Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 32. Vẽ tĩnh vật (vẽ màu)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy Vân
Ngày gửi: 22h:33' 23-05-2011
Dung lượng: 9.1 MB
Số lượt tải: 240
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG MĨ THUẬT
LỚP 5
Giáo viên: Nguyễn Thị Thuý Vân
1
2
3
Một số đồ vật ở trạng thái tĩnh
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 32: Vẽ theo mẫu _ Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu )
Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.
H 1
H 2
H 3
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 32: Vẽ theo mẫu _ Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu )
Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.
- Ước lượng tỉ lệ chiều cao, chiều ngang của từng vật mẫu
+ Chiều cao của quả cam bằng chiều ngang
+ Chiều ngang của lọ bằng 1/2 chiều cao của lọ.
- So sánh chiều cao chiều cao và ngang của quả cam với chiều cao và chiều ngang của lọ?
+ Chiều cao của quả cam bằng 1/3 chiều cao của lọ hoa.
+ Chiều ngang của quả cam bằng 2/3 chiều ngang của lọ hoa.
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 32: Vẽ theo mẫu _ Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu )
Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.
- Đặc điểm của từng vật mẫu?
+ Quả cam có hình cầu và có màu vàng cam.
+ Lọ hoa có hình trụ, có miệng, thân và đáy; Miệng và đáy hẹp hơn phần thân; lọ còn có màu nâu và được trang trí bằng những họa tiết hoa lá.
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 32: Vẽ theo mẫu _ Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu )
Hoạt động 2: Cách vẽ.
+ Bước 1: Dựng khung hình
+ Bước 2: Phác hình
+ Bước 3: Hoàn chỉnh hình
+ Bước 4: Vẽ màu.
Bước 1: Dựng khung hình
Bước 2: Phác hình
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 32: Vẽ theo mẫu _ Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu )
Hoạt động 2: Cách vẽ.
Bước 3: Hoàn chỉnh hình
Bước 4: Vẽ màu
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 32: Vẽ theo mẫu _ Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu )
Một số bài vẽ của học sinh năm học trước
Em hãy quan sát và tìm ra bài vẽ đẹp, chưa đẹp vì sao?
Phong
Ngân
Hường
- Vẽ hình méo
- Tô màu chờm ra ngoài
- Vẽ hình cân đối
- Tô màu đẹp
- Vẽ hình cân đối
- Tô màu đẹp
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 32: Vẽ theo mẫu _ Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu )
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 32: Vẽ theo mẫu _ Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu )
Hoạt động 3: Thực hành
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 32: Vẽ theo mẫu _ Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu )
Hoạt động 3: Thực hành
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá.
Chùa Chèo
Thái Sơn
Quế Sơn
Học sinh
TRÒ CHƠI MỞ Ô CHỮ
1. Em hãy nêu bước 1 của bài vẽ theo mẫu?
2. Em hãy nêu bước 3 của bài vẽ theo mẫu
3. Em hãy nêu bước 2 của bài vẽ theo mẫu?
4. Em hãy nêu bước 4 của bài vẽ theo mẫu?
TRƯờNG TIểU HọC THạCH LINH
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011
Mĩ thuật
Bài 32: Vẽ theo mẫu _ Vẽ tĩnh vật ( vẽ màu )
Dặn dò:
- Làm bài và chuẩn bị bài sau: Bài 33 _ Vẽ trang trí cổng trại hoặc lều trại.
GIỜ HỌC KẾT THÚC

 
Gửi ý kiến