Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI GIẢNG HAY VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
Người gửi: Nguyễn Ngọc Tiễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:33' 02-07-2011
Dung lượng: 7.1 MB
Số lượt tải: 657
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Thực hiện: ThS. Phạm Xuân Hổ
KHOA ĐIỆN TỬ
Bộ Môn KỸ Thuật Điện Tử
MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
( Chương Trình dành cho Ngoài Ngành)
BÀI 2: BÁN DẪN 2 LỚP DIODE
Phần 1: Khái quát về bán dẫn
Phần 2: Tiếp xúc P / N
Phần 3: Diode bán dẫn
Phần 4: Các loại diode
Phần 5: Các mach ứng dụng của diode
Phần 6: Các loại bán dẫn quang
KHÁÍ QUÁT VỀ BÁN DẪN
Phân biệt các chất bán dẫn, dẫn điện và cách điện :
Chất cách điện
Chất bán dẫn
Chất dẫn điện
Cấu trúc nguyên tử của germanium ; silicon.
Bán dẫn thuần
Đơn chất Nguyên tố nhóm IV Ge và Si
Hợp chất Ng/tố nhóm AIIIBV GaAs AIIBVI CdS
KHÁI QUÁT VỀ BÁN DẪN
NGUYÊN TỬ
Liên kết hóa học
Ô cơ bản trong cấu trúc mạng tinh thể
Cấu trúc mạng tinh thể bán dẫn thuần :
KHÁI QUÁT VỀ BÁN DẪN
Nguyên lý dẫn điện của vật liệu bán dẫn thuần :
Điện dẫn suất :
KHÁI QUÁT VỀ BÁN DẪN
Mật độ điện tích ni phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ ? Anh hưởng đến tính chất dẫn điện của bán dẫn :
k : Hằng số Boltzmann = 1,38.10-23 (J/0K) ; e = 1,602.10-19C
h ; Hằng số Planck = 6,625.10-34 (Js) ; m = 9,108.10-31 Kg
mN# : Si = 0,98m ; Ge = 1,64m ; GaAs = 0,067m
mP# : Si = 0.49m ; Ge = 0,28m ; GaAs = 0,45m
KHÁI QUÁT VỀ BÁN DẪN
Nguyên lý dẫn điện của vật liệu bán dẫn loại N :
Điện dẫn suất :
P
P
P
P
KHÁI QUÁT VỀ BÁN DẪN
Nguyên lý dẫn điện của vật liệu bán dẫn loại P :
Điện dẫn suất :
B
B
B
B
B
TIẾP XÚC P/N
? = ?r ?0
TIẾP XÚC P/N
I0
TIẾP XÚC P/N
ID
TIẾP XÚC P/N
Một số công thức quan trọng của tiếp xúc P/N :
DIODE BÁN DẪN
Đặc tuyến :
DIODE BÁN DẪN
Các thông số quan trọng :
Dòng thuận cho phép lâu dài : ID
Điện áp ngược cho phép : VZ (VPIV)
Công suất tiêu hao cực đại : Pmax = ID . VD
Điện áp mở : V? ; Tần số cự đại cho phép : fmax
Nhiệt độ làm việc : ?cp ; Điện dung của diode
Điện trở tĩnh : RD = VD/ID
Điện trở thực của diode : RD/ = RD + rB ( rB = 0,1? với Diode công suất ; rB = 2? với Diode nhỏ)
Hiện tượng đánh thủng tiếp giáp P/N :
Đánh thủng thác lũ : Do hạt thiểu số tăng tốc theo điện áp gây ion hóa các nguyên tử qua va chạm ? dòng thác lũ. Vùng thác lũ (Vz) giảm gần trục tung khi tăng các kích thích trong lớp P và N
Đánh thủng xuyên hầm : Khi mật độ tap chất trong bán dẫn tăng ? ETX lớn gây ra hiệu ứng xuyên hầm lôi kéo các e- trong vùng hóa trị của lớp P vượt qua UTX chảy sang lớp N
Đánh thủng nhiệt : Xảy ra do tích lũy nhiệt trong vùng tiếp xúc vượt quá giới hạn ? Hư hỏng vĩnh viễn tiếp xúc
TIẾP XÚC P/N
DIODE BÁN DẪN
Mạch điện thay thế cho diode :
Mạch lọc nhiễu dùng diode :
DIODE BÁN DẪN
Anh hưởng của điện dung diode :
DIODE BÁN DẪN
Anh hưởng của thời gian khôi phục ngược:
Khi mạch chuyển từ thời gian dẫn sang ngưng dẫn do các hạt điện tích còn lưu lại + ở N và - ở P cần thời gian trở về trạng thái ban đầu ? giới hạn tần số làm việc
Anh hưởng của nhiệt độ:
Nhiệt độ ảnh hưởng thay đổi mật độ điện tích ni , đồng thời làm thay đổi điện áp tiếp xúc U0 và dòng ngược bão hòa J0
? Diode được ứng dụng làm cảm biến nhiệt
CÁC LỌAI DIODE BÁN DẪN
Diode chỉnh lưu : có mặt tiếp xúc lớn chịu dòng tải cao thường dùng nắn dòng AC ? DC
Diode tách sóng : sử dụng tiếp xúc điểm để điện dung bé ? làm việc ở tần số cao
Diode Zener : thường bằng vật liệu Si chịu nhiệt và tỏa nhiệt tốt họat động chủ yếu vùng zener từ (1,8 ? 200)V
Diode biến dung : có lớp tiếp xúc đặc biệt để diện dung khá tuyến tính với điện áp ngược ? tạo sóng điều tần dể điều chỉnh tần số cộng hưởng
Diode phát quang : thường dùng bán dẫn hợp chất có mức Wg thay đổi điều chỉnh được theo nồng độ tạp chất, sử dụng yếu tố phát sáng bước sóng ? nhìn thấy được khi phân cực thuận có sự tái hợp e- và lỗ trống
CÁC LỌAI DIODE BÁN DẪN
CÁC LỌAI DIODE BÁN DẪN
CÁC LỌAI DIODE BÁN DẪN
Giống như Diode, LED (Light Emitting Diode - Diode phát quang) chỉ dẫn điện theo một chiều từ A ? K (chiều thuận) và khi xuất hiện dòng điện thuận (IF) thì LED phát sáng. Khi dòng điện thuận qua LED khoảng 20mA thì LED đạt độ sáng bình thường, lúc này điện áp thuận UF khoảng vài V tuỳ theo màu sắc ánh sáng.
CÁC LỌAI DIODE BÁN DẪN
Nguyên lý phát sáng của LED :
CÁC LỌAI DIODE BÁN DẪN
CÁC LỌAI DIODE BÁN DẪN
CÁC LỌAI DIODE BÁN DẪN
Phối hợp các màu phát sáng của LED :
CÁC LỌAI DIODE BÁN DẪN
QUANG PHỔ ĐIỆN TỪ
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
Trị hiệu dụng của điện áp trên tải :
Hiệu suất của mạch chỉnh lưu:
Điện áp ngược trên diode : UPIV = U2m
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
Trị hiệu dụng của thành phần xoay chiều trên tải :
Hệ số gợn sóng trên tải :
Hệ số sử dụng máy biến áp :
D1
D2
0
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
Chỉnh lưu 2 bán kỳ:
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
Chỉnh lưu 2 bán kỳ:
Trị trung bình của điện áp trên tải :
với Utm = U2m - V? (Si: V? = 0,7V)
UDC ? 0.9 U2

ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
Trị hiệu dụng của điện áp trên tải :
Hiệu suất của mạch chỉnh lưu :
Điện áp ngược trên diode : UPIV = 2.U2m
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
Trị hiệu dụng của thành phần xoay chiều trên tải :
Hệ số gợn sóng trên tải :
Hệ số sử dụng máy biến áp : T.U.F = 0,573
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
Chỉnh lưu toàn kỳ :
Với Utm = U2m - 2V?
Si: V? = 0,7V)
Điện áp ngược trên diode : UPIV = U2m
Hệ số sử dụng máy biến áp :
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
Mạch lọc chỉnh lưu bán kỳ dùng tụ điện :
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
Mạch lọc chỉnh lưu bán kỳ dùng tụ điện :
Thành phần nhấp nhô
Thành phần DC
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
Mạch lọc chỉnh lưu toàn kỳ dùng tụ điện :
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
MẠCH XÉN TÍN HIỆU:
MẠCH XÉN TÍN HIỆU:
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
MẠCH XÉN TÍN HIỆU:
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
MẠCH XÉN TÍN HIỆU:
MẠCH NHÂN ÁP
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
MẠCH KẸP (Dời Mức Tín Hiệu) :
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
BÀI TẬP:
ỨNG DỤNG CỦA DIODE BÁN DẪN
No_avatar

Sao lại bị lỗi phông rồi. Chan quá đi mất. Đã vậy lại còn lưu dưới dạng show luôn chứ.

No_avatarf

Học thêm nhiều nữa đi em

Avatar

ban đổi đuôi pps thành ppt là được 

 
Gửi ý kiến