Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Giới thiệu CT, SGK Tin học THCS

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD-ĐT Thừa Thiên - Huế
Người gửi: Hoàng Ngọc Kiểu (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:18' 24-04-2011
Dung lượng: 451.0 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
GIỚI THIỆU
CHƯƠNG TRÌNH VÀ
SGK TIN HỌC THCS, Q4
Lê Văn Thoại: 0914 066 565
levanthoai@thuathienhue.edu.vn
Nội dung
Những vấn đề chung
Chương trình, SGK Tin học THCS - Phần 4
Chuẩn KTKN
Tài liệu tham khảo
SGK Tin học dành cho THCS, Quyển 4
SGV Tin học dành cho THCS, Quyển 4
Sách Bài tập Tin học dành cho THCS, Quyển 4
Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chương trình và SGK Tin học dành cho THCS, Quyển 4
Những vấn đề chung
Mục tiêu
Trang bị cho HS những hiểu biết cơ bản ở mức phổ thông về công nghệ thông tin và vai trò của nó trong xã hội hiện đại
Giúp HS bước đầu làm quen với phương pháp giải quyết vấn đề theo quy trình công nghệ và kĩ năng sử dụng máy tính
Hỗ trợ cho hoạt động học tập của học sinh, góp phần làm tăng hiệu quả giáo dục
Một số đặc thù
Tin học là lĩnh vực phát triển nhanh
Hai khuynh hướng thường gặp trong các chương trình đào tạo Tin học: quá thiên về lý thuyết hoặc chỉ chú ý tới kỹ năng
Cần coi trọng thực hành và phát triển kĩ năng
Đặc điểm môn Tin học THCS
Tin học đã được đưa vào dạy ở cấp TH, nhưng tự chọn không bắt buộc
Ở cấp THCS: tự chọn bắt buộc
Môn học mới. Yêu cầu về đội ngũ GV
LT kết hợp thực hành  yêu cầu về CSVC
Khả năng tiếp cận Tin học không đồng đều của HS
Ba mục tiêu cần đạt: kiến thức, kỹ năng, thái độ ◄
Chương trình Tin học THCS
Phần 1 (lớp 6)
Một số khái niệm cơ bản về tin học
Hệ điều hành
Soạn thảo văn bản
Phần mềm học tập
Phần 2 (lớp 7)
Bảng tính điện tử
Phần mềm học tập
Chương trình Tin học THCS
Phần 3 (lớp 8)
Lập trình đơn giản
Phần mềm học tập
Phần 4 (lớp 9)
Mạng máy tính và Internet
Phần mềm trình chiếu
Đa phương tiện
Bảo vệ dữ liệu, phòng chống virus, Tin học và xã hội
Chương trình Tin học THCS P4
Mạng máy tính và Internet
Phần mềm trình chiếu
Đa phương tiện
Bảo vệ dữ liệu, phòng chống virus
Tin học và xã hội
(TLBDGV, trang 11-13)

Giới thiệu SGK
Tin học dành cho THCS, Q4
Một số định hướng của SGK
Phù hợp với chương trình
Nội dung chọn lọc phù hợp lứa tuổi, ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp kênh chữ, kênh hình
Cung cấp kỹ năng trên cơ sở tư duy hợp lý (không phụ thuộc phiên bản phần mềm)
Cung cấp kiến thức bổ sung qua các bài đọc thêm
Một số định hướng của SGK
Thể hiện đúng các nội dung, yêu cầu của chương trình
Tập trung vào những kiến thức định hướng
Tiếp cận trình độ khu vực và thế giới
Định hướng kiến thức, giúp học sinh phát huy những yếu tố tích cực của CNTT, tăng cường khả năng tự học
Một số định hướng của SGK
Nội dung, cách trình bày và diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu thông qua mô tả và các ví dụ minh hoạ cụ thể
Hỗ trợ đổi mới PPDH
Quan tâm đặc tính lứa tuổi
Nội dung SGK
(14+12+9)
Chương 1. Mạng máy tính và Internet: 5 bài LT và 04 bài TH, 03 bài đọc thêm
Chương 2. Một số vấn đề xã hội của Tin học: 2 bài LT, 01 bài TH, 01 bài đọc thêm
Chương 3. Phần mềm trình chiếu: 05 bài LT, 05 bài TH, 04 bài đọc thêm
Chương 4. Đa phương tiện: 02 bài LT, 02 bài TH và 01 bài đọc thêm ◄
Chuẩn KTKN
Yêu cầu xuyên suốt:

