Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngọc Sinh
Ngày gửi: 10h:06' 27-04-2011
Dung lượng: 15.8 MB
Số lượt tải: 593
Số lượt thích: 0 người
TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Chúc các em
học tốt !!!
Lớp 6/1
GV: NGUYEN THI LAN
TRUONG THCS NGUYEN TRUNG TRUC
Kiểm tra bài cũ:
Cơ quan sinh sản của cây Thông
là gì? Cấu tạo ra sao?
Vảy (nhị)

Trục nón

Túi phấn
Nón đực
Nón cái
Noãn
Vảy (lá noãn)
Trục nón
Các cây có hoa khi đến mùa sinh sản, chúng sẽ
tiến hành ra hoa, thụ phấn phát triển thành quả
và hạt được nằm trong quả.
Những loài thực vật như vậy được gọi chung là cây hạt kín.
Vậy thực vật hạt kín có những đặc điểm gì?
Có điểm gì khác với thực vật hạt trần?
Bài học hôm nay sẽ giúp ta trả lời các câu hỏi trên.
Tiết 51 – Bài 41:
HẠT KÍN - ĐẶC ĐIỂM CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN.
I, QUAN SÁT CÂY CÓ HOA:
1. Cơ quan sinh dưỡng:
Các em quan sát các mẫu vật đem theo và quan sát hình sau:

Quả
Hoa
Thân

Hạt
Rễ
Cơ quan sinh dưỡng bao gồm những bộ phận nào?
I, QUAN SÁT CÂY CÓ HOA:
1. Cơ quan sinh dưỡng:
- Cơ quan sinh dưỡng gồm: thân, rễ và lá.
Thảo luận nhóm các câu hỏi sau:
Câu 1: Có mấy dạng thân chính? Kể tên các loại thân biến
dạng? (nhóm 1)
Câu 2: Có mấy nhóm lá? Nêu tên các kiểu gân lá?
Nêu các loại lá biến dạng? (nhóm 2, 3)
Câu 3: Có mấy loại rễ chính? Nêu tên các loại rễ biến
dạng? (nhóm 4)
1 *Có ba dạng thân chính:
-Thân đứng:Thân gỗ,thân cột và thân cỏ.
-Thân leo.
-Thân bò.
*Các loại thân
biến dạng:
- Thân củ
- Thân rễ,
- Thân mọng nước
2* Có hai nhóm lá : Lá đơn và lá kép
* Có ba kiểu gân lá:
Gân hình mạng,
gân song song và
gân hình cung.
Lá đơn
Lá kép
*Các loại lá biến dạng:
Lá biến thành gai
-Lá biến thành tua cuốn hoặc tay móc
- Lá dự trữ chất hữu cơ
-Lá bắt mồi
3.Có hai dạng rễ chính:
- Rễ cọc
- Rễ chùm
Các loại rễ biến dạng:
- Rễ củ
- Rễ giác mút
- Rễ thở
- Rễ móc
I. Sự đa dạng của thực vật hạt kín:
1. Cơ quan sinh dưỡng:
2. Cơ quan sinh sản:
Căn cứ vào bộ phận sinh sản,
người ta chia hoa thành
mấy nhóm?
Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận
sinh sản chủ yếu của hoa:
-Hoa đơn tính
-Hoa lưỡng tính
Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây, người ta chia hoa thành mấy nhóm?
Phân chia các nhóm hoa dựa vào
cách xếp hoa trên cây:
- Hoa mọc đơn độc: hoa hồng, hoa tra,…
- Hoa mọc thành cụm: hoa cúc, hoa cải,…
Hoa nào mọc thành cụm, hoa nào mọc đơn độc?
Hoa nào cánh hoa rời, hoa nào cánh hoa dính?
Hoa mọc
thành cụm
Hoa mọc
đơn độc
Hoa mọc
đơn độc
Cánh hoa
rời
Cánh hoa
rời
Cánh
hoa dính
Hoa đồng tiền
Hoa dâm bụt
Hoa li
Nêu các bộ phận của hoa?
Cuống hoa
Đế hoa
Lá đài
Nhị
Nhụy
Cánh hoa
Em có nhận xét gì về cấu tạo hoa, cách xếp hoa,
màu sắc hoa của thực vật hạt kín?
Cấu tạo hoa, cách xếp hoa, màu sắc hoa
của thực vật hạt kín rất đa dạng.
Cánh hoa rời
Hoa mọc thành cụm
Cánh hoa rời
Hoa mọc thành cụm
Hoa mọc
thành cụm
Cánh hoa
rời
Quả
Quả khô
Quả thịt
Quả khô nẻ
Quả khô không nẻ
Quả mọng
Quả hạch
Gồm có mấy nhóm quả chính?
Hạt nằm ở đâu?
Hạt nằm trong quả.
Sự khác nhau về rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt ở các
cây hạt kín có ý nghĩa gì?
Giúp chúng thích nghi với điều kiện sống.
Ngoài đa dạng về cơ quan sinh dưỡng,
cơ quan sinh sản. Thực vật hạt kín còn đa dạng về gì?
Đa dạng về môi trường sống
I. Quan sát cây có hoa:
Em có nhân xét như thế nào về cơ quan sinh
dưỡng ,cơ quan sinh sản và môi trường sống
của thực vật hạt kín ?
* Thực vật hạt kín rất đa dạng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và môi trường sống

