Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀi giảng bản đồ học đại cương

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ĐH Đồng Tháp
Người gửi: Nguyễn Minh Sang
Ngày gửi: 09h:49' 22-02-2009
Dung lượng: 212.0 KB
Số lượt tải: 583
Số lượt thích: 0 người
Chương 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC BẢN ĐỒ
NỘI DUNG CHÍNH
Khái quát về Bản đồ và Bản đồ địa lý: Định nghĩa; Đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ; Các tính chất cơ bản; Lịch sử phát triển;
Phân loại bản đồ: Nguyên tắc và ý nghĩa; Các hệ thống phân loại chính.
Ứng dụng của bản đồ: Vai trò của bản đồ trong đời sống, nghiên cứu và sản xuất.
ĐỊNH NGHĨA
Tại Đại hội lần thứ X của Hội Bản đồ thế giới, năm 1995, họp ở Baccelona, Tây Ban Nha đã đưa ra định nghĩa về Bản đồ học và Bản đồ địa lý như sau:
Bản đồ học: là ngành khoa học giải quyết những vấn đề lí luận, sản xuất, phổ biến và nghiên cứu về bản đồ.

ĐỊNH NGHĨA
Bản đồ địa lý: là hình ảnh của thực tế địa lý, được ký hiệu hóa, phản ánh các yếu tố hoặc các đặc điểm địa lý một cách có chọn lọc, kết quả từ sự nỗ lực sáng tạo trong lựa chọn của tác giả bản đồ và được thiết kế để sử dụng chủ yếu liên quan đến các mối quan hệ không gian.
NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN
Bản đồ được thành lập trên cơ sở toán học.
Bản đồ sử dụng những kí hiệu, hình ảnh đặc thù (ngôn ngữ bản đồ).
Và có một sự tổng quát hóa.
NHỮNG LĨNH VỰC CHÍNH
Bản đồ học lý thuyết: nghiên cứu cơ sở lý luận chung, ngôn ngữ và sự tổng quát hóa bản đồ, đặc điểm, những nguyên tắc thành lập bản đồ,.
Toán bản đồ: nghiên cứu các đặc điểm về cơ sở toán học của bản đồ.
Đồ bản: nghiên cứu các kỹ thuật và phương pháp trình bày bản đồ.
MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC KHOA HỌC KHÁC
PHÂN LOẠI BẢN ĐỒ
Ý nghĩa:
Mở ra hướng nghiên cứu, xác lập cơ sở phương pháp luận, những quy luật biểu thị.
Tổ chức thành lập, sản xuất, biên tập.
Hệ thống hóa các danh mục bản đồ, hỗ trợ cho công tác lưu trữ, tra cứu và sử dụng bản đồ.
PHÂN LOẠI BẢN ĐỒ
Nguyên tắc:
Phải đảm bảo tính liên tục logic của hệ thống khái niệm.
Phải đảm bảo tính nhất quán trong quá trình phân loại.
Các khái niệm hẹp phải tương đương với khái niệm rộng hơn.
CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CHÍNH
Theo lãnh thổ biểu hiện (không gian biểu hiện):
Bản đồ thế giới.
Bản đồ bán cầu.
Bản đồ châu lục.
Bản đồ quốc gia.
Bản đồ tỉnh, huyện.
CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CHÍNH
Theo nội dung biểu hiện:
Bản đồ địa lý đại cương:
Bản đồ địa hình.
Bản đồ địa hình khái quát.
Bản đồ khái quát.
CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CHÍNH
Theo nội dung biểu hiện:
Bản đồ địa lý chuyên đề:
Nhóm bản đồ về dân cư.
Nhóm bản đồ về tự nhiên.
Nhóm bản đồ về kinh tế.
Nhóm bản đồ về văn hóa.
Nhóm bản đồ về hành chính - chính trị.
Nhóm bản đồ về lịch sử.
CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CHÍNH
Theo tỷ lệ bản đồ:
Kiểu 3 loại:
Lớn: > 1:200.000
Trung bình: 1:200.000 - 1.000.000
Nhỏ: < 1:1.000.000
CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CHÍNH
Theo tỷ lệ bản đồ:
Kiểu 4 loại:
Bình đồ: > 1:5.000
Lớn: 1:5.000 - 200.000
Trung bình: 1:200.000 - 1.1.000.000
Nhỏ: < 1:1.000.000
CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CHÍNH
Theo tỷ lệ bản đồ:
Kiểu 5 loại:
Rất lớn: > 1:25.000
Lớn: 1:25.000 - 200.000
Trung bình: 1:200.000 - 1.1.000.000
Nhỏ: 1:1.000.000 - 1:2.000.000
Rất nhỏ: <1:2.000.000
CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CHÍNH
Theo sản phẩm bản đồ: Bản đồ phẳng, bản đồ nổi, sa bàn, quả cầu địa lý,.
Theo kiểu mô hình bản đồ: Bản đồ tương tự và Bản đồ số.
VAI TRÒ CỦA BẢN ĐỒ
Trong dân dụng.
Trong nghiên cứu khoa học.
Trong giảng dạy và học tập.
Ứng dụng trong công việc chuyên ngành.
Phương tiện hỗ trợ làm việc.
An ninh quốc phòng.
Trong thành lập bản đồ.
No_avatar

co ai ko vay

 

No_avatar
chj chj
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