
Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
Khi nào viên thị vệ hớt hải chạy vào ?
N?u d?t khi no ? d?u câu thì có nghĩa là hớt hải về sự việc chưa diễn ra.
Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
Để xác định thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu trạng ngữ nào?
Để xác định thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ thời gian.
Trạng ngữ thời gian trả lời cho câu hỏi nào?
Trạng ngữ thời gian trả lời cho các câu hỏi Bao giờ ?, Khi nào?, Bao giờ…
II.Ghi nhớ:
Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
1. Để xác định thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu, ta có thể thêm vào câu những trạng ngữ thời gian.
2. Trạng ngữ thời gian trả lời cho các câu hỏi Bao giờ ?, Khi nào?, Bao giờ…
Em hãy cho ví dụ về trạng ngữ chỉ thời gian.
III. LuyÖn tËp:
Bài 1: Tìm trạng ngữ chỉ thời gian trong các câu sau:
Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
a) Buổi sáng hôm nay, mùa đông đột nhiên đến, không báo cho biết trước. Vừa mới ngày hôm qua, trời hãy còn nắng ấm và hanh, cái nắng về cuối tháng mười làm nứt nẻ đất ruộng và làm giòn khô những chiếc lá rơi. Thế mà qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổi gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu đến làm cho người ta tưởng đang ở giữa mùa đông rét mướt.
Theo Thạch Lam
Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
III. LuyÖn tËp:
Bài 1: Tìm trạng ngữ chỉ thời gian trong các câu sau:
b) Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã thích tranh lợn, gà, chuột, ếch, tranh cây dừa, tranh tố nữ của làng Hồ. Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân.
Theo Vũ Tú Nam
Từ ngày còn ít tuổi
Mỗi lần Tết đến

Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
III. LuyÖn tËp:
Bài 2: Thêm trạng ngữ cho trong ngoặc đơn vào những chỗ thích hợp để đoạn văn được mạch lạc.
a. Cây gạo làm việc bền bỉ đêm ngày, chuyên cần lấy từ đất, nước và ánh sáng nguồn sinh lực và sức trẻ vô tận. Cây chỉ còn những cành trơ trụi, nom như cằn cỗi. Nhưng không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây. Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc nảy hoa, lại gọi chim chóc tới, cành cây đầy tiếng hót và màu đỏ thắm. Cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những múi bông trắng nuột nà.
Theo Vũ Tú Nam
(Trạng ngữ: đến ngày đến tháng; mùa đông)
a. Cây gạo làm việc bền bỉ đêm ngày, chuyên cần lấy từ đất, nước và ánh sáng nguồn sinh lực và sức trẻ vô tận. Mùa đông,cây chỉ còn những cành trơ trụi, nom như cằn cỗi. Nhưng không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây. Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc nảy hoa, lại gọi chim chóc tới, cành cây đầy tiếng hót và màu đỏ thắm. Cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những múi bông trắng nuột nà.
Theo Vũ Tú Nam
a. Cây gạo làm việc bền bỉ đêm ngày, chuyên cần lấy từ đất, nước và ánh sáng nguồn sinh lực và sức trẻ vô tận. Mùa đông,cây chỉ còn những cành trơ trụi, nom như cằn cỗi. Nhưng không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thân cây. Xuân đến, lập tức cây gạo già lại trổ lộc nảy hoa, lại gọi chim chóc tới, cành cây đầy tiếng hót và màu đỏ thắm. Đến ngày đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn những múi bông trắng nuột nà.
Theo Vũ Tú Nam

Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
III. LuyÖn tËp:
Bài 2: Thêm trạng ngữ cho trong ngoặc đơn vào những chỗ thích hợp để đoạn văn được mạch lạc.
b. Ở Trường Sơn, mỗi khi trời nổi gió, cảnh tượng thật là dữ dội. Những cây đại thụ có khi cũng bị bật gốc cuốn tung xuống vực thẳm. Cánh chim đại bàng vẫn bay lượn trên bầu trời. Có lúc chim cụp cánh lao vút đi như một mũi tên. Chim lại vẫy cánh, đạp gió vút lên cao.
Theo Thiên Lương
(Trạng ngữ: có lúc; giữa lúc gió đang gào thét ấy)

Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
III. LuyÖn tËp:
Bài 2: Thêm trạng ngữ cho trong ngoặc đơn vào những chỗ thích hợp để đoạn văn được mạch lạc.
b. Ở Trường Sơn, mỗi khi trời nổi gió, cảnh tượng thật là dữ dội. Những cây đại thụ có khi cũng bị bật gốc cuốn tung xuống vực thẳm. Giữa lúc gió đang gào thét ấy, cánh chim đại bàng vẫn bay lượn trên bầu trời. Có lúc chim cụp cánh lao vút đi như một mũi tên. Có lúc, chim lại vẫy cánh, đạp gió vút lên cao.
Theo Thiên Lương
Để làm rõ thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu, ta thêm trạng ngữ gì?.
Củng cố dặn dò
Thêm trạng ngữ chỉ th?i gian cho câu
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2011
Luyện từ và câu
Để làm rõ thời gian diễn ra sự việc nêu trong câu, ta thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu.
Trạng ngữ chỉ thời gian trả lời cho câu hỏi nào?
Trạng ngữ chỉ thời gian trả lời cho câu hỏi Bao giờ?, Khi nào?, Mấy giờ?...
Em hãy đặt một câu có trạng ngữ chỉ thời gian.
No_avatar

cái chỗ kia bài 2 a hơi mờ một tí k thấy gì cảLỡ lờiKhông biết ngượngLè lưỡi:DKhócLè lưỡiLè lưỡi

 
Gửi ý kiến