Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HKII- LỚP 5

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tự làm
Người gửi: Phạm Thị Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:09' 19-04-2011
Dung lượng: 340.0 KB
Số lượt tải: 212
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2010- 2011
Môn : Toán - Lớp 5
Giáo viên thực hiện:
Ngô Thị Hà Nguyệt
Tập trung ôn tập các kiến thức :
- Kiến thức ban đầu về số thập phân, kĩ năng thực hành tính với số thập phân, tỉ số phần trăm.
Tính diện tích một số hình đã học.
Giải bài toán về chuyển động đều.
PHẦN I: Khoanh vào câu trả lời đúng
1/ Số thập phân gồm 5 đơn vị, 7 phần trăm , 2 phần nghìn được viết là:
A. 5,720 B.5,072 C.5,027 D.5,702
2/ Để kết quả so sánh số thập phân 1,278 <1,2a5 <1,287 là đúng thì chữ số thích hợp thay vào chữ số a là:
A.6 B.7 C.8 D.9
3/ Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
A.0,24 B.0,75 C.7,5 D.3,4
4/ Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 650 kg =... ... tấn là:
A.65 B.6,5 C.0,65 D.0,065
5/ Số lớn nhất trong các số : 23,7; 23,67; 23,321; 23,76 là:

A.23,7 B.23,321 C.23,67 D.23,76
6/ Thể tích của một bục gỗ hình lập phương có cạnh 5dm là:
A.125 B.125dm C.125dm2 D. 125 dm3
7/ 10% của 8 dm là:
A. 10 cm B.70 cm C.8cm D. 0,8


8/ Chữ số 5 trong số 14,205 thuộc hàng nào?
A. Hàng đơn vị B. Hàng trăm
C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn
9/ 15% của số x là 30. Vậy số x là:
A.20 B. 50 C. 150 D. 200
10/ Viết số đo thời gian: 4 giờ 45 phút dưới dạng số thập phân với đơn vị đo là giờ thì có kết quả là:
A. 4,45 giờ B. 4,75 giờ
C. 4,15 giờ D. 4,25 giờ11/ Thể tích của hình lập phương tăng bao nhiêu lần khi độ dài cạnh tăng lên 3 lần?
A. 3 lần B. 6 lần C. 9 lần D. 27 lần
12/ Giá trị của biểu thức 65,6 : 8 + 0,518 x 100 là:
A. 60 B. 8,2 C.51,8 D.871,8
13/ Diện tích hình thang ABCD là
A. 18 dm
B. 36dm
C. 36 dm2
D. 18 dm2

A
B
D
C
4 dm
6 dm
3,6 dm
14/ 0,5% = ?

A. B.


C. D.

15/ Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 47,859 = 40 + 7 + ........+ 0,05 + 0,009 là :
A. 800 B. 80 C.0,8 D.8
16/ Khoảng thời gian từ lúc 7 giờ 10 phút đến 8 giờ 5 phút là:
A.50 phút B. 5 phút
C.45 phút D.55 phút


17/ Diện tích toàn phần của hình lập phương là 96cm2 . Hỏi cạnh đó dài bao nhiêu?
A.9cm B.6cm C.3cm D. 4cm
18/ Một đội bóng thi đấu 20 trận, thắng 12 trận. Tỉ số phần trăm trận thắng của đội bóng đó là:
A. 12% B.40% C.32% D.60%
19/ Một trường có 150 học sinh giỏi. Tính ra số học sinh giỏi chiếm 30% số học sinh toàn trường. Vậy số học sinh toàn trường là:
A. 300 học sinh B.400 học sinh
C.500 học sinh D.600 học sinh

20/ Tìm 24% của 235kg:
A. 56,4 B.5,64 C. 564 D. 979,1

PHẦN 2
1/ Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
a. 30,001.......... 30,01 279,5 ............ 279,49
0,75 ........... 10, 750 49,589............ 49,59 0,91 ............. 0,89 326,300 .......... 326,3
26,1 ............. 26,099 0,186 ........... 10,806

