Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chuyên đề chấm trả Tập làm văn (...)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phuong Thuy
Ngày gửi: 20h:19' 05-05-2011
Dung lượng: 12.3 MB
Số lượt tải: 501
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên thực hiện: nguy?N THANH TH?Y
TRU?NG THCS YấN D?
Nhiệt liệt chào mừng các thầy, cô giáo về dự chuyên đề ngữ văn t? KHXH
Chuyên đề:
Chấm, trả BI tập làm văn MễN NG? VAN THCS
CHUYÊN ĐỀ CHẤM TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN MÔN NGỮ VĂN THCS
A. Lý do chọn chuyên đề

TiÕt chÊm tr¶ bài lµ mét tiÕt häc chÝnh kho¸ trong ch­¬ng tr×nh Ng÷ v¨n THCS cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc hoµn thiÖn kü n¨ng tËp lµm v¨n cho häc sinh.

Đây là giờ học được xây dựng thực sự từ lao động trực tiếp của học sinh, từ vốn liếng nhiều mặt của các em : vốn ngôn ngữ, vốn tri thức, vốn sống kết hợp với kĩ năng diễn đạt ở dạng văn bản viết.
Qua giờ học này, các em dễ nhận ra mặt mạnh và yếu; mà nhất là mặt yếu, mặt hạn chế của mình để rút kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện kĩ năng làm văn ngày một tiến bộ hơn.

Muốn thực hiện tiết trả bài nghiêm túc, có hiệu quả về mặt chuyên môn, chúng ta phải bắt đầu từ bước chấm bài.CHUYÊN ĐỀ CHẤM TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN MÔN NGỮ VĂN THCS
Việc chấm bài của giáo viên :

Chấm bài vừa là một nghệ thuật vừa là kĩ thuật :

a. Nói đến nghệ thuật là nói đến cách chấm bài. Có người chấm nhanh nhưng vẫn chính xác, có người chấm chậm, đọc kĩ mà vẫn đánh giá không đúng về bài làm của học sinh. Ngoài ra, còn là quan điểm, thái độ của nguời chấm đối với bài làm.

b. Nói đến kĩ thuật là nói đến chuyên môn nghiệp vụ, tính khoa học trong việc chấm bài thể hiện qua đáp án, biểu điểm cụ thể, vì vậy đòi hỏi phải công bằng và chính xác không có sự sai lệch lớn trong cùng một lớp cũng như giữa các thầy cô giáo trong cùng tổ chuyên môn.

Hiện tượng đánh giá không đúng bài làm của học sinh không phải là hiếm. Có khi chênh nhau trong cùng một thang điểm, có khi độ chênh lại vượt ra ngoài thang điểm.
CHUYÊN ĐỀ CHẤM TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN MÔN NGỮ VĂN THCS
Các yêu cầu khi chấm bài :

a. Trước hết cần phải xác định các tiêu chí đánh giá bài làm của học sinh. Tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở yêu cầu của đề bài về nội dung kiến thức và rèn luyện kĩ năng viết văn bản, phương pháp làm bài.

