Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 9. Báo cáo và kết xuất báo cáo

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thùy Trang
Ngày gửi: 09h:20' 03-08-2011
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 518
Số lượt thích: 0 người
1/26/2006
1
Trương Thị Mai Xuân
Nguyễn Vũ Điền
NHÓM THỰC HIỆN
CHƯƠNG II.HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS
BÀI 9. BÁO CÁO & KẾT XUẤT BÁO CÁO
1/26/2006
2
Kiểm tra bài cũ:
Câu 1:Sử dụng CSDL QuanLi_hs. Hãy tạo mẫu hỏi liệt kê danh sách học sinh gồm: MAHS,HOHS, TENHS,GIOITINH,NGAYSINH, DIACHI, TOAN
1/26/2006
3
Kiểm tra bài cũ:
Câu 2: Sử dụng CSDL QuanLi_hs. Hãy tạo mẫu hỏi thống kê gom nhóm theo Tổ, Điểm toán, điểm lí, điểm hóa, điểm văn, điểm tin cao nhất.
Chú ý: Đổi tên các trường dùng hàm thành CNTOAN, CNLI,CNTIN
1/26/2006
4
Bảng – Table: là nơi chứa toàn bộ dữ liệu của CSDL
Truy Vấn – Query: Công cụ cho phép kết xuất thông tin trong CSDL
Biểu Mẫu – Form: Công cụ hiển thị dữ liệu và cập nhật dữ liệu
1/26/2006
5
Các đối tượng Table, Query, Form cho phép người dùng quản lý, truy xuất dữ liệu trực tiếp trên máy tính.
Song việc in ấn dữ liệu trên các đối tượng này gặp nhiều khó khăn vì các dữ liệu trình bày không đẹp, không cân đối khi in ra trang giấy.
1/26/2006
6
LẬP CÁC BẢNG BÁO CÁO
1/26/2006
7
BÀI 9
BÁO CÁO VÀ KẾT XUẤT
BÁO CÁO
TI?T 39
1/26/2006
8
1. Khái niệm báo cáo
1/26/2006
9
- Báo cáo là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.
1. Khái niệm báo cáo
Vậy báo cáo là gì?

1/26/2006
10
+ Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?
1. Khái niệm báo cáo
+ Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?
+ Lấy DL từ những bảng hoặc mẫu hỏi nào?
Chú ý: Khi tạo một báo cáo phải biết
1/26/2006
11
+ Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?
1. Khái niệm báo cáo
Ví dụ: Lấy DL từ bảng HOCSINH. trong CSDL QLHS. Tạo báo cáo Lấy thông tin từ 4 trường: To, Hodem, Ten, Toan và gộp nhóm theo mỗi tổ để tính trung bình môn toán của tất cả các bạn trong tổ
+ Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?
+ Lấy DL từ những bảng hoặc mẫu hỏi nào?
=> Họ tên học sinh, tổ, điểm môn toán
=> Từ bảng HOCSINH
=> Gộp nhóm theo mỗi tổ để tính TB
1/26/2006
12
+ Thể hiện được sự so sánh và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu
+ Trình bày nội dung VB theo mẫu quy định
1. Khái niệm báo cáo
Báo cáo thường được sử dụng để:
1/26/2006
13
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
1/26/2006
14
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
Chọn đối tượng Reports
Nháy đúp vào
Create report by using wizard
a. Tạo Báo Cáo
(Gồm 6 bước)
Bước 1: Chọn đối tượng Report
1/26/2006
15
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
Chọn bảng hoặc mẫu hỏi trong ô Tables/Queries
Chọn các trường trong ô Available Field sang ô
Select Field
Bước 2: Chọn nguồn chứa dữ liệu
1/26/2006
16
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
Trường Tổ đã được chọn là trường gom nhóm
Bước 3: Chọn trường cần gom nhóm
1/26/2006
17
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
Chỉ ra các trường để sắp xếp thứ tự các bản ghi
Để tính trung bình điểm toán theo tổ nháy chuột vào Summary Option
Bước 4: chọn sắp xếp dữ liệu và thống kê cuối nhóm
1/26/2006
18
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
Sau đó nháy OK rồi nháy Next
chọn Avg
1/26/2006
19
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
1/26/2006
20
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
chọn cách bố trí báo cáo
Bước 5: Chọn cách bố trí và kiểu trình bày
1/26/2006
21
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
kiểu trình bày báo cáo
1/26/2006
22
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
Đặt tên cho báo cáo
Xem báo cáo
Sửa đổi thiết kế
Bước 6: Đặt tiêu đề cho báo báo
1/26/2006
23
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
1/26/2006
24
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
Chú ý: để chuyển sang chế độ thiết kế. Chọn tên báo cáo rồi nháy chuột vào Design
Chọn nút lệnh Design
b. Sửa Cấu Trúc Báo Cáo
1/26/2006
25
2. Cách dùng thuật sĩ để tạo báo cáo
Chế độ thiết kế
1/26/2006
26
+ Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?
+ Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì?
+ Lấy DL từ những bảng hoặc mẫu hỏi nào?
=> Từ bảng HOCSINH
=> Gộp nhóm theo mỗi tổ để tính TB các môn
=> Họ tên học sinh, tổ, điểm toán, điểm lí, điểm hóa, điểm văn, điểm tin.
1/26/2006
27
Câu 1: Để tạo báo báo cáo ta chọn đối tượng nào trong các đối tượng sau đây?
B. Queries
C. Reports
D. Forms
A. Talbes
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Câu 2: Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?
c. Chèn hình ảnh cho báo cáo sinh động
g. Lọc những bản ghi thoả mãn một điều kiện nào đó
d. Sắp thứ tự các bản ghi
b. Gộp nhóm dữ liệu
a. Chọn trường đưa vào báo cáo
e.Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần
f. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày
1/26/2006
30
GHI NHỚ
Tạo báo cáo
C1: Chọn Create Report in Desing View
C2: Chọn Create Report by using wizard
Một số thao tác chỉnh sửa
Một số thao tác trình bày trong báo cáo.
1/26/2006
31
Về nhà học bài và thực hành lại cách tạo Báo cáo
Trả lời các câu hỏi SGK/ 74
Xem trước BÀI TẬP & THỰC HÀNH 8
DẶN DÒ
1/26/2006
32
BÀI HỌC KẾT THÚC

Chân thành cảm ơn
sự đóng góp ý kiến
của Thầy và các bạn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