2/ Đặt tính rồi tính:
a. 5,668 + 31,3 b. 205,8 - 57,068
37,08 x 4,2 21,35 : 7

D.36,142


346 + 4,5 + 8,93 10,6 : 4,24
46,8 x 0,25 689,82 - 567,01
3/ Tính
a. 3 giờ 15 phút + 5 giờ 45 phút
b. 10 năm 6 tháng – 6 năm 2 tháng
c. 3 giờ 20 phút - 2 giờ 35 phút
d. 4 phút 25 giây x 6
e. 1 giờ 40 giây : 5
g. 0,5 giây x 4
h. 16,8 giờ : 3
i. 7 giờ 15 phút : 5
4/ Đổi các đơn vị đo sau:
a. 2mm = ........... dm b. 7 ha 68 m2 = .......... ha
7800 m2 =............ha 4 tạ 38kg = ........... tấn
1 m3 35 cm3 = .......cm3 4,5 giờ = .....giờ......phút
570 dm3 =............m3 4755 dm3 = ......... m3
5/ Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a. 457 + 218 + 143 b. 15,86 + 44,17 + 14,14
0,25 X 611,7 x 40 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72
36,4 x 99 + 36 + 0,4 0,125 x 6,94 x 80

6/ Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 45km/ giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính quãng đường AB.
7/ Môt phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m,.Người ta sơn trần nhà và bốn mặt tường phía trong phòng học, mỗi mét vuông hết 25.000 tiền sơn.Biết diện tích của các cửa là 15m2, hỏi sơn phòng học đó hết tất cả bao nhiêu tiền sơn?
8/ Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính
( không có nắp) có chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 45cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 35cm. a. Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó.
b. Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 10dm3 . Hỏi mực nước trong bể lúc này cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

9/ Một người làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ được 5 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm 1 sản phẩm hết bao nhiêu thời gian?
10/ Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 13,5dm, chiều rộng 6,5dm và cao 10dm. Tính:
a. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình đó.
b. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật.

13,5dm
10dm
6,5dm
11/ a. Tính diện tích của bồn hoa có dạng hình tròn nằm trong ô trồng cỏ có dạng hình vuông với các kích thước ghi trên hình vẽ.
b. Tính diện tích phần trồng cỏ
( đã tô đậm).

12/ Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh DC và có kích thước như hình vẽ:
a. Trong hình trên có mấy hình tam giác ?
b. Tính chu vi của hình chữ nhật?
c. Tính diện tích hình tam giác ADM?5,2m
A
D
C
B
M
32 cm
16cm
12/ Tỉnh A và B cách nhau 180km. Cùng một lúc có hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau .
a. Hỏi một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
b. Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng vận tốc ô tô đi từ B.

13/ Tính diện tích hình tròn có bán kính 12,5 m.

14/ Một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 2m và chiều cao 1,5m. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước?
15/ Lúc 6 giờ 48 phút, một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 43,4km/ giờ. Cùng lúc đó, một người đi xe máy từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 31,6 km/ giờ. Quãng đường từ A đến B dài 270 km. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
16/ Vận tốc của ca nô khi nước lặng là 13km/giờ. Vận tốc của dòng nước là 3km/giờ. Tính vận tốc của ca nô khi đi xuôi dòng và vận tốc của ca nô khi đi ngược dòng.
17/ Một ô tô đi từ A đuổi theo một xe máy đi từ B ( hai xe cùng khởi hành một lúc) và sau 2 giờ thì đuổi kịp xe máy tại C ( xem hình vẽ). Biết vận tốc ô tô là 65 km/giờ, vận tốc xe máy là 45km/ giờ. Tính quãng đường AB.


A
B
C
Ô tô
Xe máy
Gặp nhau
18/ Tìm 2 số biết tổng và tỉ số của chúng đều bằng 0,25.
19/ Tính bằng cách thuận tiện nhất:
1,1 + 1,2 +1,3 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 + 1,9
20/ Tìm các số 1a8b cùng chia hết cho 5 và 9CHÚC CÁC EM ĐẠT KẾT QUẢ TỐT
 
Gửi ý kiến