Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đại hội chi đoàn giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Đỗ Văn Dũng - THPT B Phủ Lý
Người gửi: Đỗ Văn Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:10' 27-07-2011
Dung lượng: 12.1 MB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các đồng chí ĐVTN về dự Đại hội chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2010 – 2011!

ĐOÀN TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

NHIỆM KỲ 2010 – 2011
PHỦ LÝ, NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2010
Nhiệt liệt chào mừng vị đại biểu, các đồng chí ĐVTN về dự Đại hội chi đoàn giáo viên nhiệm kỳ 2010 - 2011

ĐOÀN TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

NHIỆM KỲ 2010 – 2011
PHỦ LÝ, NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2010
BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC
ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2009 – 2010.
PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
NHIÊM KỲ 2010 - 2011

PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2009 – 2010.
I. Những kết quả đạt được
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
- Thực hiện họp chi đoàn thường kỳ
- ĐVGV có lập trường tư tưởng vững vàng, xung
kích trong mọi hoạt động
- CĐGV cùng với công đoàn nhà trường tổ chức
thành công các ngày lễ kỉ niệm lớn trong năm,
hướng dẫn đoàn viên học sinh tham gia các,
cuộc thi
PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2009 – 2010.
I. Những kết quả đạt được
2. Công tác dạy và học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
- Nhiều đồng chí bồi dưỡng đội tuyển HSG đạt kết quả cao như đ/c
Nguyễn Đình Lượng, đ/c Hoàng Thị Xuân, đ/c Phạm Thị Lệ Thu, đ/c
Nguyễn Thị Tố Huyên, đ/c Đỗ Văn Hạ,….
- Các đ/c tham dự hội giảng cụm và tỉnh đều đạt khá, giỏi. Tiêu biểu là đ/c
Lưu Thị Thủy, đ/c NguyễnTrọng Tuyển,…
- Nhiều đ/c đã làm tốt công tác chủ nhiệm, cố vấn các chi đoàn có thành
thích cao như đ/c Nguyễn Thị Tố Huyên, đ/c Nguyễn Đình Lượng, Nguyễn
Thị Kim Ngọc,…
- Nhiều đ/c không ngừng học tập nâng cao trình độ với nhiều đ/c thi đỗ
cao học như: đ/c Nguyễn Thị Hưng, đ/c Lê Thị Thùy Linh,…
PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2009 – 2010.
I. Những kết quả đạt được
3. Công tác văn hóa, văn nghệ, TDTT
- Chi đoàn giáo viên đã giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động
VHVN-TDTT của nhà trường
- CĐGV đã tổ chức các hoạt động tập thể chào mừng các ngày lễ lớn như
giao lưu bóng đá với công an trại giam Phủ Lý,…chào mừng 79 năm ngày
thành lập Đoàn TNCS HCM
- CĐGV giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tổ
chức thành công giải bóng đá nam thanh niên, tổ chức thành công hội
trại chào mừng kỉ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM
PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2009 – 2010.
I. Những kết quả đạt được
4. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng
- CĐGV thực sự là một chi đoàn mạnh và là chi đoàn nòng cốt của Đoàn
Trường
- CĐGV đã phối hợp với Đoàn trường tổ chức thành công đại hội điểm chi
đoàn học sinh, tổ chức lớp học cảm tình đoàn và kết nạp đoàn viên mới,
tổ chức tập huấn cho các cán bộ chủ chốt của chi đoàn học sinh
- CĐGV hiện có 15 đ/c Đảng viên tham gia sinh hoạt, gương mẫu đi đầu
trong mọi hoạt động. Nhiều đồng chí đã đã Chi bộ cử đi học lớp đối
tượng Đảng như đ/c Hoàng Thị Xuân, đ/c Bùi Nguyên Hạnh,… Một số đ/c
vừa được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng như đ/c Nguyễn Trọng
Tuyển và có đ/c chuẩn bị kết nạp như đ/c Lê Kim Dung
PHẦN I. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2009 – 2010.
II. Những mặt còn tồn tại
1. Công tác tổ chức chưa tốt.
2. Chưa huy động được sức mạnh tập thể trong các hoạt động
3. Ý thức của một số đồng chí chưa cao trong các hoạt động tập thể
4. Hình thức sinh hoạt còn mang nặng tính hình thức, chưa sáng tạo.
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2011.
1.Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền
thống, đạo đức lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên
a. Chỉ tiêu
+ 100% đoàn viên đều được đánh giá là ĐV có lập trường tư
