Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 2. Chữ hoa: Ă, Â

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lai Thi Sen
Ngày gửi: 15h:04' 29-07-2011
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 1020
Số lượt thích: 0 người
Bài 2: Chửừ hoa : Aấ, A
Gv: Laùi Thũ Sen
Trường: Tiểu học Tran Vaờn ễn
Giáo án môn tập viết lớp 2
Mục tiêu
Kiến thức: Nhớ hình dáng chữ Aấ - A, và qui trình viết Aấ - A , Aấn
Thái độ: Kiên nhẫn, cẩn thận để viết đều,đẹp chữ Aấ ,A và câu Aấn chaọm nhai kú.
Kĩ năng: +Viết đúng các nét của chữ Aấ -A , viết đúng cách nối Aấ sang n trong chữ Aấn .
+Viết đều đẹp các chữ cái trong câu Aấn chaọm nhai kú.
Mở đầu
Lớp 1
Làm quen với chữ hoa qua tập tô chữ.
Lớp 2
Tập viết chữ hoa và các câu có chữ hoa.
Chữ A được viết bởi mấy nét ? Chửừ Aấ vaứ A coự ủieồm gỡ gioỏng vaứ ủieồm gỡ khaực chửừ A ?
?

Chữ A được viết bởi 3 nét
Gioỏng caực neựt caỏu taùo vaứ ủoọ cao. Khaực laứ chửừ Aấ , A coự daỏu phuù .

Nét 1 : Gần giống nét móc ngược nhưng nghiêng về bên phải và hơi lượn ở trên đầu.
Nét 2 : Móc phải.
Nét 3 : Lượn ngang.
Nét 4 : vieỏt daỏu .

Viết nét 1
Viết nét 2
Viết nét 3
Từ ĐK3 đặt bút viết nét móc ngược nghiêng về bên phải và lượn ở trên đầu.Dừng bút tại ĐK6
Từ ĐK6 chuyển hướng bút viết nét móc phải.
Lia bút lên khoảng giữa thân chữ A đặt bút viết nét lượn ngang từ trái sang phải.
Viết nét 4
Từ ĐK7 chuyển hướng bút viết nét móc (daỏu aờ),vieỏt 2 neựt xieõn (daỏu aõ )
Ăn chậm nhai kĩ
l g ?
?
Ăn chậm nhai kĩ khuyên ăn chậm, nhai kĩ để dạ dày tiêu hóa thức ăn dễ dàng.
Ăn chậm nhai kĩ
Hãy nhận xét về độ cao các con
chữ trong câu?
Cao 2 li rưỡi ?
Daỏu treõn con chửừ naứo ?
Cao 1 li ?
?
(Chữ A, h, k )
(Chữ a , a , i)
(Chữ n, i, m, n, â, c, a)
Ăn chậm nhai kĩ
Nêu cách đặt dấu thanh trong câu ?
Chữ chaọm dấu nặng được đặt dưới chữ â
Chữ kú dấu ngaừ được đặt trên đầu chữ i
?
Ăn chậm nhai kĩ
Các chữ trong câu cách nhau khoảng bằng chừng nào ?
Khoảng cách giữa các chữ trong câu cách nhau khoảng bằng 1 con chữ o
?
Cách viết chữ Aấn
Đặt bút tại ĐK3 viết chữ A như ở trên
Từ điểm cuối của chữ A nối liền với điểm đầu của chữ n tạo một khoảnh cách vừa phải giữa A và n
Viết tiếp daỏu aờ
Những điểm cần lưu ý về nối chữ
Nối giữa chữ â với m trong tiếng chaọm
âm
ch
Cần tạo ra khoảng cách cân đối vừa phải giữa hai con chữ
Nối giữa chữ n với chữ h trong tiếng nhai
Nối giữa chữ c với h trong tiếng chaọm
nh
Nối giữa chữ a với chữ i trong tiếng nhai
ai
Nối giữa chữ k với i trong tiếng kú

Giải lao
Bài tập thể dụcgiữa giờ
Múa tập thể: Lí cây xanh
Viết vở tập viết
1dòng chữ Aấ cỡ vừa cao 5 li.
1 dòng chữ Aấ cỡ nhỏ cao 2 li rưỡi.
1dòng chữ Aấn cỡ vừa
1 dòng chữ Aấn cỡ nhỏ
2 dòng câu Aấn chaọm nhai kú.
1dòng chữ A cỡ vừa cao 5 li.
1 dòng chữ A cỡ nhỏ cao 2 li rưỡi.
Cô khen cả lớp đã rất cố gắng trong giờ tập viết
Dặn dò
Về nhà : Tập viết nốt những dòng còn lại
 
Gửi ý kiến