Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 14. Nhớ Việt Bắc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Hà
Ngày gửi: 22h:05' 26-05-2011
Dung lượng: 7.5 MB
Số lượt tải: 545
Số lượt thích: 0 người
Các thầy cô về dự giờ thăm lớp 3A
Năm học: 2010 - 2011
Nhiệt liệt chào mừng
Lê Thị Thanh Hải
Trường Tiểu học Thạch Hưưng
Thực hiện:

Tập
đọc
lớp
3
KIỂM TRA BÀI CŨ:
Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
HS1: Đọc đoạn 1 và đoạn 2 của bài " Người liên lạc nhỏ".
HS2: Đọc 2 đoạn còn lại của bài.
HS3: Anh Kim Dồng có những phẩm chất gì đáng quý?
Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc
Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
S.155
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình.
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
Núi giăng thành lũy sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình.
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
Núi giăng thành lũy sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
Nhớ Việt Bắc
luyện đọc câu
Tố Hữu
rừng xanh
nắng ánh
thắt lưng
trắng rừng
chuốt
trăng rọi
núi giăng
Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu

Luyện đọc từ khó
luyện đọc
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình.
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
Núi giăng thành lũy sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
Nhớ Việt Bắc
luyện đọc câu
Tố Hữu
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình.
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
Núi giăng thành lũy sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
Nhớ Việt Bắc
luyện đọc khổ thơ
S.115
Tố Hữu
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
Ngắt nhịp thơ
2/4
2/2/4
2/4
4/4
2/4
4/4
4/2
4/4
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình.
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
Núi giăng thành lũy sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
Nhớ Việt Bắc
luyện đọc khổ thơ
Tố Hữu
Chiến khu việt bắc
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình.
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây.
Núi giăng thành lũy sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng.
Nhớ Việt Bắc
luyện đọc khổ thơ
S.115
Tố Hữu
Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
* rừng xanh, nắng ánh, thắt lưng, trắng rừng, chuốt, trăng rọi, núi giăng,.
* Ta về,/ mình có nhớ ta/
Ta về,/ ta nhớ/ những hoa cùng người.//
Rừng xanh/ hoa chuối đỏ tươi/
Đèo cao nắng ánh/ dao gài thắt lưng.//
Ngày xuân/ mơ nở trắng rừng/
Nhớ người đan nón/ chuốt từng sợi giang.//
Nhớ khi giặc đến/ giặc lùng/
Rừng cây/ núi đá/ ta cùng đánh Tây.//
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Đọc trong nhóm
Đọc đồng thanh
Tìm hiểu bài
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.

Người cán bộ về xuôi nhớ những gì ở Việt Bắc?
Khi về xuôi, người cán bộ nhớ hoa, nhớ người Việt Bắc.
Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
Tìm những dòng thơ nói lên vẻ đẹp của rừng Việt Bắc?
Tìm những dòng thơ cho thấy Việt Bắc đánh giặc rất giỏi?
Những dòng thơ nói lên vẻ đẹp
của rừng Việt Bắc là:
Rõng xanh hoa chuèi ®á t­¬i
Ngµy xu©n m¬ në tr¾ng rõng
Ve kªu rõng ph¸ch ®æ vµng
Rõng thu tr¨ng räi hßa b×nh
Thứ ngày tháng 11 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
Những dòng thơ cho thấy Việt Bắc đánh giặc rất giỏi là:
- Rõng c©y nói ®¸ ta cïng ®¸nh T©y.
- Nói gi¨ng thµnh lòy s¾t dµy
- Rõng che bé ®éi, rõng v©y qu©n thï.
Người Việt Bắc chăm chỉ lao động, đánh giặc giỏi, ân tình, thủy chung với cách mạng.
Qua những dòng thơ trên, em thấy ở người Việt Bắc có những phẩm chất gì đáng quý?
Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
V? d?p c?a ngu?i Vi?t B?c th? hi?n qua nh?ng dũng tho:
- Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
- Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
- Nhớ cô em gái hái măng một mình.
- Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.
Vẻ đẹp của người Việt Bắc thể hiện qua những dòng thơ nào?


Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
Nội dung: Bài thơ ca ngợi đất và người Việt Bắc đẹp, đánh giặc giỏi.
Núí rừng Việt Bắc rất đẹp: rừng xanh
hoa chuối đỏ tươi, mơ nở trắng rừng, ve kêu
rừng phách đổ vàng, trăng rọi hòa bình.
Việt Bắc đánh giặc rất giỏi: rừng cây,núi
đá cùng đánh Tây, núi giăng thành lũy sắt
dày, rừng che bộ đội, rừng vây quân thù.
Người Việt Bắc chăm chỉ lao động,
đánh giặc giỏi, ân tình, thủy chung với cách
mạng.
* rừng xanh, nắng ánh, thắt lưng, trắng rừng, chuốt, trăng rọi, núi giăng,.
* Ta về,/ mình có nhớ ta/
Ta về,/ ta nhớ/ những hoa cùng người.//
Rừng xanh/ hoa chuối đỏ tươi/
Đèo cao nắng ánh/ dao gài thắt lưng.//
Ngày xuân/ mơ nở trắng rừng/
Nhớ người đan nón/ chuốt từng sợi giang.//
Nhớ khi giặc đến/ giặc lùng/
Rừng cây/ núi đá/ ta cùng đánh Tây.//
Luyện đọc
Tìm hiểu bài
Học thuộc lòng

Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách
Nhớ cô em gái hái măng một mình.
Rừng thu trăng rọi hòa bình
Nhớ ai tiếng hát
đỏ tươi
trắng rừng
đổ vàng
ân tình thủy chung.
đỏ tươi
trắng rừng
đổ vàng
ân tình thủy chung.
Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
Ta về, .............................
Ta về, ta nhớ ............. hoa cùng người.
............... hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh ................................
Ngày xuân................trắng rừng
Nhớ người đan nón ..............................
Ve kêu....................................
Nhớ cô em gái .......................................
..................trăng rọi hoà bình
Nhớ ai............................ thuỷ chung.

Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
Ta về, ..................................
Ta về, ta nhớ ...................................
................................. đỏ tươi
Đèo cao .....................................
Ngày xuân ..........................
Nhớ người ...................................
Ve kêu ................................
Nhớ cô em gái ..................................
............................... hoà bình
Nhớ ai .......................................

Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu

Ta về,.......................................
....................................................................
.................................................
....................................................................
Ngày xuân...............................
....................................................................
..................................................
....................................................................
..................................................
....................................................................

Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu

................................................
....................................................................
.................................................
....................................................................
...............................................
....................................................................
..................................................
....................................................................
..................................................
....................................................................

Thứ 3 ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tập đọc

Nhớ Việt Bắc
Tố Hữu
Đoán ý giỏi, đọc thơ hay
Đoán ý giỏi, đọc thơ hay
Hãy đọc câu thơ lục bát nói lên
tình cảm lưu luyến của tác giả
khi chia tay với Việt Bắc.
1
Hãy đọc những câu thơ cho thấy
cảnh và người Việt Bắc rất đẹp.
2
Hãy đọc câu thơ lục bát có từ
" ân tình" và " thủy chung".
3
Hãy đọc thuộc lòng 10 dòng thơ
đầu của bài : " Nhớ Việt Bắc"
4
Đoán ý giỏi - đọc thơ hay
Câu 1
Mở
Câu 2
Mở
Câu 3
Mở
Câu 4
Mở
Tiết học kết thúc.
Chúc các em chăm ngoan, học giỏi.
Chúc các thầy cô và các em luôn mạnh khoẻ, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!!!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