Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Tùng Toại (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:21' 01-06-2011
Dung lượng: 837.0 KB
Số lượt tải: 446
Số lượt thích: 0 người
Môn: Toán – Bài:
Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
KIỂM TRA BÀI CŨ
TOÁN
70 - 10
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
1.Đặt tính rồi tính:
60
70
10
-
2.Vẽ và đặt tên 2 điểm
3. Tính nhẩm:
50 – 20 =
30 + 40 =
70
?
30
?
TOÁN
Tiết 98:
p
n
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
TOÁN
Tiết 98:p
n
A
Điểm A ở trong hình vuông
Điểm B ở ngoài hình vuông
B
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
TOÁN
Tiết 98:p
n
Điểm C ở trong hình tròn
Điểm M ở ngoài hình tròn
M

C
ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
Nghỉ giữa tiết
TOÁN
Tiết 98:ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
Luyện tập
1
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
Điểm A ở trong hình tròn
Điểm B ở trong hình tròn
Điểm M ở ngoài hình tròn
Điểm D ở trong hình tròn
Điểm C ở ngoài hình tròn
Điểm E ở trong hình tròn
M
c
d
e
b
a
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
TOÁN
Tiết 98:ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
Luyện tập
1
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
M
c
d
e
b
a
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
Điểm A ở trong hình tròn
Điểm B ở trong hình tròn
Điểm M ở ngoài hình tròn
Điểm D ở trong hình tròn
Điểm C ở ngoài hình tròn
Điểm E ở trong hình tròn
S
Đ
Đ
S
S
Đ
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
TOÁN
Tiết 98:ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
Luyện tập
2
E
D
A
C
B
Luyện tập
a) Vẽ 2 điểm ở trong hình tam giỏc.
Vẽ 3 điểm ở ngoài hình tam giỏc.
b) Vẽ 4 điểm ở trong hình vuụng.
Vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuụng.
H
D
A
G
B
E
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
TOÁN
Tiết 98:ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
Luyện tập
10 + 20 + 40 =

30 + 10 + 50 =
3
80 - 50 + 20 =

20 + 40 - 60 =

70
90
40
0
50
Tính:
70 - 20 - 10 =

70 - 10 - 20 =
40
4
Băng giấy đỏ dài 30cm, băng giấy xanh dài 50cm. Hỏi cả hai băng giấy dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
Băng giấy đỏ : 30cm
Cả hai băng giấy có độ dài là:
30 + 50 = 80 (cm)
Đáp số: 80 cm
TOÁN
Tiết 98:ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
Luyện tập
Băng giấy xanh: 50cm
Cả hai băng giấy : ... cm?
Bài giải:
Tóm tắt:
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
TOÁN
Tiết 98:ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI MỘT HÌNH
Thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2011
Củng cố - Dặn dò:
Chúc các thầy cô mạnh khỏe!
CHúC CáC EM CHĂM NGOAN HọC GIỏI
 
Gửi ý kiến