BIẾT!
Chương 1
Mạng máy tính và Internet
Chuẩn kiến thức – C1
Biết khái niệm mạng máy tính, vai trò của mạng máy tính trong xã hội
Biết Internet là mạng thông tin toàn cầu và những lợi ích của Internet
Biết chức năng của một trình duyệt web
Biết một số cách tìm kiếm thông tin thông dụng trên Internet và lưu trữ thông tin tìm kiếm được.
Chuẩn kiến thức – C1 (t)
Biết lợi ích của thư điện tử
Biết cách tạo và đăng nhập vào hộp thư điện tử
Biết cách gửi và nhận thư
Biết các thao tác chủ yếu để tạo một trang web
Chuẩn kỹ năng – C1
Sử dụng được trình duyệt web.
Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin và lưu được những thông tin lấy từ Internet
Tạo được một hộp thư điện tử
Gửi được thư và nhận thư trả lời
Tạo được trang web đơn giản bằng cách sử dụng mẫu có sẵn
Nội dung cụ thể C1
Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính (2 tiết)
Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet (2 tiết)
Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (2 tiết)
Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để truy cập web (2 tiết)
Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet (2 tiết)
Nội dung cụ thể C1 (t)
Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử (2 tiết)
Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử (2 tiết)
Bài 5. Tạo trang web bằng phần mềm Kompozer (2 tiết)
Bài thực hành 4. Tạo trang web đơn giản (4 tiết)
Chương 2
Một số vấn đề xã hội
của Tin học
Chuẩn kiến thức – C2
Biết khái niệm virus máy tính
Biết được một số tình huống nhiễm và lây lan virus máy tính và các sự cố dẫn đến tổn thất dữ liệu
Biết một số cách bảo vệ dữ liệu
Biết các lợi ích và các mặt hạn chế của CNTT
Biết một số vấn đề pháp lí và đạo đức trong xã hội tin học hoá.
Chuẩn kỹ năng – C2
Sử dụng được một số phần mềm phòng chống virus
Thực hiện được sao lưu dữ liệu
Chuẩn thái độ – C2
Có thái độ đúng đắn sử dụng thông tin theo quy định
Có ý thức ứng dụng tin học trong học tập và cuộc sống
Nội dung cụ thể C2
Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính (2 tiết)
Bài thực hành 5. Sao lưu dự phòng và quét virus (2 tiết)
Bài 7. Tin học và xã hội (2 tiết)
Chương 3
Phần mềm trình chiếu
Chuẩn kiến thức – C3
Biết cách tạo một tệp mới theo kiểu mẫu có sẵn
Biết mở một tệp chứa một trình chiếu có sẵn
Biết tạo màu cho văn bản
Biết tạo một số hiệu ứng
Chuẩn kỹ năng – C3
Tạo được một phiên trình diễn gồm một vài trang chiếu đơn giản
Tạo được một vài hiệu ứng cho phiên trình diễn
Nội dung cụ thể C3
Bài 8. Phần mềm trình chiếu là gì? (2 tiết)
Bài 9. Bài trình chiếu (2 tiết)
Bài thực hành 6. Bài trình chiếu đầu tiên của em (2 tiết)
Bài 10. Màu sắc trên trang chiếu (2 tiết)
Bài thực hành 7 Thêm màu sắc cho bài trình chiếu (2 tiết)
Nội dung cụ thể C3 (t)
Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu (2 tiết)
Bài thực hành 8. Trình bày thông tin bằng hình ảnh (2 tiết)
Bài 12. Tạo các hiệu ứng động (2 tiết)
Bài thực hành 9. Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động (2 tiết)
Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (4 tiết)
