Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tính chất giao hoán của phép nhân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tường An (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 25-06-2011
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 748
Số lượt thích: 0 người
GD & ĐT
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ
V? DỰ HỘI GIẢNG
GV : Nguyễn Thị Thu
KIỂM TRA BÀI CŨ:
ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH
a) 214352 X 4
b) 102426 x 5
TOÁN
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
TOÁN
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
7 x 5 và 5 x7
a) Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa hai bieåu thöùc:
7 x 5 =
5 x 7 =
Vậy 7 x 5 5 x7
=
35
35
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
TOÁN
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
b) So saùnh giaù trò cuûa hai bieåu thöùc a x b vaø b x a trong bảng sau :
4 x 8 = 32
8 x 4 = 32
6 x 7 = 42
7 x 6 = 42
5 x 4 = 20
4 x 5 = 20
a x b = b x a
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn luôn bằng nhau, ta viết :
TOÁN
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
LUYỆN TẬP:
1
Viết số thích hợp vào chỗ trống :
4 x 6 = 6 x

207 x 7 = x 207
3 x 5 = 5 x

2138 x 9 = x 2138
4
7
3
9
Vì sao em điền được kết quả này?
Làm thế nào có kết quả này?
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
Nêu tính chất giao hoán của phép nhân .
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
TOÁN
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
2
LUYỆN TẬP:
Tính:
a/
1357 x 5 =

7 x 853 =
b/
40263 x 7 =

5 x 1326 =
6785
5971
281841
6630
Khi thực hiện phép nhân này em đặt tính như thế nào ?
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
5 x 1236 = 1236 x 5 vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân và ta đặt tính như sau:

1236
x 5
6180
TOÁN
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
4

Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

a x = x a = a
1
1
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
Điền số thích hợp vào ô trống :
TOÁN
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
4

Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

a x = x a = 0
0
0
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
Điền số thích hợp vào ô trống :
TOÁN
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
4

Trò chơi: RUNG CHUÔNG VÀNG

a x b x = x b x a = 0
0
0
Điền số thích hợp vào ô trống :
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
TOÁN
TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
Nêu tính chất giao hoán của phép nhân .
Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
Về nhà làm bài 2c; 3; 4 vào vở bài tập
Xem trước bài: NHÂN MỘT SỐ VỚI 10, 100, 1000.
CHIA MỘT SỐ VỚI 10, 100, 1000,.
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2010
CHÚC QUÝ THẦY, QUÝCÔ
SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC.
Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn luôn bằng nhau, ta viết :
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