Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Làm quen với toán khói cầu, khối trụ...

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thân Thị Khánh
Ngày gửi: 15h:19' 21-05-2011
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 4259
Số lượt thích: 1 người (trần Nữ Kim Tẩn)
Lớp MG lớn
Người dạy: Tống Thị Quyên
HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁN
Nhận biết, phân biệt khối cầu - khối trụ;
khối vuông - khối chữ nhật.
Nhận biết khối cầu
Khối cầu
1
2
Khối cầu
Khung của khối cầu.
1. Mặt tròn bao quanh.
2. Khối cầu có thể lăn.
Khối trụ
Nhận biết khối trụ
1
3
4
2
Khối trụ
Khung của khối trụ.
1. Mặt trên và mặt đáy.
2. Mặt tròn bao quanh.
3. Khối trụ có thể trượt.
4. Khối trụ có thể lật và lăn.
Phân biệt khối cầu, khối trụ
Giống nhau:
Khác nhau:
Khối vuông
Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật
Khung của khối vuông.
1. Mặt trên và mặt đáy.
2. Hai mặt hai bên.
3. Mặt sau và mặt trước.
4. Khối vuông có thể lật.
5. Khối vuông có thể trượt.
1
2
Khối vuông
5
4
3
Khối vuông có thể chồng lên nhau.
Khối chữ nhật
Khung của khối chữ nhật.
1. Mặt trên và mặt đáy.
2. Hai mặt hai bên.
3. Mặt sau và mặt trước.
4. Khối chữ nhật có thể lật.
5. Khối chữ nhật có thể trượt.
1
2
Khối chữ nhật
5
4
3
Khối chữ nhật có thể chồng lên nhau
Khối chữ nhật có thể chồng lên nhau
Phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
Giống nhau
Khác nhau
Liên hệ thực tế
TRÒ CHƠI
AI ĐOÁN GIỎI
x
b
c
r
f
s
xx
bb
cc
rr
ff
ss
Trò chơi chọn khối theo yêu cầu của cô
Trò chơi chuyển hàng về kho
Thử tài đoán vật
Giờ học kết thúc.
Cảm ơn các cô giáo và các cháu.
Chào tạm biệt
Trò chơi
AI NHANH NHẤT
Hoạt động 3:
TRÒ CHƠI
BÉ ĐOÁN XEM
GIỐNG HÌNH KHỐI NÀO?
x
r
xx
rr
Trò chơi
XẾP KHỐI
KHốI VUÔNG
KHốI CHữ NHậT


/ Mục đích yêu cầu:
Trẻ nhận biết, phận biệt được khối cầu – khối trụ; k. vuông, k. chữ nhật.
Biết liên hệ thực tế những đồ dùng có dạng khối cầu – khối trụ; khối vuông, khối chữ nhật.
II/ Chuẩn bị:
Không gian tổ chức: Trong lớp.
Đồ dùng: Một số khối gỗ, hộp bánh, gói quà có dạng khối cầu – khối trụ; khối vuông, khối chữ nhật.
- Slide trình chiếu.
III/ Tiến hành hoạt động:
* Ổn định: Trẻ hát bài “….”. Trò chuyện * Giới thiệu: Nhận biết, phân biệt khối cầu – khối trụ; khối vuông, khối chữ nhật.+ Nhận biết khối cầu:- Cho trẻ quan sát khối càu có từ. Trẻ đọc từ: “Khối cầu”- Giới thiệu cho trẻ biết: Khung của khối cầu, Khối vuông có mặt tròn bao quanh, khối cầu lăn được.
+ Nhận biết khối trụ:- Cho trẻ quan sát khối trụ có từ. Trẻ đọc từ: “Khối trụ”- Giới thiệu cho trẻ biết: Khung của khối trụ, Khối trụ có mặt tròn bao quanh, khối trụ trượt được, lật được và lăn được
+ Phân biêt khối cầu - khối trụ:- Giống nhau: Đều có mặt tròn bao quanh, đều lăn được.- Khác nhau: Khối trụ trượt được, lật được. Khối cầu không trượt, không lật được
+ Nhận biết khối vuông:- Cho trẻ quan sát khối vuông có từ. Trẻ đọc từ: “Khối vuông”- Giới thiệu cho trẻ biết: Khung của khối vuông. Khối vuông có 6 mặt gồm: Mặt trên và mặt đáy, hai mặt bên, mặt sau và mặt trước. - Cho trẻ biết khối vuông có thể lật được, trượt được và chồng lên nhau được. Các mặt của khối vuông đều là hình vuông
+ Nhận biết khối chữ nhật:- Cho trẻ quan sát khối chữ nhật có từ. Trẻ đọc từ: “Khối chữ nhật”- Giới thiệu cho trẻ biết: Khung của khối chữ nhật. Khối chữ nhật có 6 mặt gồm: Mặt trên và mặt đáy, hai mặt bên, mặt sau và mặt trước. Cho trẻ biết khối chữ nhật có thể lật được, trượt được và chồng lên nhau được. Các mặt của khối chữ nhật đều là hình chữ nhật
+ Phân biêt khối vuông, khối chữ nhật:- Giống nhau: Đều có 6 mặt, đều lật được, trượt được và chồng lên nhau được.- Khác nhau: 6 mặt khối vuông đều là hình vuông. 6 mặt khối chữ nhật đều là hình chữ nhật
-.+ Liên hệ thực tế: Cho trẻ tìm quanh lớp những đồ dùng, đồ chơi có dạng khối vuông, khối chữ nhật.+ Cho trẻ xem lại khối cầu – khối trụ; khối vuông - khối chữ nhật.
1/ Trò chơi 1: Ai đoán giỏi- Trên màn hình có một số đồ dùng có dạng khối cầu – khối trụ; khối vuông, khối chữ nhật. Trẻ xem và đoán nhanh đồ dùng đó có dạng khối gì. Trẻ nào đoán đúng được cô khen
2/ Trò chơi 2: Chuyển hàng về kho:- Cách chơi: Mỗi đội có 1 rổ đựng các khối gỗ. Trẻ bật qua 3 vòng lên chọn khối chuyển về kho theo yêu cầu của cô, mỗi trẻ khi lên chỉ được chuyển một khối. Kết thúc trò chơi nếu đội nào chuyển nhiều khối gỗ đúng với yêu cầu của cô là thắng cuộc.- Luật chơi: Khi bật không chạm vào vòng, bạn trước về cuối hàng bạn tiếp theo mới được chơi.
3/ Trò chơi 3: Thử tài đoán vật.Chuần bị một hộp có nhiều khối, một trẻ lên sờ và nêu đặc điểm trẻ khác đoán tên khối.Trẻ hátTrẻ đồng thanh.Trẻ quan sát và nêu nhận xét.Trẻ đồng thanh.Trẻ quan sát và nêu nhận xét.Trẻ so sánhTrẻ đồng thanh.Trẻ quan sát và nêu nhận xét.Trẻ đồng thanh.Trẻ quan sát và nêu nhận xét.Trẻ so sánhTrẻ tìm và đọc tênTrẻ đồng thanhTrẻ tham gia chơiTrẻ tham gia chơiTrẻ tham gia chơi
 
Gửi ý kiến