b. Khi chấm bài giáo viên cũng cần căn cứ vào những yếu tố phổ biến nhất của học sinh trong cùng một lớp để tiếp tục rèn luyện cho các em. Những yếu tố này được giáo viên bộ môn đúc kết qua các bài làm trước, nhờ đó mà giáo viên có thể thấy được sai sót phổ biến để tiếp tục sửa chữa không chỉ trong một bài làm mà cả trong quá trình dạy học.
CHUYÊN ĐỀ CHẤM TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN MÔN NGỮ VĂN THCS
Đối với từng bài làm cụ thể của học sinh, gv lại phải theo dõi những chỗ yếu nhất để tiếp tục uốn nắn, rèn luyện.
Về thái độ của giáo viên khi chấm bài :
e. Về lời phê :
- Lời phê trong bài làm phải ân cần, chu đáo.
- Tránh những lời nhận xét chung chung, ít bổ ích, chỉ mang tính xếp loại như: còn yếu, khá, thường, giỏi …
- Tránh những lời phê thiếu trân trọng, thiếu tính khích lệ.
Có ý kiến cho rằng xem lời phê trên bài văn học sinh có thể thấy được người thầy dạy văn đó như thế nào- nói như vậy thiết nghĩ rằng không phải là quá lời.
g. Về ghi điểm :
CHUYÊN ĐỀ CHẤM TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN MÔN NGỮ VĂN THCS
Khâu ra đề .
+ Khi ra ®Ò GV cÇn chó ý tíi kh¶ n¨ng cña häc sinh ở tõng líp để cã sù ®iÒu chØnh ®Ò.
+ §Ò yªu cÇu râ thÓ lo¹i, giíi h¹n vµ tr¸nh c¸ch ra ®Ò giíi h¹n réng (khi lµm biÓu ®iÓm sÏ gÆp khã kh¨n).
+ §Ò cã h­íng khÝch lÖ sù s¸ng t¹o cña häc sinh.
Chyên đề chấm, trả BI tập làm văn
MễN NG? VAN THCS
Khõu ra d?
- Kiến thức, kỹ năng viết tập làm văn cho kiểu bài, thể loại.
GV có thể dự kiến đề bài trước khi viết bài tập làm văn (1tuần).
+ Khi ra đề GV cần chú ý tới khả năng của học sinh ? từng lớp d? có sự điều chỉnh đề.
+ Đề yêu cầu rõ thể loại, giới hạn và tránh cách ra đề giới hạn rộng (khi làm biểu điểm sẽ gặp khó khăn).
+ Đề có hướng khích lệ sự sáng tạo của học sinh.
Lớp 6 nên phát huy sự hình dung tưởng tượng, yêu cầu kể chuyện sáng tạo bằng lời văn của em, thay ngôi kể...
Hoặc miêu tả có sử dụng các hình ảnh so sánh, nhân hoá...
Lớp 7: văn biểu cảm, nghị luận (vòng 1của trục đồng quy tích hợp dọc)


Đề bài: Cây tre gắn bó với thân thiết với làng quê Việt Nam từ ngàn đời nay. Em hãy viết bài văn biểu cảm về loài cây thân thuộc này.
Hãy chứng minh rằng: trong trích đoạn " Nỗi oan hại chồng", Thị Kính không chỉ chịu khổ vì bị ngờ oan mà còn mang nỗi nhục của một thân phận nghèo hèn bị kẻ giàu sang, tàn ác khinh rẻ.
Đề bài: Dòng sông quê luôn là hình ảnh thân thiết, gắn bó với em. Hãy tả lại dòng sông quê em vào một buổi sáng đẹp trời.
Chyên đề chấm, trả BI tập làm văn
MễN NG? VAN THCS
Khâu ra đề
- KiÕn thøc, kü n¨ng viÕt tËp lµm v¨n cho kiÓu bµi, thÓ lo¹i.
GV cã thÓ dù kiÕn ®Ò bµi tr­íc khi viÕt bµi tËp lµm v¨n (1tuÇn).
+ Khi ra ®Ò GV cÇn chó ý tíi kh¶ n¨ng cña häc sinh ở tõng líp để cã sù ®iÒu chØnh ®Ò.
+ §Ò yªu cÇu râ thÓ lo¹i, giíi h¹n vµ tr¸nh c¸ch ra ®Ò giíi h¹n réng (khi lµm biÓu ®iÓm sÏ gÆp khã kh¨n).
+ §Ò cã h­íng khÝch lÖ sù s¸ng t¹o cña häc sinh.

