Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các bài Luyện tập

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Lý
Ngày gửi: 21h:51' 22-04-2011
Dung lượng: 923.5 KB
Số lượt tải: 386
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô đến dự giờ.
Lớp 10H
Kiến thức cần nhớ
2) Phương trình chính tắc của elip:
3)Các thành phần của elip
với b2 = a2 – c2
A1A2 = 2a gọi là trục lớn của elip
B1B2 = 2b gọi là trục nhỏ của elip
1) Định nghĩa đường elip:

(E)= M: MF1 + MF2= 2a (a > c > 0)
F1(-c; 0), F2(c; 0) gọi là các tiêu điểm của elip.
A1(-a; 0), A2(a; 0), B1(0;-b), B2(0; b) là các đỉnh của elip.
F1F2 = 2c gọi là tiêu cự của elip.
{
}
Và 0 < b < a
Dạng 2
Lập phương trình chính tắc của e líp khi biết các thành phần của elip
Dạng 1
Xác định các thành phần của elíp khi biết pt chính tắc của elíp
Bài tập
phương trình đường Elip
Dạng 3
CM điểm M di động trên một e líp
I. Kiến thức cần nhớ
Phương trình chính tắc của elip là:
,
2. Thành phần của elip :
F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
II. Bài tập
Dạng 1: Xác định thành phần của elip khi biết pt chính tắc của nó.
Phương pháp:Dựa vào pt elip tìm các đại lượng a, b, c,…
F1F2 = 2c là tiêu cự
0 < b < a
Bài1: Xác định độ dài các trục, toạ độ các tiêu điểm, các đỉnh của elip có pt:
Ta có a2 = 25  a = 5
b2 = 9  b = 3
Vậy (E) có trục lớn: A1A2= 10
trục nhỏ B1B2 = 6
Hai tiêu điểm F1(-4;0) ; F2(4;0)
Các đỉnh: A1(-5;0) A2(5;0)
B1(0;-3) B2(0;3)
với b2 = a2 –c2 ,
I. Kiến thức cần nhớ
Phương trình chính tắc của Elip là:

2. Thành phần của Elip :
F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
II. Bài tập
Dạng 1: Xác định thành phần của elip khi biết pt chính tắc của nó.
Phương pháp:Dựa vào pt elip tìm các đại lượng a, b, c,…
F1F2 = 2c là tiêu cự
0 < b Bài 1: Xác định độ dài các trục, toạ độ các tiêu điểm, các đỉnh của elip có pt sau:


với b2 = a2 – c2 ,
I. Kiến thức cần nhớ
1.Phương trình chính tắc của elip là:
,
2. Thành phần của elip :
F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
II. Bài tập
Dạng 2: Lập phương trình chính tắc của elip khi biết các thành phần đủ để xác định elip đó.
Phương pháp: Từ thành phần đã biết cần xác định a, b
F1F2 = 2c là tiêu cự
0 < b < a
Bài 2: Lập pt chính tắc của elip biết
a.Độ dài trục lớn bằng 8, trục nhỏ bằng 6
Ta có 2a = 8  a = 4
2b = 6  b = 3
Phương trình elip là:
b. Độ dài trục lớn bằng 10, tiêu cự bằng 6
Ta có 2a = 10  a = 5
2c = 6  c = 3
 b2 = a2 – c2
= 52 – 32 = 16
Phương trình elip là:
với b2 = a2 – c2 ,

I. Kiến thức cần nhớ
Phương trình chính tắc của Elip là:
,
2. Thành phần của Elip :
F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
II. Bài tập
Dạng 2: Lập phương trình chính tắc của elip khi biết các thành phần đủ để xác định elip đó.
Phương pháp: Từ thành phần đã biết cần xác đinh a, b
F1F2 = 2c là tiêu cự
0 < b < a
Bài 3: Lập pt chính tắc của elip biết
a.
Thay toạ độ M, N vào pt (E) ta có:
Vây pt (E) là:
với b2 = a2 – c2 ,
I. Kiến thức cần nhớ
Phương trình chính tắc của Elip là:
(b2 = a2 - c2, )
2. Thành phần của Elip :
F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
II. Bài tập
Dạng 1: Lập phương trình chính tắc của elip khi biết các thành phần đủ để xác định elip đó.
Phương pháp: Từ thành phần đã biết cần xác đinh a, b (a2, b2)
F1F2 = 2c là tiêu cự
0 < b < a
Bài 2: Lập pt chính tắc của elip biết
b. Một tiêu điểm là F 1 và điểm
Phương trình elip (E) dạng
nằm trên elip
(E)
 a2 = b2 + c2 = b2 + 3
F1
Vây pt (E) là:
I. Kiến thức cần nhớ
Phương trình chính tắc của Elip là:
(b2 = a2 - c2, )
2. Thành phần của Elip :
F1 (- c; 0) F2 (c ; 0) là 2 tiêu điểm
A1 (- a ; 0) A2 (a ; 0)
B1 ( 0 ; - b) ; B2 (0 ; b) là 4 đỉnh
A1A2 = 2a là độ dài trục lớn
B1B2 = 2b là độ dài trục nhỏ
II. Bài tập
Dạng 3: CM Điểm M di động trên một (E)
Phương pháp:
C1. Chứng minh MF1+ MF2 = 2a>F1F2
F1F2 = 2c là tiêu cự
0 < b < a
C2: Chứng minh trong mặt phẳng Oxy , M( x;y) thoả mãn pt:
Bài 6.Trong mặt phẳng Oxy cho M(x;y) thoả mãn
t- tham sô. Chứng minh M di động trên Elip.
Hoàn thành các bài tập đã chữa.
Nắm vững các dạng bài tập về phương trình Elip
Làm bài tập SGK trang 88, 89
Chuẩn bị bai ôn tập chương.
Hướng dẫn về nhà
Xin chân thành cảm ơn các Thầy, cô giáo
và các em!
No_avatar

anh em ai co bon tieu thi dis kon me gia nay vang lun nghe

Ngây&nbsp;thơ

 

 

 

 

 
Gửi ý kiến