Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chia cho số có ba chữ số

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tường An (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:25' 25-06-2011
Dung lượng: 6.7 MB
Số lượt tải: 655
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒ PHƯỚC HẬU
LỚP 4B XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
Môn: TOÁN Lớp: 4
Bài: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
Giaó viên: Nguyễn Thị Xuân
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
Toán:
23520 : 56
4066 : 38
Đặt tính rồi tính
2
1
Tính giá trị của biểu thức
( 2000 + 996 ) : 28
BÀI CŨ
Thương có chữ số 0
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
Toán:
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
a) 1944 : 162 = ?
Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
* 194 chia 162 được 1, viết 1;
1 nhân 2 bằng 2 ; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 ;
1 nhân 6 bằng 6 ; 9 trừ 6 bằng 3, viết 3 ;
1 nhân 1 bằng 1 ; 1 trừ 1 bằng 0, viết 0.
; 324 chia 162 được 2, viết 2;
2 nhân 2 bằng 4 ; 4 trừ 4 bằng 0, viết 0 ;
2 nhân 6 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1 ;
2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3 ; 3 trừ 3 bằng 0,
viết 0.
2
1
1944 : 162 = 12
4
3
0
2
0
0
162
194
324
0
4
* Hạ 4, được 324
.
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
Toán:
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
b) 8469 : 241 = ?
Chia theo thứ tự từ trái sang phải:
* 846 chia 241 được 3, viết 3;
3 nhân 1 bằng 3 ; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3 ;
3 nhân 4 bằng 12 ; 14 trừ 12 bằng 2, viết 2 nhớ 1 ;
3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 ; 8 trừ 7 bằng 1,
viết 1.
1239 chia 241 được 5, viết 5;
5 nhân 1 bằng 5 ; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4 ;
5 nhân 4 bằng 20 ; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3 nhớ 2 ;
5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng
0, viết 0
5
3
0
8469 : 241 = 35(dư 34)
846
241
3
4
9
9
1
2
3
..
* Hạ 9, được 1239 ;
.
1239
.
3
.
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
a) 1944 : 162 = ?
2
1
1944 : 162 = 12
4
3
0
2
0
0
162
194
324
0
4
.
b) 8469 : 241 = ?
8469
241
1239
034
35
8469 : 241 = 35(dư 34)
Toán:
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
*Luy?n t?p:
1
Đặt tính rồi tính:
a) 2120 : 424
1935 : 354
b) 6420 : 321
4957 : 165
0000
0
6420 321
20
Toán:
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
*Luy?n t?p
2
Tính giá trị của biểu thức:
b) 8700 : 25 : 4
= 348 : 4
= 87
a) 1995 x 253 + 8910 : 495
= 504735 + 18
= 504753
Toán:
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
Sao của em
B
C
D
E
Chọn ý đúng
7500:25:4 = ?
A. 25
C. 750
B. 75
B.75
Chọn ý đúng
352:(32x11) = ?
B. 11
C. 32
A. 1
A. 1
Chọn ý đúng
X x 123 = 1230
B. x=1
C.x=11
A. x=10
A. x=10
Trong phép chia có dư số chia phải như thế nào so với số dư ?
Phần thưởng của em là một chiếc khan quàng
Phần thưởng của em là một chiếc bút chi
Phần thưởng của em là một chiếc tẩy
Phần thưởng của em là một chiếc thước kẻ
Phần thưởng của em là một tràng pháo tay
A
Toán:
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
Bài tập về nhà:
3
Có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7128 m vải. Trung bình mỗi ngày cửa hàng thứ nhất bán được 264m vải, cửa hàng thứ hai bán được 297m vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày?
Toán:
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2010
( Xem sách trang 86)
Toán:
CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
LỚP 4B KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Bài học kết thúc
No_avatar

sao bài cuối cùng lại không có Khóc

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