Lớp 8,9: - Cũng tập làm văn tự sự nhưng yêu cầu cao hơn, có sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm, miêu tả nội tâm sâu sắc hơn. Văn thuyết minh, nghị luận vòng 2. Cách ra đề linh hoạt hơn.
Đề bài: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của Phương Định trong " Những ngôi sao xa xôi" của Lê Minh Khuê.
Lựa chọn và phân tích những hình ảnh ẩn dụ trong bài thơ " Viếng lăng Bác" của Viễn Phương để làm rõ tình cảm, cảm xúc của nhà thơ và mọi người đối với Bác?
Chyên đề chấm, trả BI tập làm văn
MễN NG? VAN THCS
Giáo án tiết chấm, trả bI
Tuần...tiết...
I. Mục tiêu cần đạt
GV nhận xét, đánh giá được khả năng vận dụng lý thuyết thể loại của HS khi tập làm văn. - Giúp HS nhận ra những ưu điểm và nhược điểm cụ thể trong bài viết.
Rèn kỹ năng dùng từ, đặt câu, diễn đạt...-> tạo lập văn bản.
Giáo dục đạo đức, tư tưởng tình cảm...
*Chuẩn bị:
GV ra đề, dàn ý, biểu điểm, viết bài cùng học sinh, soạn giáo án, chấm bài và trả bi cho học sinh ...
HS đọc kỹ lại bài viết và lời nhận xét của thầy, cô giáo, hoàn thành l?i bi vi?t c?a mỡnh.
Chyên đề chấm, trả BI tập làm văn MễN NG? VAN
Giáo án tiết chấm, trả BI
Tuần...tiết....
I. Mục tiêu cần đạt
Phần chấm:
II. Nội dung tiến hành
3. Chấm bài, thống kê các lỗi, nhận xét bài làm của HS.
Chọn nhận xét theo nhóm học sinh: nhóm bài điểm cao; nhóm bài mắc lỗi giống nhau.
+ Lỗi về hình thức: chữ viết xấu, trình bày chưa khoa học, sai chính tả...
+ Lỗi về kiến thức, nội dung: sai kiến thức cơ bản, nhầm tác giả, hoàn cảnh, nhầm thể loại, trình bày không đúng phạm vi yêu của đề bài, lạc đề, lan man...
+ Lỗi bố cục, thiếu liên kết...
+ Lỗi dùng từ
+ Lỗi diễn đạt: lủng củng, chưa thoát ý...
Thống kê điểm
1. Đề bài
2. Dàn bài, biểu điểm
Chyên đề chấm, trả BI tập làm văn
MễN NG? VAN THCS
Giáo án tiết chấm, trả BI
Tuần...tiết...
I. Mục tiêu cần đạt
Phần chấm:
II. Nội dung tiến hành
3.Chấm bài, thống kê các lỗi, nhận xét bài làm của HS
Phần trả bài:
1. Đề bài
2. Dàn bài, biểu điểm
Thống kê điểm
1.GV ghi đề bài lên bảng.
- Xác định yêu cầu đề bài:
+ Kiểu bài
+ Đối tượng, nội dung(giới hạn đề)
2. Dàn bài và biểu điểm
3. Nhận xét
4. Tr? bi cho h?c sinh.
- Nhận xét chung: + Ưu điểm
+ Nhược điểm
- Nhận xét cụ thể:
+ Dựa vo ph?n chu?n b? Gv đã phân theo nhóm bài viết điểm cao; nhóm bài mắc lỗi giống nhau.
+ Thông báo kết quả.
5 . Chữa lỗi tiêu biểu
- Các lỗi tiêu biểu:
+ Lỗi về hình thức
+ Lỗi về kiến thức, nội dung
+ Lỗi thiếu liên kết
+ Lỗi dùng từ
+ Lỗi diễn đạt
Gv tổ chức chữa lỗi, chú ý giúp các em tìm ra nguyên nhân và hướng giải quyết. Học sinh tham gia chữa lỗi bài viết mình mắc phải, chữa bài cho bạn.
- Đọc bài văn hay, tuyên dương, khích lệ động viên học sinh cố gắng.
- Khái quát tiết nội dung tiết học.
6 . GV củng cố, dặn dò.
Lỗi chính tả:
dấy tờ hợp lệ
xửa mạng điện
giấy tờ hợp lệ
sửa mạng điện
Lỗi v? câu:
Sáng hôm đó có việc phải đi qua tru?ng c?p II
Sáng hôm đó, mình có việc phải đi qua tru?ng c?p II.
Lỗi dùng từ, diễn đạt, liên kết:
Cậu biết không? Trường mình bây giờ đẹp lắm, thay đổi rất nhiều. Khi vào trong trường, mình như lạc vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Mình đang mải mê ngắm cảnh trường thì thấy dáng một người quen quen. Nhìn kỹ đó là cô Lan chủ nhiệm tụi mình hai mươi năm trước. Mình chào cô, phải một lúc cô mới nhận ra. Cô trò gặp lại nhau mừng quá, cô mời tớ vào trong phòng nói chuyện.
Lỗi bố cục:
... Thực sự tớ thấy sau hai mươi năm, trường cấp II yêu dấu của chúng mình đã đổi khác rất nhiều. Còn cậu, sau khi nghe tớ kể, cậu có thấy như vậy không?
Thư tớ viết cũng dài rồi, tớ xin tạm dừng bút tại đây. Một lần nữa tớ chúc cậu và gia đình luôn mạnh khoẻ, thành đạt trong cuộc sống. Hẹn gặp cậu vào một ngày gần nhất.
Thân ái, chào tạm biệt!
Bạn của cậu.
Nguyễn Văn Hiền.
5
5
No_avatar

La hét chẵng hĩu j` hếc

 

No_avatarf

chẳng hiểu j hết

La hét

 

 

 
Gửi ý kiến