Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lê Hữu Phong
Người gửi: Lê Hữu Phong
Ngày gửi: 19h:47' 14-08-2011
Dung lượng: 17.1 MB
Số lượt tải: 1375
Số lượt thích: 2 người (ngôn minh hiếu, Nguyễn Thị Yến Xuân)
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN MANG YANG
CHÀO TẤT CẢ CÁC EM!
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794)
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: Sau bài học HS cần nắm:
- Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của các cuộc CM tư sản.
- Nắm rõ về khái ni?m CMTS
2 . Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ, khai thác tranh ảnh tư liệu l?ch sử.
3. Thái độ: Hs nhận thức đúng vai trò của nhân dân trong các cuộc CM?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu kết quả và ý nghĩa của cuộc CT giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu kết quả và ý nghĩa của cuộc CT giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ?
a. Kết quả: Thực dân Anh thừa nhận độc lập của Bắc Mĩ.
b. Ý nghĩa:
- Mở đường cho CNTB ở Bắc Mĩ phát triển.
- Nhân dân được giải phóng khỏi CN TD.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
BÀI 2 - TIẾT 3+4
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794)

LÊ HỮU PHONG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Bài 2 :
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794)
I .NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG .
1. Tình hình kinh tế .
2. Tình hình chính trị và xã hội .
3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng .

II.CÁCH MẠNG BÙNG NỔ .
1. Sư khủng hỏang của chế độ quân chủ chuyên chế .
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng .

III . SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG .
1.Giai đoạn chế độ quân chủ lập hiến :14-7-1789 10-8- 1792 .
2. Giai đoạn bước đầu của nền cộng hòa :21-9-1792  2-6-1793.
3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh :2-6-179327-7- 1794 .
4.Ý nghĩa CMTS Pháp ,
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
I .NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG .
1. Tình hình kinh tế .
* Nông nghiệp lạc hậu, rụông đất bỏ hoang , năng suất thấp.
* Công thương nghiệp phát triển như dệt, luyện kim ,các hải cảng lớn.
* Tất cả đều bị chế độ phong kiến kìm hãm .
* Thuế má nặng , không có đơn vị tiền tệ và đo lường .
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
2. Tình hình chính trị và xã hội :
a. Chính trị : trước cách mạng Pháp là một nước quân chủ chuyên chế , vua Lu – i XVI cai trị đôc đoán .
Louis XVI
Marie Antoinette
phim
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
* b.Xã hội : có 3 đẳng cấp
+ Đẳng cấp quý tộc : có mọi quyền , không đóng thuế.
+ Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền , không đóng thuế.
+ Đẳng cấp 3 gồm tư sản , nông dân, bình dân không có quyền, phải đóng thuế,và làm nghĩa vụ phong kiến .
Tăng lữ
Quý tộc
Có mọi quyền , không đóng thuế.
Nông dân
Tư sản
Bình dân
Không quyền, phải đóng thuế và làm nghĩa vụ phong kiến
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Lâu đài của quý tộc
Quý tộc đi dạo
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Một nông dân chống chiếc cuốc (công cụ lao động chủ yếu) tình trạng nông nghiệp lạc hậu.Trên lưng là người đại diện cho đẳng cấp tăng lữ và quý tộc.Trong túi quần , túi áo của nông dân là những văn tự, khế ước mà ông ta phải vay mượn, cầm cố cho địa chủ và quý tộc.
Có những con thỏ, chuột đang gặm phá mùa màng.
 tất cả đều hại nông dân
Bức tranh tạo biểu tượng về 3 đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng và mối quan hệ giữa 3 đẳng cấp này.
Người nông dân, dụng cụ lạc hậu
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
2. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng :
“Triết học ánh sáng” dọn đường cho cách mạng bùng nổ, Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Ru-xô
Montesquieu
Voltaire
Rousseau
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
II. CÁCH MẠNG BÙNG NỔ
Năm 1785 tài chính nguy ngập .
Louis-XVI phải triệu tâp hội nghị ba đẳng cấp.
Ngày 5/5/1789 : hội nghị 3 đẳng cấp khai mạc tại Versailles.
1. Sự khủng hỏang của chế độ quân chủ chuyên chế :
Ngày 5/5/1789 : hội nghị 3 đẳng cấp khai mạc tại Versailles.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
* Ngày 5/5/1789 : hội nghị 3 đẳng cấp khai mạc tại Versailles.
2. Mở đầu thắng lợi của cách mạng :
* 17-6-1789 Đẳng cấp 3 tuyên bố là Quốc Hội lập hiến .
* Ngày 14 - 7 - 1789, quần chúng vũ trang phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.
phim
phim
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
* 17-6-1789 Đẳng cấp 3 tuyên bố là Quốc Hội lập hiến .
17-6-1789 Đẳng cấp 3 tuyên bố là Quốc Hội lập hiến.
Quốc Hội lập hiến
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Ngày 14 - 7 - 1789, quần chúng phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách mạng Pháp.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
TẠM BIỆT CÁC EM,
HẸN GẶP LẠI!
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN MANG YANG
CHÀO TẤT CẢ CÁC EM!
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
BÀI 2 - TIẾT 4
CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP (1789-1794)
III. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG
LÊ HỮU PHONG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
KIỂM TRA BÀI CŨ
EM HÃY CHO BIẾT TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CỦA NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH MẠNG?
SỰ KHỦNG HOẢNG CỦA CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ THỂ HIỆN Ở NHỮNG ĐIỂM NÀO?
VÌ SAO CÁCH MẠNG BÙNG NỔ?
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
III. Sự phát triển của Cách mạng :
1.Giai đoạn chế độ quân chủ lập hiến :14-7-1789 10-8- 1792
* Sau 14-7- 1789 phái lập hiến nắm quyền .
* 8-1789: QH thông qua tuyên ngôn Dân Quyền và Nhân Quyền.
* Tháng 9 - 1791 thông qua hiến pháp mới , xác lập nền quân chủ lập hiến.
* Tháng 4 - 1792 liên minh phong kiến Áo - Phổ tấn công Pháp .
* Ngày 11 - 7 - 1792 Quốc hội tuyên bố Tổ quốc lâm nguy.
* Ngày 10 - 8 – 1792 lật đổ phái lập hiến , xóa bỏ chế độ phong kiến .
Tuyên ngôn Dân Quyền và Nhân Quyền.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
* 8-1789: QH thông qua tuyên ngôn Dân Quyền và Nhân Quyền.
* Nội dung bản tuyên ngôn:
Mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng .
… được hưởng quyền tự do, quyền sở hữu , quyền được an toàn và quyền chống áp bức .
Quyền sở hữu là quyền bất khà xâm phạm và thiêng liệng không ai có thể tước bỏ .
* Qua nội dung bản tuyên ngôn, em có nhận xét gì về những điểm tiến bộ và hạn chế?
+ Tiến bộ: xác định những quyền tự nhiên của con người.
+ Hạn chế: bảo vệ quyền sở hữu tư bản chủ nghĩa .
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
2. Bước đầu của nền cộng hòa :21-9-1792  2-6-1793
* 9/1792 Quốc hội mới khai mạc
 Cộng hòa I
* Chính quyền chuyển về tay tư sản công thương (phái Gi- rông - đanh).
* 21-1-1793 Louis bị kết án tử hinh .

