Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Ngọc Ly
Ngày gửi: 10h:30' 15-04-2011
Dung lượng: 482.0 KB
Số lượt tải: 533
Số lượt thích: 0 người
Lớp 8A trường THCS AN L?P
Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1.Nguồn gốc của pháp luật

Khi Nhà nước chưa xuất hiện trong xã hội có tồn tại pháp luật không?


Pháp luật xuất hiện từ khi nào?
Khi Nhà nước chưa xuất hiện (xã hội chưa có giai cấp) chưa tồn tại pháp luật
Pháp luật chỉ xuất hiện trong xã hội có giai cấp
Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
Sự ra đời của pháp luật gắn liền với sự ra đời của Nhà Nước
Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
Con đường hình thành pháp luật:

1.Những qui phạm xã hội được đề lên thành luật

VD:Điều 14 - Luật Lao động năm 2002
“Giải quyết việc làm, bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của Nhà nước, của các doanh nghiệp và toàn xã hội”

2.Thông qua hoạt động lập pháp
(đề ra những qui phạm pháp luật mới để điều chỉnh những quan hệ xã hội mới phát sinh )


VD:Điều 48 - Luật Hôn nhân và Gia đình
“Anh , chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có nghĩa vụ đùm bọc, nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục con”


Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(TIẾT 1)
* Hãy điền nội dung vào bảng sau:
Nhà Nước
Mọi công dân
Thuyết phục,giáo dục,cưỡng chế
Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
2.Khái niệm pháp luật


Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
Pháp luật là gì?
Pháp luật là những qui tắc xử sự chung,có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.


Hiến pháp 1992
Điều 74 : “Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước,tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào
Nghiêm cấm việc trả thù nguời khiếu nại tố cáo hoặc lợi dụng khiếu nại tố cáo để vu khống ,vu cáo làm hại người khác”
Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
Đối với quyền khiếu nại, tố cáo; công dân được phép làm gì và không được phép làm gì?
Công dân được khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước,tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào
Công dân không được trả thù nguời khiếu nại tố cáo hoặc lợi dụng khiếu nại tố cáo để vu khống ,vu cáo làm hại người khác
Thí dụ minh hoạ
Hiến pháp 1992
Điều 74 : Công dân có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước,tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc bất cứ cá nhân nào
Nghiêm cấm việc trả thù nguời khiếu nại tố cáo hoặc lợi dụng khiếu nại tố cáo để vu khống ,vu cáo làm hại người khác
Bộ luật hình sự 1999

Điều 132 : Tội xâm phạm quyền khiếu nại tố cáo

2.Người nào trả thù người khiếu nại , tố cáo thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm
Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
3. Đặc điểm của pháp luật


Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
Nêu nội dung điều 74 - Hiến pháp 1992 và điều 132 - Bộ luật Hình sự 1999 ?
Qui định về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Đối tượng phải tuân theo qui định đó là ai?
Mọi công dân nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
a.Tính qui phạm phổ biến :
Các qui định của pháp luật là thước đo hành vi của mọi người, có tính phổ biến chung, được áp dụng nhiều lần trong phạm vi rộng lớn

Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
3. Đặc điểm của pháp luật
-Về nội dung: được qui định rõ ràng, chính xác, cụ thể trong các qui phạm
-Về hình thức: thể hiện dưới dang văn bản, sử dung từ ngữ khoa học(chính xác ,một nghĩa)
Hãy nhận xét về nội dung và hình thức của điều luật trên?
b.Tính xác định chặt chẽ:
các điều luật được qui định rõ ràng, chính các, chặt chẽ, thể hiện trong các văn bản pháp luật
Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
3. Đặc điểm của pháp luật


c.Tính cưỡng chế: pháp luật do nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện,bắt buộc mọi người phải tuân theo,không phụ thuộc vào sở thích của bất cứ ai
Việc thực hiện những qui định trên phụ thuộc vào :
Sở thích của cá nhân
Sở thích của một tổ chức
Không phụ thuộc vào sở thích của bất cứ ai

Nếu vi phạm điều luật đó thì công dân phải chịu trách nhiệm như thế nào ?Nếu vi phạm những qui định đó thì sẽ bị trừng phạt
Hoàn thành những câu sau
1.Sự ra đời của pháp luật gắn liền với ….
2.Pháp luật là …
sự ra đời của nhà nước
những qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục,cưỡng chế
3.Pháp luật mang 3 đặc điểm cơ bản là :
a.Tính …. …
b.Tính …
c.Tính …
qui phạm phổ biến
xác định chặt chẽ
bắt buộc
Bài 21:PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (TIẾT 1)
 
Gửi ý kiến