Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương I. §9. Hình chữ nhật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Sáu (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:28' 15-08-2011
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 332
Số lượt thích: 0 người
Toán 8
Người thực hiện:
Vũ Văn Đảo
Trường thcs quang trung
HộI giảng chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo Về dự GIờ .
Toán 8
Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2008
kiểm trabài cũ
kiểm tra bài cũ

HS1: Nêu tính chất của hình bình hành?
HS2: Nêu tính chất của hình thang cân?
HS3: Nêu dấu hiệu nhận biết hình thang cân , hình bình hành
Toán 8
Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2008
1) Định nghĩa :
Chứng minh
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
Chứng minh hình chữ nhật ABCD cũng là một hình bình hành, cũng là một hình thang cân.
Hình chữ nhật ABCD là hình bình hành.(Vì tứ giácABCD có các góc đối bằng nhau)
Hình bình
hành
Hình
thang cân
Hình chữ
nhật
Hình chữ nhật
Chọn câu trả lời đúng:
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật nếu có.
DAB = ABC = 900

B. BCD = DAB = 900

C. BAD = ABC = ADC = 900
Bài tập trắc nghiệm:
Hình chữ nhật ABCD là hình thang cân vì có AB // CD (cùng vuông góc với AD) và D = C .
10
?1
60
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Hình chữ nhật có những tính chất gì?
Toán 8
Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2008
Hình chữ nhật
-Các cạnh đối song song và bằng nhau.
-Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng.
-Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối là hai trục đối xứng.
-Bốn góc bằng nhau và bằng 900
2. Tính chất: (Hoạt động nhóm )
-Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường .
?
1) Định nghĩa :
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
A
B
C
D
Toán 8
Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2008
Hình chữ nhật
Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật .
Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật .
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật .
3) Dấu hiệu nhận biết :
2) Tính chất:
1) Định nghĩa :
Các cạnh đối song song và bằng nhau
Bốn góc bằng nhau và bằng 90 0
Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng.
Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối là hai trục đối xứng.
Û
A = B = C = D = 900
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
Toán 8
Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2008
Hình chữ nhật
Ch?ng minh hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
Ch?ng minh
Từ (1) và (2) 
Vậy: hình thang cân ABCD có 4 góc vuông nên là hình chữ nhật (theo định nghĩa hình chữ nhật)
Ta có AB // CD (Vì tứ giác ABCD là hình bình hành) , AC=BD (gt) nên tứ giác ABCD là hình thang cân. (Dấu hiệu nhận biết)
Toán 8
Có AB =CD
Tứ giác ABDC là hình bình hành
Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2008
Hình chữ nhật
?2
Với một chiếc com pa, sẽ kiểm tra được hai đoạn thẳng bằng nhau hay không bằng nhau . Bằng com pa, để kiểm tra tứ giác ABCD có là hình chữ nhật hay không ta làm thế naò ?
AD = BC
mà AC = BD
ABDC Là hình chữ nhật
Toán 8
Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2008
Hình chữ nhật
Chọn câu trả lời sai:
Hình bình hành MNPQ trở thành hình chữ nhật nếu Có thêm:
A. MP = NQ

B. QMN = 900

C. MNQ = 900

D. MQP = 900
Bài tập trắc nghiệm:
M
N
P
Q
10
60
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Toán 8
Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2008
Hình chữ nhật
?3
a) Tứ giác ABDC là hình chữ nhật (hình bình hành có một góc vuông)
c) Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.
a) Tứ giác ABDClà hình chữ nhật (hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau)
b) Tam giác ABC vuông tại A
?4
c) Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.
Hoạt động nhóm ( nhóm 1 và 2 làm ? 3 , nhóm 3 và 4 làm ?4 .)
b) AM = BC
a) Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao?
b) So sánh các độ dàiAMvà BC.
c) Tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền.
Hãy phát biểu tính chất tìm được ở câu b) dưới dạng một định lý.
a) Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao?
b) Tam giác ABC là tam giác gì?
c) Tam giác ABC có đường trung tuyến AM Bằng nửa cạnhBC.
Hãy phát biểu tính chất tìm được ở câu b) dưới dạng một định lý.
4.Định lý áp dụng vào tam giác vuông
Toán 8
Thứ hai ngày 20 tháng 10 năm 2008
1.Trong tam giác vuông , đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.
2. Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông .
Định lý áp dụng vào tam giác vuông
Hình chữ nhật
Nôị dung gì sau các câu hỏi?
CÂU 1
CÂU 4
CÂU 3
CÂU 2
Câu1 : Nêu định nghĩa hình chữ nhật ?
Câu2 : Hình chữ nhật có những tính chất gì?
Câu4 : Nêu định lý về đường trung tuyến trong tam giác vuông ứng với cạnh huyền?
Câu3 : Nêu dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật ?
Toán 8
Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2008
Hình chữ nhật
Câu hỏi củng cố hướng dẫn học bài.
2) Tính chất:
1) Định nghĩa :
Û
A = B = C = D = 900
Tứ giác ABCD là hình chữ nhật
Các cạnh đối song song và bằng nhau
Bốn góc bằng nhau và bằng 90 0
Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Giao điểm hai đường chéo là tâm đối xứng.
Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối là hai trục đối xứng.
Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật .
Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật .
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật .
3) Dấu hiệu nhận biết :
Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.
4.Định lý áp dụng vào tam giác vuông.

Trong tam gi¸c vu«ng , đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.
Nếu một tam gi¸c cã đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy th× tam gi¸c đã lµ tam gi¸c vu«ng.
Toán 8
Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2008
Hình chữ nhật
A. 3cm B. 4 cm. C. 5cm . D.7cm.
Chọn câu trả lời đúng: Độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 6cm và 8cm là.
Bài tập trắc nghiệm:
A
B
M
C
10
Bài tập về nhà: 58,59,60,61(SGK) trang 99 .

Bài giảng kết thúc
?????????
Xin chân thành cảm ơn

các thầy giáo, cô giáo
đã về dự

*** ????? ***
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