tưởng vững vàng, xứng đáng với vai trò xung kích đi đầu
trong mọi hoạt động
+ 100% ĐV thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của cơ quan
-
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2011.
1.Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền
thống, đạo đức lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên
a. Chỉ tiêu
b. Biện pháp
- Tổ chức sinh hoạt định kỳ với những đổi mới về nội dung
sinh hoạt
- Tổ chức tọa đàm, hội thảo nhân các ngày lễ lớn nhằm bồi
dưỡng tình yêu nghề, đạo đức nghề nghiệp,…
+ Tham gia tích cực và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị
do chi bộ và BTV đoàn trường đề ra
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2011.
2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ
a. Chỉ tiêu
+ 100% ĐVGV có trình độ chuyên môn từ khá trở lên, trong
đó có 40% đạt loại giỏi
+ 100% ĐV thực hiện tốt nề nếp chuyên môn
+ Các đồng chí được phân công bồi dưỡng đội tuyển học
sinh giỏi đều có giải
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2011.
2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ
a. Chỉ tiêu
b. Biện pháp
- Tổ chức các đợt hội giảng chào mừng các ngày lễ lớn
- Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp của các ĐVGV, có
đóng góp rút kinh nghiệm
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2011.
3. Công tác chủ nhiệm, quản lý nề nếp học sinh
a. Chỉ tiêu
+ 100% đoàn viên làm công tác chủ nhiệm đều hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao
+ 100% các đồng chí đoàn viên đều tham gia vào việc quản lí
nề nếp học sinh một các tích cực, có tinh thần trách nhiệm
cao
+ Chi đoàn giáo viên tham mưu cho đoàn trường và Ban
Giám Hiệu những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lí nề
nếp học sinh.
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2011.
3. Công tác chủ nhiệm, quản lý nề nếp học sinh
a. Chỉ tiêu
b. Biện pháp
- Phân công nhiệm vụ
- Biểu dương và nhắc nhở kịp thời
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2011.
4. Công tác xây dựng củng cố tổ chức đoàn và công tác xây
dựng Đảng
a. Chỉ tiêu
- Đề nghị chi bộ kết nạp ít nhất cho 2 đồng chí đã học đối
tượng Đảng; giới thiêu cho chi bộ ít nhất 3 đồng chí đi học
lớp cảm tình Đảng
- Các đồng chí Đảng viên trong chi đoàn giáo viên luôn thể
hiện vai trò gương mẫu có tác dụng tích cực với quần chúng
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2011.
4. Công tác xây dựng củng cố tổ chức đoàn và công tác xây
dựng Đảng
a. Chỉ tiêu
b. Biện pháp
- Mỗi Đảng viên phụ trách một nhóm đoàn viên
- Phân công nhiệm vụ cho các đ/c đã học lớp cảm tỉnh Đảng
- Mọi kế hoạch phải thông qua ban chi ủy và ban thường vụ
đoàn trường để thống nhất trong việc chỉ đạo
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2011.
5. Công tác thi đua khen thưởng và công tác khác
a. Chỉ tiêu
+ 100% đoàn viên đạt tiêu chuẩn đoàn viên xuất sắc
+ Tập thể chi đoàn phấn đấu là tập thể chi đoàn vững mạnh,
được nhận bằng khen của BCH tỉnh Đoàn Hà Nam
+ 100% đoàn viên tham gia và làm tốt công tác nhân đạo, từ
thiện
+ Thăm hỏi động viên khi đoàn viên có tin buồn, tin vui,…
PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ
PHONG TRÀO THANH NIÊN NHIỆM KỲ 2010 – 2011.
5. Công tác thi đua khen thưởng và công tác khác
a. Chỉ tiêu
b. Biện pháp
- Nâng cao tình thần trách nhiệm của ĐVGV trong công tác
- Đánh giá thi đua hàng tháng
6. Ý kiến đề xuất
Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trong phương hướng công tác đoàn
nhiệm kì 2010- 2011, CĐGV kính mong Ban chi ủy, Ban giám hiệu, BTV
đoàn trường hết sức tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và những
ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động của chi đoàn
PHẦN THAM LUẬN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI
1. Đ/c Nguyễn Trọng
Tuyển với tham luận
về công tác xây dựng
và phát triển Đảng
trong CĐGV
PHẦN THAM LUẬN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc
với tham luận ĐVGV với
công tác chủ nhiệm
PHẦN THAM LUẬN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI
3. Đ/c Phạm Thị Lệ Thu
với tham luận ĐVGV với
công tác bồi dưỡng học
sinh giỏi