Các nhóm thảo luận hoàn thành bảng nội dung sau:
Đáp án:
Gỗ
Cỏ
Cỏ
Cỏ
Chùm
Cọc
Cọc
Cọc
Đơn
Đơn
Đơn
Kép
Rời
Song
song
Hình
mạng
Hình
mạng
Hình
mạng
Rời
Dính
Dính
Mọng
Mọng
Khô nẻ
ở cạn
ở cạn
ở cạn
ở cạn
-
Quan sát các hình sau:
Cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín.
Cơ quan sinh sản của thực vật hạt trần
Nón cái.
Cụm nón đực.
So sánh đặc điểm sinh sản của thực vật hạt kín và hạt trần?
Hạt trần Hạt kín
Chưa có hoa, quả. - Có hoa, quả.
Hạt nằm lộ trên lá noãn hở. - Hạt được bảo vệ trong quả.
Đặc điểm nào của cơ quan sinh sản giúp cho thực vật hạt kín phân bố rộng?
Hạt đựơc bảo vệ trong quả.
Giữa thực vật hạt kín và thực vật hạt trần nhóm thực vật nào tiến hoá hơn?
Thực vật hạt kín tiến hoá hơn.
QUAN SÁT CÂY CÓ HOA:
Thực vật hạt kín rất đa dạng về cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản và môi trường sống.
II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN.
- Thực vật hạt kín là nhóm thực vật có hoa.
- Chúng có cơ quan sinh dưỡng phát triển .
- Trong thân có mạch dẫn phát triển.
- Cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Hạt nằm trong quả.
Mơi tru?ng s?ng da d?ng.
l nhĩm th?c v?t ti?n hĩa hon c?.

Thân leo
Lá kép
Gân hình mạng
Các dạng lá
Cây rau dền
Cây mít
Cây đậu leo


Câu 1. Tính chất đặc trưng nhất của các cây hạt kín là:
Có sinh sản
bằng hạt
b. Cĩ m?ch
d?n
c. Cĩ r?, thn, l
d. Cĩ hoa, qu?,
h?t n?m trong qu?
Câu 2: Trong nhóm cây sau, nhóm cây nào là cây hạt kín ?
Cây mít,
cây rêu, cây ớt
d. Cy pomu,
cy c?i, cy d?a
c. Cy thơng,
cy la, cy do
b. Cy ?i,
Cy c?i, cy to
Câu 3: Cơ quan sinh sản của thực vật hạt kín là:
a. Quả và hạt
b. ti bo t?
c. nĩn d?c v nĩn ci
d. Hoa, qu?, h?t
Câu 4: Các cây hạt kín khác nhau về đặc điểm hình thái của:
Cơ quan
sinh dưỡng.
b. Co quan sinh du?ng
v mơi tru?ng s?ng da d?ng
c. Co quan sinh du?ng
v hình th?c th? ph?n da d?ng
d. Co quan sinh du?ng
v co quan sinh s?n
Câu 5: Cây hạt kín có đặc điểm chung nào?
a. Cơ quan sinh dưỡng
(rễ thân, lá) phát triển
b. cĩ hoa, qu?. Sinh s?n b?ng h?t,
qu? ch?a h?t bn trong
c. Trong thn cĩ
m?ch d?n pht tri?n
d. T?t c? cc d?c di?m trn
DẶN DÒ:

Học bài cũ, trả lời câu hỏi sách giáo khoa,
đọc mục “em có biết”
Soạn bài 42: LỚP HAI LÁ MẦM VÀ
LỚP MỘT LÁ MẦM
 Chuẩn bị mẫu vật một số cây 1 lá mầm
(lúa, cỏ, cây hành)
- 2 lá mầm (cây đậu, cây cải,
cành cam, lá dâm bụt)
- Ngâm hạt đậu đen, hạt ngô trước 1-2 ngày

TIẾT HỌC KẾT THÚC


Chúc các em học tôtGV: Nguy?n Thị Lan
No_avatar
nhiều hình ảnh vá!!!!!!!!!!
Avatar

THAY VÌ VIẾT BÀI HỌC MÀ MUỐN NHÌN ẢNH ÀNgạc nhiên

Avatar

nHƯNG MÀ HAY THẬT ĐẤY Nháy mắt

 

Avatar

hay do hinh anh rat bat matNháy mắtLè lưỡiMỉm cườiCười nhăn răng

No_avatarf

bai nay hinh nhu giong mot bai nao do minh moi xem thi fai?chi khac cai anh dau bai &cuoi bai thoi!!!Cười nhăn răngCười nhăn răngCười nhăn răngKín miệngKín miệngKín miệng

 

Avatar

Hay wá, thaks nhìu nhoa! Mỉm cườiNgây thơ

No_avatar

hình rất nhìu nhưng kko có cái tui cần tìmCười nhăn răngCười nhăn răngCau màyKhông biết ngượngKín miệngSáng mắt vì $...

No_avatar

đm ko hieu gi hetLa hétLa hétLa hét

No_avatar

Huỳnh Văn An à. Tôi rất tiếc vào trang trường của em Trường THCS Lương Tấn Thịnh (theo bản đăng kí của em ở Phú Yên) không có chỗ cho tôi ý kiến qua phát biểu của em. Em hãy tự xem lại nha. Rất tội cho tên trường em đăng kí. Qua ý kiến của tôi, tôi nghĩ em sẽ sửa lại cách nói của mình.

Avatar

Được có cái nhiều ảnh chớ ko có tài liệu xem ra cũng chả hay tẹo nào ! Cau màyHọc sinh sẽ khó hiểu lắmLưỡng lự .   Hi vọng bạn rút kinh nghiệm nhé !Cười nhăn răng

 
Gửi ý kiến