Chương 4
Đa phương tiện
Chuẩn kiến thức – C4
Biết xu hướng của công nghệ đa phương tiện hiện nay
Biết các thành phần của sản phẩm đa phương tiện (văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoạt hình)
Biết cách thực hiện để có được một sản phẩm đa phương tiện
Chuẩn kỹ năng – C4
Sử dụng được phần mềm công cụ và các tư liệu để tạo một sản phẩm đa phương tiện
Nội dung cụ thể C4
Bài 13. Thông tin đa phương tiện (2 tiết)
Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động (2 tiết)
Bài thực hành 11. Tạo ảnh động đơn giản (2 tiết)
Bài thực hành 12. Tạo sản phẩm đa phương tiện (4 tiết)
Đề xuất phân bổ thời lượng
Một số lưu ý
04 chương, 05 mảng kiến thức
Nội dung được chia thành các bài lí thuyết và bài thực hành, mỗi bài 2 tiết, kể cả trả lời câu hỏi và bài tập
Riêng một số bài thực hành mang tính tổng hợp được biên soạn để học sinh thực hiện trong 4 tiết
Trình tự trình bày: bài LT - bài TH
Cấu trúc của mỗi bài lí thuyết: các mục nội dung kiến thức - mục Ghi nhớ - mục Câu hỏi và bài tập
Một số lưu ý
Ngay sau bài lí thuyết là bài thực hành tương ứng
Thời lượng dự kiến dành cho ôn tập và kiểm tra là 12 tiết
Các bài đọc thêm cung cấp thông tin bổ trợ, hữu ích, làm tăng tính hấp dẫn nhưng không phải là nội dung bắt buộc
Sách giáo viên được phát hành kèm theo đĩa CD với một số tư liệu có sẵn giúp HS thực hành
Một số lưu ý
Phân bổ thời lượng cho các bài lí thuyết, thực hành là tương đối
Chú ý mặt bằng hiểu biết tin học vùng miền và điều kiện CSVC để chuẩn bị nội dung giảng dạy và điều tiết tốc độ GD
Học gắn với hành
Tránh diễn đạt hàn lâm, tăng cường ví dụ mô tả để diễn giải kiến thức
Tạo điều kiện có đủ giờ thực hành theo yêu cầu
Tập thói quen làm việc theo nhóm
Gợi ý về phương pháp DH
Hướng tới tự học, tự khám phá và phát hiện tri thức thông qua các hoạt động dưới sự hướng dẫn của GV
Phát huy hiệu quả việc học theo nhóm (đặc biệt đối với những nơi khó khăn về CSVC)
Phương pháp
Hướng dẫn HS học khám phá phần mềm theo nguyên tắc thử và sai; HS hỗ trợ lẫn nhau theo cách truyền khẩu
Nên tổ chức học theo nhóm để rèn luyện tính cộng tác trong làm việc
Điều kiện tiếp cận và sử dụng máy tính của HS không đồng đều  nên tổ chức để học sinh hỗ trợ lẫn nhauGợi ý về điều kiện dạy học
Tối thiểu: máy tính, phần mềm, kết nối Internet
Các tiết thực hành dạy tại phòng máy, lý tưởng: 1-2HS/máy, có thiết bị phụ trợ
Khuyến khích HS khi thực hành khám phá những cách làm khác nhau
Chú ý yêu cầu giảm tải
Gợi ý về tổ chức dạy học

Nếu có điều kiện có thể dạy các bài lý thuyết trên phòng máy tính
Các bài thực hành phải dạy trên phòng máy. GV, HS cần chuẩn bị trước khi thực hành
Ôn tập - Kiểm tra - Đánh giá
Cả năm có 06 tiết ôn tập, mỗi học kì 03 tiết: Nên dành để ôn KT, KN trọng tâm
Cả năm có 06 tiết kiểm tra, 03 tiết/học kỳ (cả LT và TH)
Nên đánh giá, cho điểm học sinh trong tiết thực hành
Thiết bị dạy học
Máy tính, Internet, phần mềm
Projector, overhead, máy in
Tranh, ảnh
Địa chỉ để tải phần mềm và tư liệu
www.tinhocphothong.nxbgd.com.vn
www.vnschool.net

Trân trọng cảm ơn
 
Gửi ý kiến