ĐOÀN TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

NHIỆM KỲ 2010 – 2011
PHỦ LÝ, NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2010
PHẦN PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO CẤP TRÊN
1. Thầy Phan Văn Phược
– phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường
PHẦN PHÁT BIỂU CỦA LÃNH ĐẠO CẤP TRÊN
2. Đ/c Trần Thị Hoàng
Thanh – bí thư đoàn
trường

ĐOÀN TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

NHIỆM KỲ 2010 – 2011
PHỦ LÝ, NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2010
BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
NHIỆM KỲ 2010 - 2011
DANH SÁCH ĐỀ CỬ BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
NHIỆM KỲ 2010 - 2011.
1. Đồng chí Trần Thị Lan Anh
- Sinh năm 1987
- Trình độ: Cử nhân Hóa
- Công việc đã qua: giáo viên dạy môn Hóa học, tham gia BCH chi đoàn giáo viên trường THPT Lý Thường Kiệt
DANH SÁCH ĐỀ CỬ BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
NHIỆM KỲ 2010 - 2011.
2. Đồng chí Đỗ Văn Dũng
- Sinh ngày 01/3/1981
- Trình độ: Thạc sỹ
- Công việc đã qua: GV dạy địa lý, phó bí thư đoàn trường, bí thư CĐGV, tổ phó tổ THXH
- Danh hiệu: chiến sỹ thi đua cơ sở, giấy khen tỉnh đoàn
- Đảng viên ĐCS VN
DANH SÁCH ĐỀ CỬ BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
NHIỆM KỲ 2010 - 2011.
2. Đồng chí Phạm Thị Hiền
- Sinh ngày 16/9/1980
- Trình độ: Cử nhân Anh văn
- Công việc đã qua: giáo viên dạy Anh văn, phó bí thư chi đoàn giáo viên
- Danh hiệu: đạt được nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG
DANH SÁCH ĐỀ CỬ BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
NHIỆM KỲ 2010 - 2011.
4. Đồng chí Lê Thị Hồng Liễu
- Sinh ngày 17/4/1981
- Trình độ: Cử nhân Toán
- Công việc đã qua: giáo viên dạy Toán
- Danh hiệu: Đạt nhiều thành tích trong công tác HSG
DANH SÁCH ĐỀ CỬ BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
NHIỆM KỲ 2010 - 2011.
5. Đồng chí Hoàng Thị Xuân
- Sinh năm 1980
- Trình độ: Thạc sĩ
- Công việc đã qua: giáo viên dạy Văn, Ủy viên BCH đoàn trường
- Danh hiệu: Đạt được nhiều thành tích trong công tác HSG
DANH SÁCH ĐỀ CỬ BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
NHIỆM KỲ 2010 - 2011.

ĐOÀN TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

NHIỆM KỲ 2010 – 2011
PHỦ LÝ, NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2010
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
NHIỆM KỲ 2010 - 2011.
DANH SÁCH TRÚNG CỬ BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN
NHIỆM KỲ 2010 - 2011.
BẦU ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ
NHIỆM KỲ 2010 - 2011
ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN DỰ ĐHĐB ĐOÀN TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ
NHIỆM KỲ 2010 - 2011
DANH SÁCH ĐỀ CỬ ĐẠI BIỂU ĐI
DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝ
NHIỆM KỲ 2010 - 2011

ĐOÀN TRƯỜNG THPT B PHỦ LÝĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN

NHIỆM KỲ 2010 – 2011
PHỦ LÝ, NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2010
Kính chúc các vị đại biểu các đồng chí ĐVTN sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
No_avatar

rất bổ ích. Cám ơn rất nhiều 

 

 
Gửi ý kiến