*20-9-1792 Thắng quân Áo –Phổ ,trận Van –mi .
Thắng quân Áo –Phổ :trận Van –mi (20-9-1792)
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
21-1-1793, Louis bị xử tử .
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
+ Bên trong : phản cách mạng nổi loạn, sản xuất đình trệ .

Lực lượng phản cách mạng tấn công nước Pháp năm 1793.
Anh
Áo
Phổ
+ Bên ngoài: liên minh phong kiến châu Âu do Anh đứng đầu , tấn công nước Pháp .
+ Nhưng phái Gi-rông-đanh không kiên quyết bảo vệ cách mạng  nhân dân Pa ri khởi nghĩa , đưa phái Giacôbanh lên cầm quyền ( 2/6/1793) .
Tình thế cách mạng nguy ngập :
PHÁP
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
3.Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh :2-6-179327-7- 1794 .
Đứng đầu là Rô-be -spie, thực hiện những biện pháp :
* Kiên quyết trừng trị bọn phản cách mạng.
* Tịch thu ruộng đất của,quý tộc bán cho nông dân , trưng thu lúa mì, qui định giá tối đa, lương tối đa
* Lệnh tổng động viên , liên minh chống Pháp bị đẩy lùi ngày 26-6-1794
Nhận xét :
Đem lại quyền lợi cơ bản cho nhân dân , phát huy sức mạnh quần chúng trong việc chống ngoại xâm và nội phản .
Rô-be -spie
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Xử tử Marie Antoinette
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
* Phái Gia-cô-banh dập tắt cuộc nội loạn , thắng giặc ngoài .

* 27/7/1794 , tư sản phản cách mạng đảo chính , lật đổ chính quyền , chém đầu Rô - be – spie.
* Nội bộ phái Gia-cô-banh chia rẽ,suy yếu .

Kết quả :
Rô -be- spie bị chém đầu
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh , cách mạng đạt đến đỉnh cao.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG

Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.
Lực lượng quyết định của CM là nhân dân lao động.
Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước phong kiến.
Lật đổ phong kiến , đưa GC tư sản lên cầm quyền.
Chưa đáp ứng đầy đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân, không hoàn toàn xóa bỏ chế độ bóc lột phong kiến.
4. Ý nghĩa CMTS Pháp,
* Hạn chế:
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Sơ đồ thể hiện sự đi lên của cách mạng Pháp :
14-7-1789
* Hạn chế quyền vua.
* Xóa bỏ đẳng cấp .
10-8-1792
* Xóa bỏ chế độ quân chủ.
* Lập nền cộng hòa.
* Chuyên chính Gia cô banh.
* Xóa bỏ nghĩa vụ phong kiến .
2-6-1793
27-7-1794
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Chứng tỏ sự phát triển đi lên của CMTS Pháp ?
14-7-1789 phá nhà tù Ba xti, CM bùng nổ
Giai đoạn chế độ quân chủ lập hiến, hạn chế quyền vua
Giai đoạn bước đầu của nền cộng hòa: phái Gi rông đanh lên cầm quyền
Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia cô banh , cách mạng đạt đến đỉnh cao.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
c. Xóa bỏ nền thống trị của đại tư sản .
*Nhân dân Pháp đã làm được những gì trong cách mạng 1789-1794 , em chọn câu nào đúng :
a. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế .
b. Đánh tan quân Phổ, Anh và liên minh phong kiến châu Âu .
d. Tất cả công việc trên.
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG

e. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước phong kiến .
Ý nghĩa CMTS Pháp , ngoài những ý kiến sau đây , bạn còn có ý kiến nào khác :
a.Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất .
b. Lật đổ phong kiến , đưa GC tư sản lên cầm quyền .
c. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển .
d. Lực lượng quyết định của CM là nhân dân lao động .
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
LÊ HỮU PHONG PTDTNT MANG YANG
Chào tạm biệt!
Chúc các em vui vẻ, chăm ngoan!
Hẹn gặp lại các em!
***
Bài soạn có sử dụng tư liệu và hình ảnh của đồng nghiệp!
No_avatar

làm nhiều nữa nha thầy

 

No_avatar

hayahy

hay


hay

dỡ ẹt

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